Probleemoplossing: een medewerker kan geen verlof aanvragen

 

In dit artikel wordt uitgelegd welke instellingen je moet controleren als een medewerker geen vakantieaanvraag kan indienen in Personio.

 

Verlofregelingen toewijzen

Controleer eerst of er een verlofregeling aan de medewerker is toegewezen.Lees hier hoe je een verlofregeling instelt en hoe je die opslaat in het medewerkersprofiel. Deze beide stappen zijn nodig als er voor het betreffende afwezigheidstype een verlofregeling actief is. Het afwezigheidstype zal anders niet zichtbaar zijn op het tabblad Afwezigheid in het medewerkersprofiel van medewerkers voor wie het bijbehorende weergave- of voorstelrecht ingesteld is.

In de medewerkerslijst kun je snel zien of er een verlofregeling aan de medewerkers toegekend is. Klik op de knop met de drie puntjes rechtsboven, vervolgens op Kolommen aanpassen en selecteer het attribuut Regeling Vakantie (Vakantie is hier als voorbeeld gekozen).

Absences-Accrualpolicy-Assign_nl.png

 

Toegangsrechten en goedkeuringsprocessen

Controleer de toegangsrechten van je medewerker voor het afwezigheidstype. Dat kun je doen onder Instellingen > Medewerkersrollen > Toegangsrechten > Afwezigheden. Het vereiste toegangsniveau is Voorstellen > Eigen.

Het recht Weergeven staat medewekers alleen in staat om de afwezigheidstypes te bekijken, maar is niet voldoende om een verlofaanvraag in het systeem in te dienen. Als je wilt dat je medewerkers zelfstandig afwezigheden aanvragen in Personio, kun je het voorstelrecht voor hun gegevens toekennen aan de rol Alle medewerkers. Vergeet niet om hier ook een goedkeuringsproces in te stellen.

Absences-Employeeroles-Accessrights_nl.png

Zie dit artikel voor informatie over het configureren van goedkeuringsprocessen onder Instellingen > Goedkeuringen.

Verlofregelingen kunnen alleen toegewezen worden door beheerders of medewerkers met bewerkingsrechten voor het gedeelte Accountconfiguratie > Afwezigheid, naast hun toegang tot het tabblad Afwezigheid .

Aanbevelingen voor het instellen van toegangsrechten voor afwezigheden vind je in ons artikel Best practices: medewerkersrollen.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel