Afwezigheidscategorieën

 

In dit artikel worden de functionaliteiten uitgelegd van de afwezigheidscategorieën die aan je afwezigheidstypen zijn toegewezen.

 

Afwezigheidscategorieën

Bij het aanmaken en bewerken van afwezigheidstypen in Instellingen > Afwezigheden kun je kiezen uit de volgende afwezigheidscategorieën:

Afwezigheidscategorie Beschrijving
Vakantie (betaald) Betaald verlof voor recreatieve doeleinden.
Ouderschapsverlof Onbetaald verlof zodat een medewerker voor een jong kind kan zorgen.
Vrijwillige militaire dienst Verlof voor vrijwillige militaire dienst.
Werk op afstand De medewerker werkt niet op kantoor, maar vanuit huis of ergens anders.
Individueel tewerkstellingsverbod (bij zwangerschap) Extra beschermingsperiode voor zwangere medewerkers om risico's voor moeder en kind te vermijden.
Ziekteverlof Betaald verlof wegens gezondheidsproblemen.

Verpleging van familieleden (voor korte tijd)

Betaald verlof van maximaal 10 dagen wanneer een naast familielid plotseling zorgbehoevend wordt.

Verpleging van familieleden (langdurige vrijstelling)

Gehele of gedeeltelijke onderbreking van het dienstverband gedurende maximaal zes maanden om te kunnen zorgen voor een naast familielid dat verpleegkundige zorg nodig heeft in een huiselijke omgeving. Zie ook §§ 3, 4 PflegeZG.

Verlof wegens ziekte van kind (betaald)

Verlof om bij ziekte voor de eigen kinderen onder de 12 jaar te kunnen zorgen. De vergoeding is geregeld in de arbeidsovereenkomst

Verlof wegens ziekte van kind (onbetaald)

Onbetaald verlof om bij ziekte voor de eigen kinderen onder de 12 jaar te zorgen.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof Algemene beschermingsperiode voor medewerkers die zwanger zijn of borstvoeding geven.
Revalidatie en re-integratie Maatregelen en behandelingen voor medische revalidatie, arbeidsre-integratie en sociale re-integratie.
Staking (rechtmatig) Rechtmatige werkweigering, georganiseerd door een werknemersorganisatie.
Staking (onrechtmatig) Onrechtmatige werkweigering, georganiseerd door een werknemersorganisatie.
Vakantie (onbetaald) Onbetaald verlof voor recreatieve doeleinden.
Afwezig zonder kennisgeving (onbetaald) Afwezigheid op het werk zonder verdere verklaring of kennisgeving.
Overig betaald verlof Elke afwezigheid die niet in de gegeven categorieën past. Bijvoorbeeld van toepassing op zakenreizen, bijscholing, compensatie voor overuren, studieverlof en bijzonder verlof.

 

Functies van afwezigheidscategorieën

Afwezigheidscategorieën hebben momenteel een beperkte functionele impact op het aanmaken en beheren van afwezigheden. Natuurlijk werken we voortdurend aan de uitbreiding van de functies van afwezigheidscategorieën voor alle relevante Personio-modules.

Als je de categorie Werk op afstand selecteert voor het afwezigheidstype, heeft dit invloed op de volgende functies:

  • Als een afwezigheid met de categorie Werk op afstand wordt ingevoerd voor een medewerker, kan de medewerker tijdens deze periode alsnog worden aangewezen als vervanger voor verlofaanvragen van collega's.
  • Heeft je bedrijf de kalenderintegratie voor afwezigheden geactiveerd en worden afwezigheden automatisch doorgestuurd naar persoonlijke kalenders (Google Calendar, Microsoft Office Calendar)? Afwezigheden met de afwezigheidscategorie Werk op afstand worden dan niet doorgestuurd naar persoonlijke kalenders.

Let op: De afwezigheidscategorieën Vakantie (onbetaald) en Afwezig zonder kennisgeving (onbetaald) hebben momenteel geen invloed op het vaste salaris of andere salariscomponenten.

 

Afwezigheidscategorieën toewijzen

Definieer een afwezigheidscategorie voor de bestaande afwezigheidstypes via Instellingen > Afwezigheid > Algemene instellingen. Je kunt kiezen uit de bestaande 14 categorieën.

absence-type-sickness_nl.png

Let op: het is verplicht om een afwezigheidscategorie toe te wijzen. Na het aanmaken of aanpassen van een afwezigheidstype kan dit alleen worden opgeslagen als er een categorie is toegewezen.

Klik hier voor meer informatie over de algemene instellingen voor afwezigheidstypen en het definiëren van verlofregelingen.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel