Salariscomponenten in Personio

 

Dit artikel legt uit welke salariscomponenten beschikbaar zijn in Personio, en wat de verschillen zijn.

 

Wat zijn de beschikbare salariscomponenten in Personio?

Met Personio kun je de volgende salariscomponenten aanmaken en beheren: 

  • Basisssalaris: vast salaris of uurloon
  • Bonus
  • Terugkerende vergoeding
  • Eenmalige vergoeding

Terwijl het basissalaris per maand wordt uitbetaald, kunnen andere salariscomponenten flexibeler worden uitbetaald, zoals geïllustreerd in de onderstaande afbeelding. 

 

salary-components_nl.png

 

Basissalaris: vast salaris of uurloon 

Voor elke medewerker moet je ofwel het vaste salaris per maand/per jaar ofwel een uurloon als basissalaris instellen.

 

Vast salaris

Personio berekent vaste salarissen op basis van zowel het attribuut uur per week als de aanstellingsdatum en de einddatum van het contract van een medewerker. Salarissen die pro rata worden berekend omdat medewerkers deeltijds werken of halverwege de maand in dienst treden of vertrekken, worden dus automatisch berekend. Met de optie Wijziging geldig vanaf kun je een salarisgeschiedenis maken.

Voorbeeld van een vast salaris in het tabblad Salaris van een medewerker.

Lees voor gedetailleerde informatie over vaste salarissen ons artikel over het beheer van vaste salarissen.

 

 

Uurloon

Als het basissalaris dat in het medewerkersprofiel is vastgelegd een uurloon is, berekent Personio het totale maandsalaris door de gewerkte uren te vermenigvuldigen met het uurloon. Je kunt de gewerkte uren handmatig invoeren of de functie voor het registreren van werkuren gebruiken om de maandsalarissen automatisch te laten berekenen.

Voorbeeld van een uurloon in het tabblad Salaris van een medewerker.

Lees ons artikel over het beheer van uurlonen voor gedetailleerde informatie.

 

 

Bonussen

Je kunt bonusbetalingen flexibel en op basis van prestaties vastleggen. De standaardinstelling voor iedere medewerker is Geen.

Voorbeeld van een bonusbetaling in het tabblad Salaris van een medewerker.

 

Performancebonus

Een performancebonus is gekoppeld aan een performancedoel, dat gedefinieerd kan worden in het tabblad Performance. De bonussen worden berekend op basis van de mate waarin doelen zijn bereikt.

Lees meer in ons artikel over het koppelen van performancedoelen aan bonusbetalingen.

 

Aangepaste bonus

Met deze flexibele bonus kun je bonussen aanmaken die op vaste tijdstippen (per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar) in variabele bedragen worden uitbetaald. Zodra de optie Aangepaste bonus is geactiveerd, kan het te betalen bedrag rechtstreeks in het salarisoverzicht worden ingevoerd.

Meer informatie hierover vind je in ons artikel over aangepaste bonussen en hoe je ze kunt beheren.

 

Terugkerende vergoeding

Met terugkerende vergoedingen kun je alle andere salariscomponenten vastleggen die op regelmatige basis en in vaste bedragen worden betaald. Zo kun je terugkerende salariscomponenten, zoals een reiskostenvergoeding of een dertiende maand salaris, beheren.

Voorbeeld van een terugkerende vergoeding die wordt weergegeven in het tabblad Salaris van een medewerker.

Lees meer hierover in ons artikel over het beheer van terugkerende vergoedingen.

 

 

Eenmalige vergoeding

Met eenmalige vergoedingen kun je betalingen in Personio vastleggen die maar eenmaal worden verricht. Om een onderscheid te maken tussen verschillende betalingen, kun je betalingstypes aanmaken, die je vervolgens kunt beheren in de instellingen.

Voorbeeld van een eenmalige vergoeding die wordt weergegeven in het tabblad Salaris van een medewerker.

Lees meer hierover in ons artikel over het maken en beheren van eenmalige vergoedingen.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel