De Workflow Hub in Personio

 

 

In dit artikel kom je meer te weten over de Workflow Hub, en hoe de hub je kan helpen bij het beheren van de verschillende workflows die in Personio beschikbaar zijn.

 

 

Wat is de Workflow Hub?

workflowhub_mainview_nl.png

De Workflow Hub geeft je een overzicht van alle workflows die op dit moment beschikbaar zijn in Personio. Workflows bestaan uit een reeks van stappen die zijn ontworpen om bepaalde procedures die zich in de loop van de tijd herhalen te automatiseren. Vaak zijn verschillende afdelingen uit het bedrijf (zoals HR en IT) bij een workflow betrokken.

Met de Workflow Hub kun je deze workflows bijhouden en eventuele vertraagde taken en potentiële knelpunten op tijd detecteren.De Workflow Hub bestaat uit verschillende widgets voor elke in Personio beschikbare workflow: Onboarding, Offboarding, Goedkeuringen en Elektronische handtekeningen.

Je kunt op elk moment naar de Workflow Hub gaan door op het pictogram Workflow_Hub.png in de zijbalk te klikken, of rechtstreeks via de widget Workflows op het Dashboard.

workflowhub-workflows_nl.png

De Workflow Hub en de bijbehorende widget zijn alleen zichtbaar voor beheerders en voor medewerkers die het recht hebben het onderdeel Workflowoverzicht te bekijken. Klik hier voor meer informatie over hoe je toegangsrechten verleent.

Sommige widgets en functies zijn alleen zichtbaar met bepaalde Personio-abonnementen en add-ons.Wat zijn de verschillende secties in de Workflow Hub?

Widgets voor Onboarding en Offboarding

workflowhub_onboardingwidget_nl.png

De widgets voor On-/Offboarding bieden een overzicht van alle actieve on- en offboarding-trajecten van alle medewerkers. Dit omvat trajecten die te laat zijn (en dus een vertraagde on/-offboardingstap bevatten) en trajecten die op schema zijn (die geen vertraagde on-/offboardingstappen bevatten).

Hiermee kun je snel alle on- en offboarding-trajecten detecteren die niet normaal verlopen vanwege vertraagde stappen, en contact opnemen met de medewerker die verantwoordelijk is voor die stap om meer informatie te krijgen.

Met deze widgets kun je ook:

 • toegang krijgen tot een uitgebreider overzicht van alle medewerkers die op dit moment zijn ingeschreven in een on-/offboarding-traject door op Alle medewerkers in onboarding bekijken te klikken.
 • toegang krijgen tot de instellingen om je on-/offboarding-sjablonen te beheren. Hiervoor klik je op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek (alleen zichtbaar voor admins).
 • Marketplace-integraties toevoegen aan je On-/offboarding-workflows door op het bliksempictogram in de rechterbovenhoek te klikken. Hiermee kun je het proces om gebruikers toegang te verlenen tot tools automatiseren.

De widgets voor On-/Offboarding zijn alleen zichtbaar met een Professional-abonnement.

Het pictogram voor Marketplace-integraties is alleen zichtbaar met een Enterprise-abonnement.

 

Widget voor goedkeuringsverzoeken

workflowhub_approvalswidget_nl.png

De widget voor Goedkeuringsverzoeken geeft je een overzicht van alle openstaande goedkeuringsverzoeken voor alle medewerkers die als goedkeurder zijn ingesteld. Dit omvat achterstallige verzoeken (die al meer dan 7 dagen in behandeling zijn) en verzoeken die op schema zijn (die korter dan 7 dagen in behandeling zijn).

Hierdoor kun je eventuele achterstallige goedkeuringsverzoeken snel detecteren en contact opnemen met de hoofdgoedkeurder voor meer informatie.

Met de widget kun je ook:

 • toegang krijgen tot een uitgebreider overzicht van alle openstaande goedkeuringsverzoeken door op Alle goedkeuringen bekijken te klikken of door op het betreffende gebied in het diagram te klikken.
 • toegang krijgen tot de instellingen om je regelsets voor goedkeuringen te beheren. Hiervoor klik je op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek (alleen zichtbaar voor admins).

De widget Goedkeuringsverzoeken is zichtbaar met alle Personio-abonnementen en add-ons.

 

Widget Actieve handtekeningen

workflowhub_signatureswidget_nl.png

De widget Actieve handtekeningen geeft je een overzicht van alle openstaande verzoeken om handtekeningen voor alle medewerkers. Dit omvat verzoeken die al ondertekend zijn, geweigerde verzoeken, verzoeken in behandeling en verzoeken die niet konden worden afgeleverd vanwege een ongeldig e-mailadres.

Op deze manier kun je eventuele achterstallige verzoeken om handtekeningen snel detecteren en contact opnemen met de persoon die moet tekenen voor meer informatie, of problemen met mislukte verzoeken snel oplossen.

Met de widget kun je ook:

 • toegang krijgen tot een uitgebreider overzicht van alle openstaande verzoeken om handtekeningen door op Alle handtekeningen bekijken te klikken.
 • het document met de openstaande handtekening downloaden door op de naam van het document te klikken.
 • naar het medewerkersprofiel van de persoon die moet tekenen gaan door op zijn of haar naam te klikken.
 • toegang krijgen tot de instellingen om je documentsjablonen te beheren door op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek te klikken (alleen zichtbaar voor admins).
 • de handtekeningen in je Personio-abonnement beter bijhouden.

De widget Actieve handtekeningen is alleen zichtbaar met de add-on Productivity Plus.

De widget Actieve handtekeningen is ook alleen zichtbaar voor beheerders in zowel de Workflow Hub als de widget Workflows op het Dashboard.

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel