Best practices: speciale goedkeuringen

In ons Helpcenter-artikel Best practices: standaard goedkeuringen hebben we je voorbeelden van standaard goedkeuringsprocessen laten zien.

In dit artikel geven we je veelvoorkomende voorbeelden van speciale goedkeuringen. Om speciale goedkeuringsprocessen te configureren, zijn de bijbehorende personeelsfilters nodig. Lees er hier meer over. Je kunt speciale goedkeuringen gebruiken om uitzonderingen te maken op standaard goedkeuringsprocessen of om verschillende goedkeuringsprocessen in te stellen voor bepaalde groepen medewerkers.

 

Best practice 1: speciale goedkeuringen voor bepaalde groepen medewerkers

Standaard goedkeuring via de leidinggevende en speciale goedkeuring voor bepaalde medewerkersrollen en afdelingen.

approvals-bestpractice-bestpractice1-nl.png

De verzoeken van de medewerkers van de afdeling Klantenservice worden ontvangen door alle medewerkers in de rol Afdelingshoofd. Goedkeuring van een verzoek door één persoon in de rol Afdelingshoofd is voldoende. Aangezien afdelingshoofden ook in de afdeling Klantenservice zitten, is een filter nodig zodat zij zelf uit het proces worden uitgesloten. Het goedkeuringsproces voor de groep en de medewerkersrol Afdelingshoofd werkt op dezelfde manier. Voor alle andere medewerkers geldt het standaard goedkeuringsproces via hun respectieve leidinggevende. Voorbeelden hiervan zijn de afwezigheidstypes Remote-werken of Betaald verlof.

 

Best practice 2: speciale goedkeuring voor een bepaalde persoon

Standaard goedkeuring via de leidinggevende en speciale goedkeuring voor een bepaalde medewerker.

approval-bestpractice-bestpractice2-nl.png

De verzoeken van de medewerker met het e-mailadres max@jansen.com worden ontvangen door alle medewerkers met de rol Directie. Goedkeuring door één medewerker met die rol is voldoende. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat Max Jansen een bijzonder geval is en een leidinggevende heeft, maar dat al zijn verzoeken voor de afwezigheidstypes Zakenreis of Vakantie (onbetaald) door de CEO moeten worden goedgekeurd. Voor alle andere medewerkers geldt het standaard goedkeuringsproces via hun respectieve leidinggevende.

 

Best practice 3: speciale goedkeuring in twee stappen

Standaard goedkeuring in twee stappen via de leidinggevende en de rol HR-manager én speciale goedkeuring in twee stappen voor de afdeling Klantenservice.

approvals-bestpractice-bestpractice3-nl.png

Voor medewerkers van de afdeling Klantenservice geldt een goedkeuringsproces in twee stappen via een specifieke medewerker en een HR-manager. Voor alle andere medewerkers geldt het standaard goedkeuringsproces in twee stappen via hun leidinggevende en een HR-manager. Dit proces zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor het afwezigheidstype Ziekteverlof.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel