Het dashboard

 

We werken momenteel artikelen bij om wijzigingen in Personio weer te geven die de gebruikerservaring verbeteren. Tijdens deze update kun je verschillen opmerken tussen de inhoud van het artikel en jouw Personio-applicatie.

In dit artikel worden de verschillende opties en weergaven op je Personio-dashboard uitgelegd.

 

Wat is het dashboard?

Het dashboard is de pagina waarop gebruikers terechtkomen wanneer ze inloggen bij Personio. Het biedt alle medewerkers een overzicht van hun taken, de actuele gebeurtenissen in het bedrijf en toegang tot bijvoorbeeld hun afwezigheden en medewerkersprofiel.

dashboard_nl.gif

De weergegeven widgets en de toegankelijke gegevens zijn afhankelijk van de toegangsrechten die aan elke medewerker zijn toegekend.

 

Overzicht van het dashboard

Mijn profiel

Het gedeelte 'Mijn profiel' bevat links naar het medewerkersprofiel, de afwezigheidskalender en alle aanvragen die nog moeten worden goedgekeurd.

 

Tijdregistratie vandaag

Met de widget 'Tijdregistratie vandaag' kunnen medewerkers dagelijks hun werkuren rechtstreeks via het dashboard registreren zonder naar het tabblad Aanwezigheid te hoeven gaan. De widget toont ook het totaal van de werk- en pauzetijd die al voor deze dag is geregistreerd. 

Begin- en eindtijden voor werk en pauzes kunnen afzonderlijk worden ingevoerd en worden automatisch toegevoegd in het tabblad Aanwezigheid, dat toegankelijk is via de knop 'Mijn aanwezigheid'. Personio trekt ook automatisch pauzetijd af van de werktijd, afhankelijk van de vooraf gedefinieerde pauzeregels.

home-todays-timetracking_nl.png

Er verschijnt een waarschuwingspictogram als de nieuw aangemaakte tijdregistratie niet voldoet aan de vooraf gedefinieerde pauzeregels en er verschijnt een klokpictogram als de tijdregistratie tot overuren of minuren leidt.

In de widget is het niet mogelijk om alleen een begintijd in te voeren en later terug te komen om een eindtijd in te voeren. De volledige werk- of pauzeperiode moet in een keer worden ingevoerd. Projecten en opmerkingen moeten ook rechtstreeks via het tabblad Aanwezigheid worden toegevoegd.

 

Mijn verlofsaldo

De widget 'Mijn verlofsaldo' toont in een oogopslag de niet-opgenomen vakantiedagen. Medewerkers kunnen op 'Afwezigheid aanvragen' klikken om nieuwe afwezigheidsperiodes aan te vragen.

 

De dashboardwidget Workflows

De dashboardwidget Workflows is een vereenvoudigde versie van de Workflow Hub, waarmee medewerkers alle momenteel in Personio beschikbare workflows kunnen controleren en eventuele achterstallige taken kunnen ontdekken. Alleen de achterstallige taken binnen de Workflow Hub worden uitgelicht.

De dashboardwidget Workflows bestaat uit verschillende delen voor elke beschikbare workflow in Personio: onboarding, offboarding, goedkeuringsverzoeken en actieve handtekeningen

workflowhub-workflows_nl.png

De Workflow Hub en de bijbehorende widget zijn alleen zichtbaar voor beheerders en voor medewerkers die weergaverechten hebben voor het onderdeel Workflowoverzicht. Lees voor meer informatie over het toekennen van toegangsrechten ons artikel Toegangsrechten in detail.

 

On-/Offboarding

De widget geeft de medewerkers weer die zich momenteel in het onboarding- of offboardingproces bevinden. Als je je muis over een bepaalde medewerker beweegt, toont Personio ook het voortgangspercentage van het proces.

home-on-offboarding_nl.png

Als je op de widget klikt, wordt er een lijst van medewerkers in onboarding en offboarding met de huidige voortgang van elke medewerker weergegeven. 

De On-/offboardingwidget wordt weergegeven voor medewerkers die geen beheerder zijn en die geen toegang hebben tot de Workflow Hub en de dashboardwidget Workflows. Om de On-/offboardingwidget te kunnen zien, moeten medewerkers ten minste weergaverechten hebben voor het tabblad Onboarding van medewerkers met lopende on- en offboarding-taken.

 

Sollicitatiegesprekken vandaag

De widget 'Sollicitatiegesprekken van vandaag' toont alle sollicitatiegesprekken die op die dag gepland zijn. De preview toont de begintijd en de duur van het sollicitatiegesprek, de naam van de kandidaat, de functie waarvoor de kandidaat gesolliciteerd heeft, de organisator en de deelnemers aan het gesprek. Het kandidaatprofiel kan worden bekeken door op het sollicitatiegesprek te klikken.

 

Alle goedkeuringen

In de widget 'Alle goedkeuringen' kunnen medewerkers de status van alle in behandeling zijnde goedkeuringsverzoeken zien. De verzoeken worden opgesplitst in drie categorieën:

 • Achterstallige goedkeuringsverzoeken:
  Hier worden alle verzoeken weergegeven die meer dan zeven dagen geleden zijn ingediend.
 • Aanvragen die op goedkeuring wachten:
  Deze sectie toont alle goedkeuringsverzoeken waarvoor de medewerker verantwoordelijk is, bijvoorbeeld afwezigheidsaanvragen, tijdregistraties en vervangingsaanvragen. Een overzicht van de verzoeken (pagina Openstaande goedkeuringsverzoeken) kan worden bekeken door op dit gedeelte te klikken.
 • Tijdregistratieaanvragen die op je goedkeuring wachten:
  Deze sectie toont alle tijdregistraties die de medewerker moet goedkeuren. Een overzicht van de verzoeken (pagina Goedkeuringen tijdregistratie) kan worden bekeken door op dit gedeelte te klikken. Deze pagina is ook te vinden via Tijdregistratie in de zijbalk. 

home-all-approvals_nl.png

De widget 'Alle goedkeuringen' wordt weergegeven als aan een werknemer ten minste één goedkeuring is toegewezen. beheerders kunnen alle lopende goedkeuringsverzoeken zien, zodat zij de verantwoordelijke goedkeurders kunnen benaderen als er openstaande of achterstallige goedkeuringen zijn. beheerders kunnen ook zelf verzoeken verwerken als de verantwoordelijke goedkeurders afwezig zijn. 

 

Taken

De widget Taken geeft medewerkers een volledig overzicht van openstaande taken. Sommige taken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de widget worden uitgevoerd. Je kunt notificaties bekijken door rechtsboven in de Inbox op de knop Notificaties te klikken. Nieuwe notificaties worden aangeduid met een rode stip aan de rechterkant van de knop Notificaties van de widget Taken.

dashboard-tasks_nl.png

Taken die worden weergegeven in de widget Taken:

Type taak Taak
Aanwezigheid Tijdregistratieaanvragen gebundeld per medewerker
Afwezigheid Afwezigheidsaanvraag
Vervangingsaanvragen wegens afwezigheid
Overlappende afwezigheidsperiodes
Attest voor ziekteverlof uploaden
Attest voor ziekteverlof goedkeuren
Negatief saldo
Aanvragen voor het verwijderen van afwezigheden goedkeuren
Medewerkersgegevens Wijzigingsverzoek voor attributen
Einde contract
Werving en selectie Feedbackverzoek
Opmerking bekijken
Evaluatie van sollicitatiegesprek
Onboarding en offboarding Onboarding- en offboarding-taken
Loonadministratie Gegevens loonadministratie controleren

Taken en notificaties zijn toegankelijk vanaf elke locatie in de tool via de Inbox in de rechterbovenhoek van het scherm. Lees voor meer informatie over taken en notificaties in de Inbox ons artikel Global Task Management.

 

Bedrijfsshortcuts

In de widget Bedrijfsshortcuts worden maximaal vijf snelkoppelingen naar externe pagina's weergegeven. Door op een snelkoppeling te klikken, wordt de betreffende link in een nieuw tabblad geopend.

home-company-shortcuts_nl.png

Deze sectie is zichtbaar voor alle medewerkers zodra er minstens één bedrijfsshortcut aangemaakt is. Lees dit artikel voor meer informatie over het configureren van bedrijfsshortcuts.

 

Je bedrijf in een oogopslag

De widget 'Je bedrijf in een oogopslag' geeft medewerkers een overzicht van de medewerkers van hun bedrijf. De volgende gegevens zijn beschikbaar:

 • Actieve medewerkers: het aantal medewerkers dat aan alle volgende voorwaarden voldoet:
  • De status is Actief.
  • De aanstellingsdatum valt voor de huidige datum of kon niet worden gevonden.
 • Momenteel met verlof: het aantal medewerkers waarvan de huidige status 'Verlof' is. Dit vereist ten minste weergaverechten voor HR-informatie, anders wordt deze sectie in grijs weergegeven.
 • Beginnen deze maand: het aantal nieuwe medewerkers waarvan de aanstellingsdatum in de huidige maand valt.

  

Mijn team

De widget 'Mijn team' biedt een overzicht van de ondergeschikten van een leidinggevende. Lees voor meer informatie over de term 'ondergeschikten' ons artikel Algemene toegangsrechten.

 

Vandaag afwezig

De widget 'Vandaag afwezig' toont de medewerkers die deze dag afwezig zijn en de duur van hun afwezigheden.

Alleen afwezigheidstypes die geactiveerd zijn in Instellingen > Werkuren en afwezigheden > Kalenders > Afwezigheden worden weergegeven in de widget Vandaag afwezig.

 

Verjaardagen

De widget Verjaardagen toont in een oogopslag de huidige en aankomende verjaardagen in het bedrijf. Aankomende verjaardagen worden tot maximaal 5 dagen in de toekomst weergegeven.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel