Toegangsrechten

 

 

In dit artikel wordt uitgelegd wat toegangsrechten zijn in Personio, en hoe je je medewerkers meer toegang kunt geven of hun toegang tot bepaalde secties kunt beperken door middel van toegangsrechten.

 

Medewerkersrollen

Er zijn twee soorten medewerkersrollen in Personio:

      • Vooraf ingestelde medewerkersrollen: 

       ▶︎ De rol Alle medewerkers: deze rol wordt automatisch toegewezen aan alle nieuwe medewerkers, en moet daarom slechts een basispakket aan toegangsrechten bevatten.
       ▶︎ De rol Beheerder (of elke rol met beheerdersrechten): deze rol bevat volledige toegangsrechten die niet kunnen worden gewijzigd. 

      • Aangepaste medewerkersrollen:

       ▶︎ De rollen HR-manager, management, stagiair enz.:
       aangezien deze rollen handmatig worden toegewezen aan bepaalde medewerkers, moeten ze zeer specifieke toegangsrechten bevatten.

 

Toegangsrechten 

Je vindt de verschillende toegangsrechten onder Instellingen > Medewerkers > Medewerkersrollen.

Ze zijn onderverdeeld in verschillende secties en subsecties, maar ook in toegangsrechten (horizontaal) en toegangsgebieden (verticaal). Door de combinatie van toegangsrechten en toegangsgebieden kun je de toegangsrechten uitbreiden of beperken:

      • Hoe meer je naar rechts gaat, hoe gemakkelijker je medewerkers de gegevens kunnen wijzigen. 
      • Hoe meer je naar beneden gaat, hoe meer informatie je medewerkers kunnen bekijken of bewerken. 

In het volgende voorbeeld zijn de hoogste toegangsrechten toegewezen. Medewerkers met deze rol kunnen alle gegevens van medewerkers (inclusief hun eigen gegevens) volledig bewerken.

general-access-rights-strongest-rights_nl.png

 

Toegangsrechten

De toegangsrechten zijn onderverdeeld in weergaverechten, voorstelrechten en bewerkingsrechten:

Bekijken Met dit toegangsrecht kunnen medewerkers de gegevens bekijken. 
Voorstellen Met dit toegangsrecht kunnen medewerkers de gegevens bewerken, maar de wijziging moet goedgekeurd worden. Als je dit type toegangsrecht selecteert, moet je ook een goedkeuringsproces configureren.
Bewerken Met dit toegangsrecht kunnen medewerkers de gegevens bewerken zonder enige goedkeuringsstap.

general-access-rights_nl.png

 

Toegangsgebieden

De toegangsrechten zijn onderverdeeld in Eigen, Mijn ondergeschikten, Aangepast en Alle:

Eigen Dit toegangsgebied bevat alleen de gegevens van de medewerker zelf.
Mijn ondergeschikten Dit toegangsgebied heeft betrekking op alle medewerkers die direct of indirect aan een leidinggevende rapporteren. Dit toegangsgebied is dus alleen relevant voor leidinggevenden.
Aangepast

Dit toegangsgebied bevat een specifieke selectie van medewerkers die via filters kunnen worden gedefinieerd.

Alle Dit toegangsgebied heeft betrekking op alle actieve medewerkers, behalve de medewerker zelf. 

Opmerking
De toegangsgebieden Mijn ondergeschikten en Alle bevatten niet de eigen gegevens van de medewerker. Als je wilt dat een medewerker volledige toegang heeft tot alle gegevens, inclusief zijn of haar eigen gegevens, moet je zowel Alle als Eigen selecteren. 

 

Toegangsrechten per sectie

 

Medewerkersprofiel

Persoonsgegevens

Deze sectie verwijst naar het tabblad Persoonlijke informatie in het medewerkersprofiel.

 

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen De medewerker kan het tabblad Persoonlijke informatie bekijken.  De medewerker kan wijzigingen aanbrengen in het tabblad Persoonlijke informatie op voorwaarde dat ze worden goedgekeurd.  De medewerker kan wijzigingen aanbrengen in het tabblad Persoonlijke informatie.
Mijn ondergeschikten De medewerker kan het tabblad Persoonlijke informatie van ondergeschikten bekijken.  De medewerker kan wijzigingen aanbrengen in het tabblad Persoonlijke informatie van ondergeschikten op voorwaarde dat ze worden goedgekeurd.  De medewerker kan wijzigingen aanbrengen in het tabblad Persoonlijke informatie van ondergeschikten. 
Alle De medewerker kan het tabblad Persoonlijke informatie van elke medewerker bekijken. De medewerker kan wijzigingen aanbrengen in het tabblad Persoonlijke informatie van alle medewerkers op voorwaarde dat ze worden goedgekeurd.  De medewerker kan wijzigingen aanbrengen in het tabblad Persoonlijke informatie van alle medewerkers. 

 

Salarisgegevens

Deze sectie verwijst naar het tabblad Salaris in het Medewerkersprofiel.

 

  Bekijken Voorstellen Bewerken
Eigen De medewerker kan tabblad Salaris bekijken.  n.v.t. De medewerker kan wijzigingen aanbrengen in het tabblad Salaris.
Mijn ondergeschikten De medewerker kan het tabblad Salaris van ondergeschikten bekijken. n.v.t. De medewerker kan wijzigingen aanbrengen in het tabblad Salaris van ondergeschikten.
Alle

De medewerker kan het tabblad Salaris van alle medewerkers bekijken.

n.v.t. De medewerker kan wijzigingen aanbrengen in het tabblad Salaris van alle medewerkers.

 

Aanwezigheidsgegevens

Dit gedeelte verwijst naar het tabblad Aanwezigheid in het medewerkersprofiel.

 

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen De medewerker kan het tabblad Aanwezigheid bekijken en heeft toegang tot de sectie Tijdregistratie via de zijbalk in Personio. De medewerker kan zijn of haar dagelijkse werkuren in het tabblad Aanwezigheid invoeren en ter goedkeuring voorleggen. De medewerker kan zijn of haar dagelijkse werkuren registreren in het tabblad Aanwezigheid, en zijn of haar werkrooster en overurensaldo wijzigen.
Mijn ondergeschikten De medewerker kan het tabblad Aanwezigheid van ondergeschikten bekijken en heeft toegang tot de sectie Tijdregistratie via de zijbalk in Personio. De medewerker kan de dagelijkse werkuren van ondergeschikten invoeren in het tabblad Aanwezigheid en ter goedkeuring voorleggen. De medewerker kan de dagelijkse werkuren van ondergeschikten registreren in het tabblad Aanwezigheid, en hun werkroosters en overurensaldo's wijzigen.
Alle De medewerker kan het tabblad Aanwezigheid van alle medewerkers bekijken en heeft toegang tot de sectie Tijdregistratie via de zijbalk in Personio. De medewerker kan de dagelijkse werkuren van alle medewerkers invoeren in het tabblad Aanwezigheid en ter goedkeuring voorleggen. De medewerker kan de dagelijkse werkuren van iedereen registreren in het tabblad Aanwezigheid, en de roosters en overurensaldo's van alle medewerkers wijzigen.

Opmerking
Medewerkers met toegangsrechten voor het tabblad Aanwezigheid hebben toegang tot de sectie Tijdregistratie via de zijbalk in Personio, maar ze kunnen geen aanwezigheidsaanvragen goedkeuren, tenzij ze zijn aangewezen als goedkeurders in de goedkeuringsinstellingen. 

 

Documenten

Deze sectie verwijst naar het tabblad Documenten in het medewerkersprofiel.

Je moet voor elke documentcategorie afzonderlijke toegangsrechten instellen.

  Bekijken Voorstellen Bewerken
Eigen De medewerker kan documenten downloaden via het tabblad Documenten. De medewerker kan daarnaast documenten uploaden via het tabblad Documenten. De medewerker kan daarnaast documentsjablonen gebruiken en documenten verwijderen via het tabblad Documenten.
Mijn ondergeschikten De medewerker kan documenten downloaden via het tabblad Documenten van ondergeschikten. De medewerker kan daarnaast documenten uploaden via het tabblad Documenten van ondergeschikten. De medewerker kan daarnaast documentsjablonen gebruiken en documenten verwijderen via het tabblad Documenten van ondergeschikten.
Alle De medewerker kan documenten downloaden via het tabblad Documenten van alle medewerkers. De medewerker kan daarnaast documenten uploaden via het tabblad Documenten van alle medewerkers. De medewerker kan daarnaast documentsjablonen gebruiken en documenten verwijderen op het tabblad Documenten van alle medewerkers.

Opmerking
Om medewerkers in staat te stellen een document te uploaden bij het aanmaken van een feedbackformulier, moet je hen voorstelrechten geven voor de documentcategorie Performance.

 

Onboarding

Dit gedeelte heeft betrekking op het tabblad Onboarding en het tabblad Offboarding in het Medewerkersprofiel.

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen De medewerker kan alle on- en offboardingstappen bekijken van het sjabloon dat aan hem of haar is toegewezen. n.v.t. De medewerker kan on- en offboardingstappen toewijzen, bewerken en verwijderen uit het sjabloon dat aan hem of haar is toegewezen.
Mijn ondergeschikten De medewerker kan alle on- en offboardingstappen bekijken van de sjablonen die aan ondergeschikten zijn toegewezen. n.v.t. De medewerker kan on- en offboardingstappen toewijzen, bewerken en verwijderen uit de on- en sjablonen die aan ondergeschikten zijn toegewezen.
Alle De medewerker kan alle on- en offboardingstappen bekijken van de sjablonen die aan alle medewerkers zijn toegewezen. n.v.t. De medewerker kan on- en offboardingstappen toewijzen, bewerken en verwijderen uit de on- en sjablonen die aan ondergeschikten zijn toegewezen.

Opmerking
Medewerkers hebben geen weergaverechten nodig om de aan hen toegewezen on- en offboardingtaken te bekijken en uit te voeren.

Opmerking
Om medewerkers een overzicht te geven van alle medewerkers die op een bepaald moment in een on- of offboardingproces zitten, hebben zij ook toegangsrechten nodig voor de sectie waarin het attribuut Status zich bevindt.

 

Performancegegevens

Dit gedeelte verwijst naar het tabblad Performance in het medewerkersprofiel.

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen De medewerker kan de ontvangen feedback bekijken op het tabblad Performance. n.v.t. De medewerker kan zowel feedback geven als bewerken op het tabblad Performance.
Mijn ondergeschikten De medewerker kan de feedback die aan ondergeschikten is gegeven, bekijken op het tabblad Performance. n.v.t. De medewerker kan feedback geven en bewerken op het tabblad Performance van ondergeschikten.
Alle De medewerker kan op het tabblad Performance de feedback bekijken die aan alle medewerkers is gegeven. n.v.t. De medewerker kan feedback geven en bewerken op het tabblad Performance van alle medewerkers.

Opmerking
Ongeacht deze instellingen kunnen medewerkers nooit notities over hun eigen performance bekijken, toevoegen of bewerken.

 

Accounts beheren

Deze sectie heeft betrekking op het menu dat verschijnt wanneer je op het pictogram met de drie puntjes in het medewerkersprofiel klikt.

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen De medewerker kan zijn of haar wachtwoord resetten en de status van zijn of haar account bekijken (bijvoorbeeld: laatste login). n.v.t. n.v.t.
Mijn ondergeschikten De medewerker kan de wachtwoorden van ondergeschikten resetten en de status van hun accounts bekijken. n.v.t. n.v.t.
Alle De medewerker kan de wachtwoorden van alle medewerkers resetten en hun accountstatus bekijken. n.v.t. n.v.t.

Opmerking
Om de optie Account beheren te kunnen zien, moeten medewerkers weergaverechten hebben voor de sectie Accounts beheren, evenals weergaverechten voor Persoonlijke gegevens. 

Opmerking
Voor de overige opties binnen het pictogram met de de drie puntjes zijn andere toegangsrechten nodig:

▶︎ Om de optie Herinnering instellen te kunnen zien, moet je medewerkers voorstelrechten toekennen voor de sectie Notities en weergaverechten voor de sectie Accounts beheren.

▶︎ Om de optie Verlof plannen te kunnen zien, moet je medewerkers bewerkingsrechten toekennen voor de sectie waarin het attribuut Status zich bevindt (Persoonlijke gegevens, HR-informatie...).

▶︎ Om de optie Dienstverband beëindigen te kunnen zien, moet je medewerkers bewerkingsrechten toekennen voor de sectie waarin het attribuut Status zich bevindt (Persoonlijke gegevens, HR-informatie...).

▶︎ Alleen beheerders kunnen de optie Profiel verwijderen zien.

 

Afwezigheid

Dit gedeelte verwijst naar het tabblad Afwezigheid in het medewerkersprofiel. 

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen De medewerker kan het tabblad Afwezigheid, en de afwezigheidstypes met verlofregelingen die aan hem of haar zijn toegewezen, bekijken. De medewerker kan in het tabblad Afwezigheid afwezigheden aanvragen die moeten worden goedgekeurd. De medewerker kan zijn of haar afwezigheden zelfstandig invoeren in het tabblad Afwezigheid, en daarnaast bestaande afwezigheden bijwerken en verwijderen.
Mijn ondergeschikten De medewerker kan het tabblad Afwezigheid van ondergeschikten, en de afwezigheidstypes met verlofregelingen die aan hen zijn toegewezen, bekijken. De medewerker kan in het tabblad Afwezigheid van ondergeschikten afwezigheden aanvragen die moeten worden goedgekeurd. De medewerker kan afwezigheden invoeren in het tabblad Afwezigheid van ondergeschikten, en daarnaast bestaande afwezigheden bijwerken en verwijderen.
Alle De medewerker kan het tabblad Afwezigheid van alle medewerkers, en de afwezigheidstypes met verlofregelingen die aan hen zijn toegewezen, bekijken. De medewerker kan in het tabblad Afwezigheid van alle medewerkers afwezigheden aanvragen die moeten worden goedgekeurd. De medewerker kan afwezigheden invoeren in het tabblad Afwezigheid van alle medewerkers, en daarnaast bestaande afwezigheden bijwerken en verwijderen.

Opmerking
Medewerkers met bewerkingsrechten kunnen de verlofregelingen niet bijwerken. Ze hebben hiervoor ofwel beheerdersrechten ofwel toegangsrechten tot Accountconfiguratie > Afwezigheden nodig.

Opmerking
Medewerkers met bewerkingsrechten kunnen afwezigheidsaanvragen van andere medewerkers goedkeuren of afwijzen, zelfs als ze niet zijn aangewezen als goedkeurders via de goedkeuringsinstellingen.

 

Geschiedenis afwezigheden/saldo's

Deze sectie verwijst naar de link Verlofsaldo weergeven in het tabblad Afwezigheid van medewerkers.

 

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen De medewerker kan alle verlofdagen en handmatige aanpassingen bekijken sinds zijn of haar aanstellingsdatum. n.v.t. n.v.t.
Mijn ondergeschikten De medewerker kan alle verlofdagen en handmatige aanpassingen van zijn of haar ondergeschikten bekijken sinds hun aanstellingsdatum. n.v.t. n.v.t.
Alle De medewerker kan alle verlofdagen en handmatige aanpassingen van alle medewerkers bekijken sinds hun aanstellingsdatum. n.v.t. n.v.t.

 

Medewerkersgeschiedenis

Deze sectie verwijst naar het tabblad Geschiedenis in het medewerkersprofiel.

  Bekijken (overzicht) Bekijken (gedetailleerde weergave) Bewerken (gedetailleerde weergave)
Eigen De medewerker kan het tabblad Geschiedenis bekijken.  De medewerker kan een lijst van eerdere attribuutwijzigingen bekijken in het tabblad Geschiedenis. De medewerker kan de datum van eerdere attribuutwijzigingen wijzigen en nieuwe datums toewijzen in het tabblad Geschiedenis.
Mijn ondergeschikten De medewerker kan het tabblad Geschiedenis van ondergeschikten bekijken. De medewerker kan een lijst van eerdere attribuutwijzigingen bekijken in het tabblad Geschiedenis van ondergeschikten. De medewerker kan de datum van eerdere attribuutwijzigingen wijzigen en nieuwe datums toewijzen in het tabblad Geschiedenis van ondergeschikten.
Alle De medewerker kan het tabblad Geschiedenis van alle medewerkers bekijken. De medewerker kan een lijst van eerdere attribuutwijzigingen bekijken in het tabblad Geschiedenis van alle medewerkers. De medewerker kan de datum van eerdere attribuutwijzigingen wijzigen en nieuwe datums toewijzen in het tabblad Geschiedenis van alle medewerkers.

 

Opmerking
Om de datum van attribuutwijzigingen te kunnen zien en bewerken, moet je medewerkers ook toegangsrechten toekennen voor het betreffende attribuut via de sectie Persoonlijke gegevens. 

 

Medewerkersnotities

Dit gedeelte verwijst naar het tabblad Notities in het Medewerkersprofiel. 

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen De medewerker kan het tabblad Notities bekijken, inclusief al zijn of haar eigen notities en herinneringen.  n.v.t. De medewerker kan notities en persoonlijke herinneringen toevoegen en verwijderen in het tabblad Notities. 
Mijn ondergeschikten De medewerker kan het tabblad Notities van ondergeschikten bekijken, inclusief al hun notities en herinneringen. n.v.t. De medewerker kan notities en persoonlijke herinneringen toevoegen en verwijderen in het tabblad Notities van ondergeschikten. 
Alle De medewerker kan het tabblad Notities van alle medewerkers zien, inclusief al hun notities en herinneringen. n.v.t. De medewerker kan notities en persoonlijke herinneringen toevoegen en verwijderen in het tabblad Notities van alle medewerkers. 

 

Opmerking
Om medewerkers de mogelijkheid te geven om persoonlijke herinneringen aan te maken, moet je hen ook toegangsrechten toekennen voor de sectie Accounts beheren.

 


 

Medewerkerslijst

Nieuwe medewerker toevoegen

Deze sectie verwijst naar de optie Medewerker toevoegen in de Medewerkerslijst.

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Mijn ondergeschikten n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Alle n.v.t. n.v.t. De medewerker kan via de Medewerkerslijst een medewerkersprofiel aanmaken en er een medewerkersrol aan toekennen.

Opmerking
Om andere medewerkersprofielen te kunnen zien, moet je medewerkers ook toegangsrechten toekennen voor Persoonlijke gegevens > Openbaar profiel.

 

Organigramweergave

Dit gedeelte verwijst naar de Organigramweergave in de Medewerkerslijst.

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen

 

De medewerker krijgt toegang tot de Organigramweergave via de Medewerkerslijst.

 

n.v.t. n.v.t.
Mijn ondergeschikten n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Alle n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Opmerking
Om andere medewerkers te kunnen zien in het organigram, moet je medewerkers ook toegangsrechten toekennen voor Persoonlijke gegevens > Openbaar profiel.

Als je wilt dat medewerkers ook de medewerkers kunnen zien die met verlof zijn (en hun ondergeschikten), moet je hen toegangsrechten toekennen voor de sectie waarin het attribuut Status zich bevindt.

Om medewerkers ook de mogelijkheid te geven om de organigramweergave te filteren, moet je hen toegangsrechten toekennen voor de sectie waarin het betreffende attribuut (bijvoorbeeld dochteronderneming, afdeling, kantoor) zich bevindt.

 


 

Hoofdnavigatiebalk

Werving en selectie

Deze sectie verwijst naar het gedeelte Werving & selectie in Personio. 

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Mijn ondergeschikten n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Alle De medewerker heeft toegang tot het gedeelte Werving & selectie via de zijbalk in Personio, en kan alle openstaande vacatures, kandidaatprofielen en niet-toegewezen berichten bekijken.  n.v.t. De medewerker kan daarnaast openstaande vacatures, kandidaatprofielen en niet-toegewezen berichten toevoegen en bewerken. 

Opmerking
De bovenstaande toegangsrechten bieden medewerkers volledige toegang tot het gedeelte Werving & selectie. Als je je medewerkers slechts gedeeltelijk wilt betrekken bij het sollicitatieproces (bijvoorbeeld: hen uitnodigen voor een bepaald sollicitatiegesprek), moet je hen specifieke toegangsrechten toekennen aan de hand van wervingsrollen.

 

Loonadministratie

Dit gedeelte verwijst naar het gedeelte Loonadministratie in Personio. Deze sectie is onderverdeeld in vier subsecties, zodat je voor elke dochteronderneming individuele toegangsrechten kunt instellen.

 

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Mijn ondergeschikten n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Alle De medewerker heeft via de zijbalk in Personio toegang tot het gedeelte Loonadministratie en het loonoverzicht van de geselecteerde bedrijven. De medewerker kan ook de loondocumenten downloaden. n.v.t. De medewerker kan daarnaast het loonoverzicht van de geselecteerde bedrijven bewerken. Ze kunnen de loonadministratie goedkeuren, de export genereren en alle documenten beheren.

Opmerking
Bewerkingsrechten geven medewerkers geen toegang tot de salarisinstellingen om een nieuwe loonlijst aan te maken of tabelkolommen aan te passen. Alleen beheerders kunnen dit doen.

 

Rapportage

Deze sectie verwijst naar de Systeemrapporten in het gedeelte Rapporten in Personio. Deze sectie is onderverdeeld in 18 subsecties, zodat je voor elk type systeemrapport individuele toegangsrechten kunt instellen.

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Mijn ondergeschikten n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Alle De medewerker heeft toegang tot de sectie Systeemrapporten via de zijbalk in Personio en kan alle rapporten van het betreffende type bekijken. n.v.t. n.v.t.

Opmerking
Toegangsrechten tot het gedeelte Rapporten in Personio hebben voorrang op de toegangsrechten tot de individuele tabbladen van het medewerkersprofiel. Als je de medewerker toegangsrechten geeft voor het gedeelte Rapporten, kan hij of zij het systeemrapport Salaris bekijken, inclusief alle informatie die erin staat, zelfs als hij of zij geen toegangsrechten heeft voor het tabblad Salaris.

 

Gepersonaliseerde rapporten

Deze sectie verwijst naar de Gepersonaliseerde rapporten in het gedeelte Rapporten in Personio. 

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.
Mijn ondergeschikten n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Alle

De medewerker heeft toegang tot de sectie Gepersonaliseerde rapporten via de zijbalk in Personio, en ziet alle bestaande gepersonaliseerde rapporten en de gegevens die ze bevatten, ongeacht of hij of zij toegang heeft tot een specifiek attribuut.

n.v.t. De medewerker kan daarnaast nieuwe gepersonaliseerde rapporten aanmaken, bestaande gepersonaliseerde rapporten bewerken en verwijderen, en rapportattributen selecteren.

Opmerking
De bovenstaande toegangsrechten geven medewerkers volledige toegang tot de sectie Gepersonaliseerde rapporten. Als je je medewerkers toegang wilt geven tot slechts één gepersonaliseerd rapport, kun je dat doen via het venster Deelmogelijkheden

 

Imports

Dit gedeelte verwijst naar het gedeelte Importen in Personio en de meervoudige uploadfunctie voor documenten

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.
Mijn ondergeschikten n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Alle n.v.t. n.v.t.

De medewerker heeft via de zijbalk in Personio toegang tot het gedeelte Importen en kan documenten uploaden voor alle medewerkers in het bedrijf.

Opmerking
Om medewerkers in staat te stellen om geïmporteerde documenten te bekijken en te bewerken, moet je hen toegangsrechten geven voor de sectie Documenten.

 

Workflowoverzicht

Deze sectie verwijst naar de Workflow Hub en de widget Workflows op het dashboard.

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.
Mijn ondergeschikten n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Alle

De medewerker heeft via de zijbalk in Personio toegang tot de Workflow Hub en de widget Workflows op het dashboard. De medewerker kan de meeste functies bekijken, behalve de widget Actieve handtekeningen en het instellingenpictogram bij elke widget.

n.v.t. n.v.t.

 

Performance & ontwikkeling

In deze sectie wordt verwezen naar het gedeelte Performance & ontwikkeling in Personio. Deze sectie is onderverdeeld in drie secties: Performance, Training en Doelen. 

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Mijn ondergeschikten n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Alle n.v.t. n.v.t.

De medewerker heeft via de zijbalk in Personio toegang tot het gedeelte Performance & ontwikkeling, en kan daar beoordelingscycli, trainingen en trainingssessies aanmaken en beheren.

De medewerker kan ook doelen aanmaken, bewerken en verwijderen voor alle andere medewerkers binnen de organisatie, tenzij het doel voor de betreffende medewerker is aangemaakt door een andere medewerker met bewerkingsrechten.

Opmerking
Medewerkers kunnen met bewerkingsrechten geen sjablonen voor feedbackformulieren maken. Alleen beheerders kunnen dit doen.

 

Personio Conversations

Dit gedeelte verwijst naar Personio Conversations.

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Mijn ondergeschikten n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Alle De medewerker heeft via de zijbalk in Personio toegang tot Conversations en kan in Conversations aanvragen van medewerkers ontvangen en bewerken. n.v.t. n.v.t.

Opmerking
Om een medewerker volledige toegang te geven tot Conversations, moet je een rol 'Conversations-expert' aanmaken in Personio, deze rol toewijzen aan de medewerker en hem of haar uitnodigen als gebruiker in Conversations.

 

 

Accountconfiguratie

Dit gedeelte verwijst naar de instellingen van Personio. Deze sectie is onderverdeeld in 17 subsecties, zodat je individuele toegangsrechten kunt instellen voor elk instellingengebied (bijvoorbeeld de afwezigheidsinstellingen).

  Bekijken Voorstellen Bewerken 
Eigen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Mijn ondergeschikten n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Alle n.v.t. n.v.t. De medewerker kan alle informatie in het bijbehorende instellingengebied bekijken en bewerken

 

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel