Stap 12: Het gedeelte Performance & ontwikkeling configureren

 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je het gedeelte Performance & ontwikkeling in Personio configureert. Hier kun je geautomatiseerde beoordelingscycli aanmaken, feedback verzamelen en trainingen beheren om de ontwikkeling van je medewerkers te bevorderen.

Opmerking: Het gedeelte Performance & ontwikkeling kan worden geconfigureerd door beheerders en door medewerkers met bewerkingsrechten voor het gedeelte.

 

 

Wat zijn de voordelen?

Het instellen van Performance & ontwikkeling in Personio biedt je de volgende functies:

 • Geautomatiseerde beoordelingscycli: maak en lanceer gestandaardiseerde beoordelingscycli voor je hele organisatie. Medewerkers en leidinggevenden kunnen taken zoals het aanmaken, ordenen en versturen van feedback zo autonoom beheren. 
 • 360°-feedback (feedback aan leidinggevenden, peer reviews, beoordelingen door leidinggevenden en zelfbeoordelingen): verzamel feedback van medewerkers, collega's en leidinggevenden in de hele organisatie met behulp van sjablonen voor feedbackformulieren. Zo krijg je evenwichtigere performancebeoordelingen, een beter inzicht in de ontwikkeling van medewerkers en geef je medewerkers de mogelijkheid om aan zelfreflectie te doen. 
 • Gecentraliseerd trainingsmanagement: maak trainingen en trainingssessies aan, schrijf medewerkers in en nodig ze uit voor trainingssessies, en houd de aanwezigheid van medewerkers bij, allemaal op één plek.

 

Vereiste voor het opzetten van beoordelingscycli: feedbackformuliersjablonen

Voordat je een beoordelingscyclus kunt aanmaken, moet je sjablonen voor feedbackformulieren opstellen om gestandaardiseerde feedback te verzamelen van medewerkers, collega's en leidinggevenden in de hele organisatie. 

Opmerking: Alleen medewerkers met de beheerdersrol kunnen sjablonen voor feedbackformulieren maken.

Volg deze stappen om een feedbackformuliersjabloon te maken:

 1. Ga naar Instellingen > Performance > Performance > Formuliersjablonen.
 2. Klik op Nieuw formulier creëren, geef de sjabloon een naam en klik op Creëren.
 3. Voeg vervolgens vragen toe aan het formulier door op Vraag toevoegen te klikken. 
 4. Voer je vraag in en selecteer in het vervolgkeuzemenu welk type antwoord moet worden gegeven. Lees meer over de verschillende soorten vragen en antwoorden in formuliersjablonen.

  settings-performance-form-templates-type-of-answer_nl.png

 5. Afhankelijk van het Type antwoord, kun je kiezen of je Beoordelaars wilt toestaan om opmerkingen toe te voegen aan de optie van hun keuze. Selecteer ook of deze vraag verplicht moet worden beantwoord.

Tip: Om de instellingen van een vraag opnieuw te gebruiken, kun je de vraag dupliceren door op dit pictogram te klikken Copy-Details_nl.png. Je kunt alleen vragen binnen hetzelfde formulier dupliceren.

Nadat je al je vragen aan het sjabloon hebt toegevoegd, kun je de volgorde veranderen door ze te verslepen. Als je klaar bent, klik je op Opslaan.

 

Een beoordelingscyclus opzetten

Een beoordelingscyclus is een kader dat helpt om het performancemanagement van je organisatie te structureren. In Personio kun je beoordelingscycli aanmaken en activeren voor je hele organisatie. Daarmee kunnen medewerkers en leidinggevenden feedback geven en verzenden, en is het eenvoudig om de deadlines bij te houden.

Nadat je je formuliersjablonen geconfigureerd hebt, volg je deze zes stappen om een beoordelingscyclus op te zetten:

Stap 1: de beoordelingscyclus een naam geven

 1. Ga naar Performance & ontwikkeling > Cycli en klik op Nieuwe cyclus creëren.
 2. Geef de beoordelingscyclus een naam in het veld Naam van beoordelingscyclus.
 3. Optioneel: voer een omschrijving in voor de beoordelingscyclus in het veld Een omschrijving toevoegen.
 4. Klik dan op Volgende.

 

Stap 2: medewerkers kiezen

Je kunt ervoor kiezen om alle actieve medewerkers aan deze cyclus toe te voegen, specifieke medewerkers uit een lijst te selecteren of medewerkers te selecteren aan de hand van filters.

▶︎ Als je alle actieve medewerkers wilt toevoegen, kies je de optie Alle actieve medewerkers aan deze cyclus toevoegen. Klik op Alle bekijken om een volledige lijst te zien van medewerkers die aan een beoordelingscyclus kunnen worden toegevoegd.

▶︎ Als je specifieke medewerkers uit een lijst wilt toevoegen, kies je de optie Medewerkers uit een lijst selecteren en klik je op de medewerkers die je aan de cyclus wilt toevoegen.

▶︎ Als je medewerkers in groepen aan de hand van een of meer filters wilt toevoegen aan een beoordelingscyclus, kies je eerst de optie Medewerkers selecteren aan de hand van filters en selecteer je vervolgens het relevante filter uit de beschikbare opties.

Filter Opmerkingen
Afdeling

Vink het selectievakje aan naast de afdelingen die je wilt toevoegen of klik op Alles selecteren.

Kantoor Vink het selectievakje aan naast de kantoren die je wilt toevoegen.
Startdatum Selecteer een begindatum om alle medewerkers toe te voegen die na de geselecteerde datum bij het bedrijf zijn begonnen.
Functie Vink het selectievakje aan naast een specifieke functie om alleen medewerkers met die functie toe te voegen.
Type dienstverband Vink het selectievakje aan van een specifiek type dienstverband om de betreffende medewerkers toe te voegen.

Klik dan op Volgende.

 

Stap 3: beoordelingstypen toevoegen

Kies uit de beschikbare opties de soorten beoordelingen die in de beoordelingscyclus gebruikt moeten worden door het selectievakje aan te vinken bij de betreffende beoordeling:

Beoordelingstype Opmerkingen
Beoordeling door leidinggevende

Leidinggevenden geven schriftelijke feedback aan hun directe ondergeschikten.

Zelfbeoordeling Individuele medewerkers beoordelen hun eigen prestaties aan de hand van een schriftelijke zelfreflectie.
Peer review Individuele medewerkers beoordelen de prestaties van hun collega's aan de hand van schriftelijke feedback.
Feedback aan leidinggevenden Individuele medewerkers beoordelen de prestaties van hun leidinggevenden aan de hand van schriftelijke feedback.

Klik dan op Volgende.

 

Stap 4: formulieren selecteren

Voeg de formuliersjablonen toe die de beoordelaars moeten gebruiken voor elk beoordelingstype in de beoordelingscyclus. Klik hiervoor op Formulier selecteren en kies het betreffende formulier uit het vervolgkeuzemenu. Klik dan op Volgende.

 

Stap 5: deadlines instellen (optioneel) 

Stel deadlines in voor de geconfigureerde beoordelingsformulieren. Stel in hoeveel dagen, weken of maanden na de start van de beoordelingscyclus het beoordelingsformulier moet worden ingediend. Klik dan op Volgende.

Tip: De beoordelaar kan de deadline terugvinden op de beoordeling. De beoordelaar ontvangt ook een herinnering per e-mail één dag voordat de beoordeling moet worden ingediend.

 

Stap 6: voorbeeldweergave en lancering

 1. Controleer in de voorbeeldweergave of je de beoordelingscyclus op de juiste manier hebt geconfigureerd.
 2. Als je nog iets wilt veranderen, klik je op Terug en breng je de benodigde wijzigingen aan.
 3. Als je klaar bent om de cyclus te starten, klik je op Beoordelingscyclus lanceren.

Lees meer over Beoordelingscycli in Personio.

 

Trainingen en sessies instellen

Een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van medewerkers is het aanbieden van trainingen. In het gedeelte Performance & ontwikkeling van Personio kun je daarom trainingen aanmaken en aan elke training verschillende trainingssessies toevoegen, waarvoor je deelnemers kunt uitnodigen en hun aanwezigheid kunt bijhouden.

 

Een training aanmaken

Volg deze stappen om een training toe te voegen:

 1. Ga naar Performance & ontwikkeling > Training.
 2. Klik onder Trainingscatalogus op Voeg een nieuwe training toe.
 3. Voer in het veld Geef deze training een naam een unieke naam voor de training in en omschrijf de training in het veld Voeg een omschrijving toe
 4. Klik vervolgens op Trainingsgegevens opslaan.
 5. De nieuw toegevoegde training wordt weergegeven onder Performance & ontwikkeling > Training > Trainingscatalogus.

 

Een trainingssessie toevoegen aan een training

Een training kan meerdere trainingssessies bevatten. Volg deze stappen om een trainingssessie toe te voegen:

 1. Selecteer de training waaraan je een sessie wilt toevoegen en klik op Sessie toevoegen.


 2. Bij Planning voer je in het veld Naam van deze sessie een unieke naam in voor de trainingssessie, selecteer je een datum voor de sessie en voer je een begin- en eindtijd voor de sessie in de velden Begintijd en Eindtijd in. Klik op Volgende.
 3. Bij Omschrijving toevoegen (optioneel) is het aanbevolen om een unieke omschrijving van de training in te voeren in het veld Omschrijving toevoegen. Klik op Volgende.
 4. Bij Maximumcapaciteit instellen kies je onder Geldt voor deze sessie een maximumcapaciteit? of de sessie een beperkt aantal plaatsen heeft of niet, en stel je het aantal beschikbare plaatsen in.
 5. Klik op Deze sessie inplannen.

Vervolgens kun je medewerkers aan de trainingssessie toevoegen en uitnodigingen naar hen sturen. Je kunt de trainingssessie ook openstellen voor zelfinschrijving.

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel