Gepersonaliseerde rapporten maken

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je gepersonaliseerde rapporten maakt en hoe je ze effectief kunt gebruiken om personeelsgegevens te analyseren die zijn opgeslagen in Personio. In dit artikel vind je voorbeelden van hoe je gepersonaliseerde rapporten kunt gebruiken.

Tip
Om meer geavanceerde analyses en rapportages te maken, kun je gegevens uit je gepersonaliseerde rapporten ophalen via deAPI voor gepersonaliseerde rapporten.

 

Toegangsrechten

Toegangsrechten voor gepersonaliseerde rapporten kunnen worden toegewezen onder Instellingen > Medewerkers > Medewerkersrollen > Toegangsrechten > Gepersonaliseerde rapporten.Medewerkers met weergaverechten kunnen alle gemaakte rapporten bekijken, inclusief alle gegevens die ze bevatten.Medewerkers met bewerkingsrechten kunnen zelf rapporten maken en rapportattributen selecteren.

Opmerking
Je medewerkers krijgen toegang tot de volledige sectie Gepersonaliseerde rapporten als je weergave- of bewerkingsrechten aan hen toekent via de subsectie Gepersonaliseerde rapporten.Ze kunnen dan alle gepersonaliseerde rapporten en de gegevens erin bekijken, ongeacht of ze wel of geen toegang hebben tot een specifiek attribuut.

Als je je medewerkers toegang wilt geven tot één gepersonaliseerd rapport, dan kun je dat doen via het venster Deelmogelijkheden. Bekijk voor meer informatie ons artikel Een gepersonaliseerd rapport delen.

 

Een gepersonaliseerd rapport maken

Ga in het hoofdmenu naar Rapporten > Gepersonaliseerde rapporten en klik op de knop Gepersonaliseerd rapport maken. Dan verschijnt het volgende venster met een installatiewizard die uit drie stappen bestaat:

custom-report-historicaldata_1nl.gif

 

Naam en omschrijving

Geef je rapport een naam waaronder het in je account wordt weergegeven. Je kunt ook een omschrijving toevoegen, bijvoorbeeld om het doel van het rapport aan te geven. Dit wordt ook getoond op de overzichtspagina.

 

Rapportgegevens specificeren

Type rapport

Je kunt kiezen uit drie soorten rapporten, afhankelijk van het doel van het rapport.

custom_reports_type_nl.png

 • Tijdstip
  Dit type rapport toont gegevens voor een specifieke datum in het verleden of de toekomst. Voor datums in de toekomst wordt rekening gehouden met geplande attribuutwijzigingen en geplande afwezigheidsperiodes.
 • Periode
  Deze rapoprten zijn erg handig om gegevens over afwezigheidsperiodes, verlofsaldo's, bevestigde werkuren en overuren voor een bepaalde periode weer te geven.
  Je kunt ook relevante medewerkersattributen zoals afdelingen toevoegen. Perioderapporten over medewerkersattributen tonen altijd de waarde aan het einde van de betreffende periode. Wijzigingen aan de afdeling gedurende de betreffende periode worden bijvoorbeeld niet weergegeven.
 • Historische gegevens
  Dit type rapport toont wijzigingen in personeelsgegevens over een bepaalde periode.

 

Datum

Selecteer vervolgens de datum of periode waarvoor je wilt dat het gepersonaliseerde rapport gegevens weergeeft. Je kunt een van de vooraf gedefinieerde datums kiezen, zoals de volgende:

Type rapport Tijdstip Periode Historische gegevens
Aangepaste datum
 • Vandaag
 • Gisteren
 • Laatste dag van deze maand
 • Laatste dag van deze week
 • Laatste dag van afgelopen week
 • Laatste dag van dit kwartaal
 • Laatste dag van afgelopen kwartaal
 • Laatste dag van afgelopen maand
 • Laatste dag van dit jaar
 • Laatste dag van afgelopen jaar
 • Vandaag
 • Gisteren
 • Dit jaar
 • Deze maand
 • Afgelopen maand
 • Laatste 30 dagen
 • Jaar tot heden
 • Deze week
 • Afgelopen week
 • Dit kwartaal
 • Afgelopen kwartaal
 • Afgelopen jaar
 • Volgende maand
 • Volgend jaar
 • Dit jaar
 • Deze maand
 • Afgelopen maand
 • Laatste 30 dagen
 • Jaar tot heden
 • Deze week
 • Afgelopen week
 • Dit kwartaal
 • Afgelopen kwartaal
 • Afgelopen jaar
 • Volgende maand
 • Volgend jaar

 

Exacte datum kiezen

Je kunt ook een exacte datum kiezen of invoeren.

 

Tabelkolommen

Onder Tabelkolommen kun je attributen toevoegen met betrekking tot personeelsgegevens, aanwezigheid, afwezigheden en eenmalige vergoedingen.De velden Achternaam en Voornaam worden standaard in elk rapport opgenomen en kunnen niet worden verwijderd.Je kunt alle kolommen in je rapport ordenen door ze te verslepen in het selectieveld.

De onderstaande soorten attributen kunnen momenteel opgenomen worden in gepersonaliseerde rapporten:

 • Medewerkersattributen
  Geeft een overzicht van de waarden van de betreffende attributen op de gekozen datum of de verandering in waarden gedurende de gekozen periode.

 • Aanwezigheidsattributen
  Bevestigde werkuren en bevestigde overuren kunnen worden opgenomen in perioderapporten.Onbevestigde werkuren worden niet in rapporten opgenomen.
 • Afwezigheidsattributen
  Geeft een overzicht van de afwezigheidstypes, verlofregelingen en afwezigheidsperiodes.

 • Doel- en KR-attributen
  Geeft de naam, status, intervallen en realisatiepercentage weer van de verschillende doelen en Key Results.

 • Eenmalige vergoeding
  Deze kolom toont de waarde van de geselecteerde eenmalige vergoeding in de betreffende loonperiode.

In onderstaande tabel vind je meer informatie over de beschikbare attributen voor elk soort rapport:

Type rapport Tijdstip Periode Historische gegevens
Medewerkersattributen

Alle attributen plus:

 • FTE
 • Leeftijd
 • Anciënniteit (in jaren)
 • Aantal medewerkers (status actief)
 • Aantal medewerkers (status actief en verlof)

Alle attributen plus:

 • FTE
 • Leeftijd
 • Anciënniteit (in jaren)
 • Aantal medewerkers (status actief)
 • Aantal medewerkers (status actief en verlof)
Alle + FTE

Aanwezigheidsattributen

Niet beschikbaar

Ingevoerde uren:

 • Bevestigde werkuren
 • Gewerkte uren (wachtend op goedkeuring)
 • Bevestigde overuren

Doeluren:

 • Contractueel werkurendoel
 • Daadwerkelijk werkurendoel (excl. feestdagen en afwezigheden)
 • Contractuele werkuren die op feestdagen vallen
 • Contractuele werkuren zonder overlappingen met feestdagen of afwezigheden (per afwezigheidstype)
Niet beschikbaar
Afwezigheidsattributen

Afwezigheidstype met verlofregeling:

 • Verlofsaldo
 • Aanspraak
 • Restverlof van vorig jaar
 • Verlopen dagen van restverlof

Alle afwezigheidstypen:

 • Periodes
 • Geplande dagen
 • Opgenomen dagen

Afwezigheidstype met verlofregeling:

 • Verlofsaldo aan het begin van de periode
 • Verlofsaldo aan het einde van de periode
 • Huidige verlofsaldo
 • Aanspraak
 • Restverlof van vorig jaar
 • Verlopen dagen van restverlof

Afwezigheidstype met verplicht medisch attest:

 • Dagen met medisch attest
Niet beschikbaar
Attributen voor doelen en KR's Niet beschikbaar

Doelattributen:

 • Naam doel
 • Doelstatus
 • Totale doelrealisatie
 • Doelinterval
 • Startdatum doelinterval
 • Einddatum doelinterval

KR-attributen:

 • Naam Key Result
 • Realiseringspercentage Key Result
 • Realisering Key Result
 • Omschrijving Key Result
 • Doel Key Result
 • Type Key Result
 • Wegingsfactor Key Result
Niet beschikbaar
Eenmalige vergoeding
 • Alle op het gedefinieerde tijdstip betaalde eenmalige vergoedingen
Niet beschikbaar Niet beschikbaar

 

Opmerking
Gepersonaliseerde rapporten kunnen momenteel geen gegevens over pro rata salarissen of kandidaten bevatten.

 

Rapportvoorwaarden instellen

Gebruik de functie Voorwaarden instellen om een specifieke selectie van medewerkers op te geven van wie je de gegevens in het gepersonaliseerde rapport wilt opnemen.Je kunt elke combinatie van filtercriteria gebruiken om je selectie te verfijnen.

custom_reports_status_filter_1nl.png

Hiermee kun je specifieke groepen medewerkers opnemen of uitsluiten. De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Voor attributen van het type Tekstveld, Lijst met opties of Tags, zoals afdeling, kun je de filtervoorwaarden 'is gelijk aan' of 'is niet gelijk aan' kiezen.
 • Voor attributen van het type getal, zoals uur per week, zijn de beschikbare filteropties 'kleiner dan', 'kleiner dan of gelijk aan', 'gelijk aan', 'niet gelijk aan', 'groter dan' en 'groter dan of gelijk aan'. Geef een getal op in het waardeveld.
 • Voor attributen van het type datum, zoals de aanstellingsdatum, zijn de beschikbare filteropties ook 'kleiner dan', 'kleiner dan of gelijk aan', 'gelijk aan', 'niet gelijk aan', 'groter dan' en 'groter dan of gelijk aan'. Geef een datum op in het derde invoerveld.
 • Er wordt standaard een filter toegevoegd voor 'Status is gelijk aan Actief'.Hierdoor worden de medewerkers weergegeven die actief waren op de geselecteerde datum of gedurende de geselecteerde periode.Als de filter wordt verwijderd, bevat het rapport alle medewerkers, ook de inactieve.

Meer informatie over filterlogica in Personio vind je in dit artikel.

Je rapport opslaan

Nadat je alles hebt ingesteld, klik je op Rapport maken om je gepersonaliseerde rapport op te slaan. Het genereren van je rapport kan een paar minuten duren, afhankelijk van het aantal medewerkers en het aantal kolommen in het rapport. Vervolgens wordt het rapport weergegeven:

custom-reports-year_nl.png

 

Extra functionaliteiten

Je kunt nu de volgende handelingen uitvoeren:

 • Deelmogelijkheden: Klik op de knop om een specifiek rapport te delen met de betreffende medewerkers. Lees het artikel Je medewerkers toegang geven tot gepersonaliseerde rapporten voor meer informatie.
 • Exporteren: Klik op de knop om het rapport te downloaden als Excel-spreadsheet (.xlsx-formaat).
 • Rapportlink kopiëren: Klik op het pictogram om de link naar het rapport te kopiëren en te verzenden of op te slaan.
 • Rapport vernieuwen: Klik op het pictogram om de rapportgegevens te vernieuwen, zodat recente wijzigingen worden weergegeven.
 • Pictogram met drie puntjes: Klik op de drie puntjes om het rapport te bewerken of te verwijderen.Als je op Verwijderen klikt, verschijnt er een pop-up waarin je wordt gevraagd te bevestigen dat je het rapport wilt verwijderen.Als je het rapport wilt verwijderen, klik je op Ja, ik wil het verwijderen.Houd er rekening mee dat alle gegevens die in een rapport worden weergegeven, behouden blijven als je een rapport verwijdert.De gegevens gaan niet verloren.

 

Overzichtspagina

Alle gepersonaliseerde rapporten die binnen je bedrijfsaccount zijn aangemaakt, worden weergegeven in de sectie Rapporten > Gepersonaliseerde rapporten.

Je kunt een specifiek rapport vinden door de naam ervan geheel of gedeeltelijk in de zoekbalk in te voeren.

Je kunt een rapport ook vinden door te filteren op Type rapport (Tijdstip, Periode en Historische gegevens) en op Gecreëerd door (Naam medewerker 1, Naam medewerker 2, enz.). 

reports-custom_reports_nl.png

De naam van het rapport en de datum waarop het voor het laatst werd geopend, worden weergegeven, evenals of het rapport up-to-date is. Hieronder zie je de omschrijving van het rapport, het rapporttype (gekleurd label) en de naam van de persoon die het rapport heeft aangemaakt.

Tip
Hier vind je veelgestelde vragen over gepersonaliseerde rapporten.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel