Nieuwe secties en attributen aanmaken

 

Om informatie over je medewerkers op te slaan in Personio, kun je individuele medewerkersattributen maken in je account en deze groeperen in secties. De attributen worden dan op het tabblad Persoonlijke informatie van het medewerkersprofiel weergegeven.

employe-profile-personal-information-tab_nl.png

In ons Helpcentrum-artikel Best Practices: secties en attributen staat een overzicht van extra secties en attributen voor medewerkers die nuttig zijn gebleken, samen met handige voorbeelden.

 

Secties en attributen toevoegen

Je kunt secties en attributen aanmaken, bewerken of verwijderen via Instellingen > Medewerkers > Medewerkersgegevens. Aan de linkerkant van het scherm staat een lijst met alle secties.  Je kunt meer secties aanmaken met de knop Sectie creëren.

custom-sections-attributes_nl.gif

De Attributen die aan de geselecteerde sectie zijn toegewezen, worden weergegeven aan de rechterkant. Attributen met de grijze tekst Vooraf gedefinieerd attribuut zijn systeemattributen die niet kunnen worden verwijderd en waarvan de naam niet kan worden gewijzigd. Alle andere attributen zijn door de gebruiker gedefinieerd en kunnen worden bewerkt en verwijderd.

Als je een nieuw attribuut wilt aanmaken, doe je dit via Attribuut toevoegen in de geselecteerde sectie. Let op: deze actie kan alleen worden uitgevoerd in de bedrijfstaal die is ingesteld via Instellingen > Medewerkers > Bedrijf > Bedrijfsgegevens. Geef het attribuut een naam en selecteer een attribuuttype.

 

Soorten attributen

Je kunt kiezen uit de volgende soorten attributen:

Soort attribuut Beschrijving
Standaard Een eenvoudig tekstveld voor korte stukjes tekst zoals namen, e-mailadressen, postcodes en telefoonnummers.
Tekstveld met meerdere regels Een invoerveld van meerdere regels waarin je langere teksten zoals notities kunt invoeren. De maximale lengte is 2000 tekens.
Getal (geheel getal) Getallen zonder decimalen, zoals het personeelsnummer.
Getal (tot twee decimalen) Getallen met één of twee cijfers achter de komma, zoals de kinderbijslag en geldbedragen, of percentages (het aantal cijfers achter de komma bepaal je zelf in de instellingen).
Datum Voor de belangrijke datums van werknemers, zoals geboortedatums of vervaldatums van studiecertificaten, kun je een attribuut aanmaken in de vorm van een datum. Je kunt herinneringen instellen voor alle attributen van dit type.
Hier kun je de optie Jaar niet openbaar maken inschakelen.
Link Met links kun je bijvoorbeeld het LinkedIn-profiel van medewerkers bewaren.
Correct opgeslagen links worden rechtstreeks in het browservenster geopend via een hyperlink.
Lijst met opties Gebruik de lijst met opties om opties voor het geselecteerde attribuut in te stellen. Met een lijst voorkom je fouten omdat attributen niet willekeurig kunnen worden ingevuld. Bij attributen van dit type kan slechts één van de opties worden geselecteerd. Dit is bijvoorbeeld handig voor ja/nee-vragen.
Tags Hier kun je ook beschikbare opties instellen voor attributen met meerdere keuzemogelijkheden. Let wel op dat er meerdere opties tegelijk kunnen worden geselecteerd. Hiermee kunnen bijvoorbeeld vaardigheden zoals talen worden ingevoerd.

Tip: Voor de attribuuttypes Algemeen, Getal (geheel getal) en Getal (tot twee decimalen) kun je ook aangeven of het aangemaakte attribuut moet worden gebruikt als uniek ID van medewerkers. Vink hiervoor het bijbehorende selectievakje aan. Let op: het systeem gebruikt de e-mailadressen van werknemers al als uniek ID.

 

Secties en attributen rangschikken

Je kunt de volgorde van attributen veranderen of ze naar een andere sectie verplaatsen door ze te verslepen. Zo kun je medewerkersgegevens naar eigen inzicht indelen.

Opmerking
Let bij het verplaatsen van attributen naar een andere sectie op de toegangsrechten die van toepassing zijn op de nieuwe sectie. Als je een attribuut bijvoorbeeld naar de sectie Openbaar profiel verplaatst, kan dit zichtbaar worden voor alle medewerkers.

 

Secties en attributen vertalen

Vooraf gedefinieerde secties en attributen zijn beschikbaar in het Engels, Duits, Spaans, Frans, Nederlands en Italiaans. Voor zelfgemaakte secties en attributen kun je indien nodig je eigen vertalingen in de bovenstaande talen uploaden.

Let op: Het is momenteel nog niet mogelijk om vertalingen voor beschikbare opties voor de attribuuttypen Lijst met opties en Tags op te slaan. Deze functionaliteit wordt in de toekomst toegevoegd.

De accounttaal van je bedrijf vormt altijd de basis voor vertalingen. Je accounttaal wordt aangeduid met (standaard) in de rechterbovenhoek van het talenmenu. Als er nog geen vertaling is toegevoegd voor een attribuut, wordt het attribuut in medewerkersprofielen weergegeven in de standaardtaal.

custom-attribute-translations_nl.gif

Om vertalingen voor aangepaste attributen toe te voegen, selecteer je eerst de relevante taal in het vervolgkeuzemenu. Attributen waarvoor nog geen vertaling is ingevoerd, worden aangeduid met een geel waarschuwingspictogram.

Klik op het attribuut waarvoor je een vertaling wilt toevoegen, voer de vertaling in het tekstveld in en klik op Opslaan. De vertaling wordt vervolgens weergegeven in de betreffende taalselectie boven de oorspronkelijke tekst in de taal van je bedrijf. Voor medewerkers wordt het attribuut weergegeven in de taal die ze geselecteerd hebben in de Persoonlijke instellingen van hun profiel.

Let op: Secties en attributen kunnen alleen in de standaardtaal worden toegevoegd, verplaatst of verwijderd. Als er een andere taal is ingesteld, worden zowel Sectie creëren als Attribuut toevoegen grijs weergegeven en kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel