Probleemoplossing: een medewerker ontvangt niet het volledige aantal vakantiedagen

 

Bepaalde gebeurtenissen, zoals de indiensttreding of het vertrek van een werknemer in de loop van het jaar of de overgang van een fulltime naar parttime werkmodel, zijn rechtstreeks van invloed op het jaarlijkse aantal vakantiedagen waarop de medewerker aanspraak kan maken. Een parttime medewerker maakt bijvoorbeeld aanspraak op minder vakantiedagen dan een fulltime medewerker. Personio berekent in de volgende gevallen automatisch verminderde vakantiedagen.

Telkens wanneer deze instellingen worden gewijzigd, wordt het aantal vakantiedagen opnieuw berekend.

 

Dienstverband begint/eindigt gedurende het jaar

Voor werknemers die in de loop van een kalenderjaar het bedrijf binnenkomen of verlaten, wordt het aantal pro rata vakantiedagen automatisch berekend volgens de logica die je hebt gedefinieerd onder Instellingen > Afwezigheid > Verlofregelingen. Klik hier voor meer informatie over het instellen van verlofregelingen.

 

Parttime werkrooster

Als voor je bedrijf een vijfdaagse werkweek als het fulltime werkmodel is ingesteld, berekent Personio een minder aantal vakantiedagen als medewerkers een werkrooster van minder dan 5 dagen per week toegewezen hebben gekregen. De werkroosters van medewerkers en wijzigingen in deze werkroosters zijn rechtstreeks van invloed op hun vakantiedagen. Klik hier voor gedetailleerde informatie over hoe de pro rata vakantiedagen van parttime medewerkers worden berekend.

 

Verlof

Medewerkers die met verlof zijn, zoals ouderschapsverlof of een sabbatical, krijgen geen vakantiedagen toegewezen voor elke volledige maand dat ze met verlof zijn. Klik hier voor meer informatie over verlof.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel