Best practice: Admin Light

 

Dit artikel beschrijft verschillende mogelijkheden om beheerders bij goedkeuringsprocessen te betrekken. Aangezien beheerders uitgebreide bewerkingsrechten hebben, zijn zij in de meeste gevallen niet onderworpen aan goedkeuringsprocessen, met uitzondering van afwezigheidsaanvragen.

 

Afwezigheidsaanvragen van beheerders goedkeuren

beheerders kunnen goedkeuringsprocessen activeren of overslaan voor afwezigheden zoals betaalde vakantie of ziekteverlof. Zodra de afwezigheidsperiode is vastgelegd, moet er over elke aanvraag afzonderlijk worden beslist.

add-absence-skip-approval_nl.png

Als je wilt voorkomen dat beheerders goedkeuringsprocessen overslaan en hen ook wilt verplichten het standaardproces voor andere goedkeuringsverzoeken te doorlopen, moet je hiervoor een apart beheerdersprofiel aanmaken en de beheerdersrechten verwijderen uit het gewone medewerkersprofiel van de desbetreffende medewerkers. Lees verder voor stapsgewijze instructies over hoe je dit moet doen:

 

Een nieuw, 'kunstmatig' beheerdersprofiel maken

  1. Maak eerst een nieuw medewerkersprofiel aan, bijvoorbeeld 'Personio Admin'. Houd er rekening mee dat je de volgende attributen leeg moet laten: aanstellingsdatum, leidinggevende, functie, afdeling. Voer Extern in als het type dienstverband. Deze instellingen zorgen ervoor dat het nieuwe 'kunstmatige' werknemersprofiel niet wordt weergegeven in je loonadministratie, teams of afdelingen. Het is dus grotendeels verborgen voor alle andere medewerkers van je bedrijf.
  2. Vervolgens wijs je een geldig e-mailadres van binnen je bedrijf toe aan het nieuwe medewerkersprofiel, waartoe de betreffende medewerkers of beheerders toegang zullen hebben.
  3. Stuur een uitnodiging voor Personio die bestemd is voor het nieuwe medewerkersprofiel.
  4. Deel het e-mailadres en het wachtwoord met je medewerkers die beheerdersrechten hebben, maar wel onderworpen moeten worden aan goedkeuringsprocessen.
  5. Zorg ervoor dat deze medewerkers toegang hebben tot hun nieuwe beheerdersprofiel.
  6. Stel de medewerkersrollen in de gewone profielen van deze medewerkers opnieuw in op de rol 'Alle medewerkers' of een andere medewerkersrol, zoals vereist.

Zodra je dit gedaan hebt, is het belangrijk dat alle medewerkers hun gewone profielen gebruiken voor alle goedkeuringsverzoeken (gegevenswijzigingen, tijdregistratie, enz.). Voor alle beheerderstaken (zoals importen van gegevens) moeten zij zich aanmelden via hun nieuwe beheerdersprofiel. Let er echter op dat je niet kunt bijhouden welke instellingen door welke beheerder zijn gemaakt als beheerderstaken worden gedeeld door meerdere medewerkers met hetzelfde beheerdersprofiel.

Let er ook op dat medewerkers met een beheerdersrol bepaalde exclusieve rechten hebben die aan geen enkele andere rol kunnen worden toegekend. Klik hier voor meer informatie.

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel