Bonusbetalingen aanmaken en beheren

 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je bonusbetalingen instelt in Personio. 

 

Wat zijn bonusbetalingen?

Bonusbetalingen zijn vergoedingen bovenop een vast salaris of een ander type vergoeding. In Personio kun je twee soorten bonusbetalingen instellen, afhankelijk van het Personio-abonnement dat je hebt:

 • Aangepaste bonussen: hiermee kun je bonusbetalingen, betalingsintervallen en uit te betalen bedragen flexibel instellen.
 • Performancebonussen: hiermee kun je betalingen instellen die zijn gekoppeld aan een performancedoel, dat je kunt instellen op het tabblad Performance.

Opmerking
Om performancebonussen aan te kunnen maken, moet je het Performance-pakket van Personio hebben.

profile-salary-edit-overview_nl.png

 

Een aangepaste bonus aanmaken

Maak een aangepaste bonus aan om bonusbetalingen in te stellen die los staan van de prestaties van de medewerker. Volg de onderstaande stappen:

 1. Ga naar het profiel van de medewerker en klik op het tabblad Salaris.
 2. Klik onder Salariscomponenten op Bewerken.
 3. Klik onder Bonus op Bonus bewerken/toevoegen.
 4. Als Bonustype selecteer je Aangepaste bonus.
 5. Selecteer vervolgens naast Bonusperiode het betalingsinterval uit het vervolgkeuzemenu:
  ▶︎ Per maand
  ▶︎ Per kwartaal
  ▶︎ Per half jaar
  ▶︎ Per jaar
 6. Bij Wijziging geldig vanaf kies je vanaf welke datum de bonus moet worden toegepast.
 7. Klik op Opslaan.

Wanneer je dit hebt opgeslagen, kun je de bonus rechtstreeks in het salarisoverzicht bewerken.

Opmerkingen
▶︎ De extra kolom Bonus in de salaristabel wordt alleen weergegeven in de profielen van medewerkers voor wie een bonus is ingeschakeld. 
▶︎ Opdat een aangepaste bonus kan worden uitbetaald, moet je deze importeren of handmatig toevoegen in de kolom Bonus van de salaristabel.

 

Een aangepaste bonus toevoegen

Nadat de aangepaste bonus is aangemaakt in het medewerkersprofiel, kun je het bedrag handmatig instellen en toevoegen voor een bepaalde maand, of de bonus importeren op dezelfde manier als een vast salaris, met een Excel-werkblad. Nadat de bonusbetaling is toegevoegd, wordt deze weergegeven in de voorbereidende loonadministratie voor de betreffende maand. Als er meerdere bonusbetalingen zijn ingesteld voor die maand, worden ze weergegeven met het totaalbedrag. 

 

Via de salaristabel

Volg deze stappen om een aangepaste bonus toe te voegen via de salaristabel:

 1. Ga naar het profiel van de medewerker en klik op het tabblad Salaris.
 2. Klik in de kolom Bonus op de maand waarin je de bonus wilt laten uitbetalen.
 3. Voeg de betaling toe in het veld. mceclip0.png
 4. Klik op Bevestigen.

 

Via een import

Je kunt de import uitvoeren voor afzonderlijke medewerkers of voor meerdere medewerkers tegelijk, mits de aangepaste bonus is ingeschakeld in de medewerkersprofielen van deze medewerkers. In ons artikel Stap 3: Salarissen importeren lees je hoe je aangepaste bonusbetalingen kunt importeren.

 

Een performancebonus aanmaken

 

Je kunt ook een bonus aanmaken die is gekoppeld aan de prestaties van een medewerker. Dit type bonus is gekoppeld aan het tabblad Performance van de betreffende medewerker, en de doelen en Key Results die zijn geregistreerd voor de juiste bonusberekening. Een performancebonus moet zijn gekoppeld aan een doel om deze automatisch te laten berekenen. Lees meer over het instellen van performancedoelen en het toevoegen van Key Results en het koppelen van een performancebonus aan een performancedoel.

Volg deze stappen om een performancebonus aan te maken:

 1. Ga naar het profiel van de medewerker en klik op het tabblad Salaris.
 2. Klik onder Salariscomponenten op Bewerken.
 3. Klik onder Bonus op Bonus bewerken/toevoegen.
 4. Als Bonustype selecteer je Doelbonuspercentage.
 5. Onder Maximale bonus (per periode) vul je het maximale bedrag van de bonus in.
 6. Selecteer vervolgens naast Bonusperiode het betalingsinterval uit het vervolgkeuzemenu:
  ▶︎ Per maand
  ▶︎ Per kwartaal
  ▶︎ Per half jaar
  ▶︎ Per jaar
  Opmerking: als de bonusperiode is ingesteld op Per jaar, moet je ook aangeven in welke maand de bonus moet worden uitbetaald.
 7. Bij Wijziging geldig vanaf kies je vanaf welke datum de bonus moet worden toegepast.
 8. Klik op Opslaan.

Opmerking
Opdat een performancebonus kan worden uitbetaald, moet deze handmatig worden bevestigd in de kolom Bonus van de salaristabel.

 

De uitbetaling van een performancebonus bevestigen

Om een performancebonus uit te betalen, moet de betaling worden bevestigd. Afhankelijk van je instellingen doe je dit aan het einde van de bonusperiode, na afloop van de periode, of op regelmatige momenten gedurende de periode.

Het bonusbedrag wordt dan weergegeven in het medewerkersprofiel van de betreffende medewerker, op het tabblad Salaris in de kolom Bonus.

Volg deze stappen om de uitbetaling van een performancebonus te bevestigen:

 1. Ga naar het profiel van de medewerker en klik op het tabblad Salaris.
 2. Klik in de kolom Bonus op het waarschuwingsteken warning-sign.png.Het uit te betalen bedrag, zoals berekend op basis van de bereikte doelen, wordt weergegeven.
 3. Klik op Bevestigen. Als je het uit te betalen bedrag wilt wijzigen, klik je in het bonusveld om het bedrag handmatig aan te passen. Klik vervolgens op Bevestigen. employee-profile-salary-bonus-confirm_nl.png

De bonusbetaling wordt weergegeven in de voorbereidende loonadministratie voor de betreffende maand. Als er meerdere bonusbetalingen zijn ingesteld voor die maand, worden ze weergegeven met het totaalbedrag. 

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel