Geregistreerde tijd tijdens afwezigheden als overuren beschouwen

 

Dit artikel legt uit wat er gebeurt als je de functie Geregistreerde tijd tijdens een afwezigheidsperiode van dit type als overuren beschouwen? activeert. In het bijzonder bespreken we de volgende drie effecten van deze functie:

  1. Gewerkte uren tijdens afwezigheidsperiodes als overuren aanrekenen
  2. Salaris doorbetalen gedurende de afwezigheid van medewerkers met een vast uurloon
  3. Afwezigheid aftrekken van het totaal in het werkurensaldo

Je kunt de functie Geregistreerde tijd tijdens een afwezigheidsperiode van dit type als overuren beschouwen? voor elk afwezigheidstype afzonderlijk aan- of uitzetten via Instellingen > Werkuren en afwezigheden > Afwezigheid.

overtime-validitysettings_nl.png

 

Best practice

We raden je aan deze functie in te schakelen voor alle afwezigheidstypes die binnen je bedrijf worden beschouwd als echte afwezigheidsperiodes (bijv. Betaalde vakantie, Ziekte en Speciaal verlof). Schakel deze functie uit voor afwezigheidstypes waarbij medewerkers wel aan het werk zijn (bijvoorbeeld Thuiswerken, Zakenreis en Training).

overtime-absence-period-best-practice_en-us.png

 

Werkuren beschouwen als overuren

Als de functie Geregistreerde tijd tijdens een afwezigheidsperiode van dit type als overuren beschouwen? voor een afwezigheidstype is ingeschakeld, worden geregistreerde werkuren gedurende een periode die in Personio gemarkeerd is als afwezigheid, automatisch beschouwd als overuren.

Let op: Deze functie is alleen beschikbaar als overuren geactiveerd zijn in de werkroosters. Hier lees je hoe je werkroosters kunt configureren.

De volgende afbeelding dient als voorbeeld van de pagina Overurensaldo:

overtime-absence-period-example1_en-us.png

De pagina Overurensaldo biedt je een overzicht van de individuele overuren en minuren die je medewerkers hebben geregistreerd en van de maandelijkse overurensaldo's.

In deze weergave kun je het saldo bewerken en de overuren uitbetalen of omzetten in vrije tijd.

 

Salaris doorbetalen gedurende de afwezigheid van medewerkers met een uurloon

Een ander effect van de functie Geregistreerde tijd tijdens een afwezigheidsperiode van dit type als overuren beschouwen? heeft te maken met het doorbetalen van medewerkers met een vast uurloon voor wie tijdens een werkdag een afwezigheid is geregistreerd.

Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Medewerkers ontvangen een uurloon (bijv. stagiairs).
  • De optie Geregistreerde tijd tijdens een afwezigheidsperiode van dit type als overuren beschouwen? moet zijn ingeschakeld voor het afwezigheidstype (bijv. ziekte of betaalde vakantie).
  • De afwezigheid moet vallen op een dag die volgens het rooster als werkdag geldt.

Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, worden de uren op de dag van afwezigheid vermenigvuldigd met het uurloon volgens het rooster en in de betreffende maand geregistreerd als salaris.

De volgende afbeelding dient als voorbeeld:

overtime-absence-period-example2_nl.gif

In dit voorbeeld valt de ziektedag op een werkdag en worden er twee werkuren geregistreerd in het rooster. De medewerker ontvangt een uurloon van € 18. Dit brengt het totaal op € 36 voor de ziektedag, wat automatisch wordt geregistreerd in het salarisoverzicht.

 

Afwezigheid aftrekken van het totaal in het werkurensaldo

Personio vergelijkt de geplande werktijd met de daadwerkelijk gewerkte uren in het werkurensaldo om voor de huidige maand een balans te berekenen. Klik hier voor meer informatie over het saldo van werkuren.

In het werkurensaldo staan ook alle afwezigheden van die maand, mits deze afwezigheden gelden als niet-gewerkte uren.

overtime-absence-period-attendance-balance_en-us.png

Alle afwezigheden binnen een maand worden dus afgetrokken van het werkurensaldo. 

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel