Personeelsfilters beheren

 

 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je medewerkersfilters kunt gebruiken om een speciale selectie te maken van medewerkers waarvan de gegevens toegankelijk moeten worden gemaakt bij het configureren van toegangsrechten.

Opmerking: Je kunt de toegang tot herinneringen alleen configureren als je het Professional of Enterprise-abonnement hebt.

 

Medewerkersrollen configureren

Om medewerkersrollen te configureren, ga je naar Instellingen > Medewerkersrollen. 

Voor elke rol kun je hier het volgende doen:

 • Definieer de toegangsrechten voor de verschillende gedeelten binnen Personio.
 • Selecteer de herinneringsinstellingen en weergaverechten voor de Bedrijfskalender voor afwezigheden.
 • Naast de bestaande toegangsniveaus EigenMijn ondergeschikten en Alle, kun je de optie Aangepast gebruiken om individuele personeelsfilters in te stellen. Zo kun je precies bepalen welke medewerkersrol toegangsrechten of kalendertoegang krijgt en of de rol herinneringen ontvangt.

  

Eigenschappen van personeelsfilters

Attribuut is gelijk aan / is niet gelijk aan

Bij het toevoegen van een personeelsfilter, kun je attributen gebruiken om een specifieke groep medewerkers te definiëren. 

 1. Selecteer een attribuut waarop je wilt filteren.
 2. Bepaal naar welke specifieke attribuutwaarde de filter moet zoeken.
 3. Bepaal of medewerkers die aan die waarde voldoen, in de filter moeten worden opgenomen (is gelijk aan) of uitgesloten (is niet gelijk aan).

Employeefilter-Property-Attribut_nl.png

 

Voorbeelden:

▶︎ Afdeling is gelijk aan Marketing: deze filter omvat alleen medewerkers voor wie de waarde Marketing is opgeslagen in het attribuut Afdeling. Je kunt deze filter bijvoorbeeld gebruiken om een rol toegang te verlenen tot de openbare medewerkersprofielen van alleen een bepaalde afdeling.

▶︎ Functie is niet gelijk aan CEO: deze filter omvat alle medewerkers voor wie de waarde in het attribuut Functie niet gelijk is aan CEO. Gebruik deze filter bijvoorbeeld om een rol toegang te verlenen tot de openbare profielen van alle medewerkers, maar niet tot dat van de CEO.

Opmerking: Voor herinneringen kan geen onderscheid worden gemaakt tussen Is gelijk aan en Is niet gelijk aan. Het attribuut is altijd Is gelijk aan.

Het is mogelijk om meerdere filtercriteria te definiëren om je medewerkersselectie zo nauwkeurig mogelijk te specificeren. Deze worden altijd gekoppeld door een EN, wat betekent dat de filter alleen medewerkers zal weergeven die aan alle gekozen criteria voldoen.

Opmerking: Het is niet mogelijk om in één personeelsfilter meerdere Is gelijk aan-criteria voor hetzelfde attribuut te definiëren.

Als in een personeelsfilter bijvoorbeeld twee criteria zijn gedefinieerd: Afdeling is gelijk aan Marketing en Afdeling is gelijk aan Verkoop, dan zou Personio naar medewerkers zoeken die tegelijkertijd in beide afdelingen werken.

  

Eigen

Voor attributen van het type Lijst van opties kun je ook de waarde Eigen te selecteren. De personeelsfilter komt niet overeen met een vaste waarde, maar varieert naargelang de medewerker: elke medewerker aan wie de filter is toegewezen via een medewerkersrol, krijgt toegang tot alle andere medewerkers die dezelfde attribuutwaarde hebben.

Voorbeeld:

▶︎Afdeling is gelijk aan Eigen: stel dat deze filter is toegewezen aan een rol die twee medewerkers hebben. Medewerker A zit in de afdeling Verkoop, en medewerker B in Klantenservice. Door de filter zal medewerker A toegang hebben tot alle medewerkers van de afdeling Verkoop, en medewerker B tot alle medewerkers van de afdeling Klantenservice.

Employeefilter-Attribute-Own_nl.png

 

 

Personeelsfilters definiëren bij het instellen van toegangsrechten

Volg deze stappen om personeelsfilters voor toegangsrechten te maken:

 1. Navigeer naar Instellingen > Mederwerkersrollen > Toegangsrechten.
 2. Klik op Aangepast.
 3. Klik op Voeg een filter toe om een specifieke selectie voor een toegangsgebied in te stellen.
 4. Als alternatief kunt je de filterregelset kopiëren van een andere aangepaste filter binnen de medewerkersrol. Klik hiervoor op Kopiëren van . Zo kun je snel identieke aangepaste toegangsrechten instellen voor verschillende toegangsgebieden.

Employeefilter-Employeeroles-Accessrights_nl_.png

Employeefilter-Employeeroles-Accessrights2_nl.gif

 

 

Personeelsfilters voor kalenders definiëren

Gebruik een personeelsfilter om precies aan te geven welke gegevens in de Bedrijfskalender voor afwezigheden een bepaalde medewerkersrol moet kunnen bekijken.

 1. Ga naar Instellingen > Mederwerkersrollen > Kalenders
 2. Selecteer de kalender waarvoor je speciale weergaverechten wilt instellen.
 3. Om hier een personeelsfilter te maken, selecteer je Overige
 4. Om nu een filter te definiëren, klik je op Aangepaste regels bewerken en vervolgens op Filter toevoegen.

Employeefilter-Employeeroles-Calendar_nl.gif

 

Personeelsfilters instellen voor herinneringen

Volg deze stappen om personeelsfilters voor herinneringen te maken:

 1. Ga naar Instellingen > Medewerkersrollen > Herinneringen
 2. Klik op Herinneringsworkflow toevoegen.
 3. Selecteer naast van, Speciaal, en klik vervolgens op Filter toevoegen.

Employeefilter-Accessrights-Reminder_nl.png

Klik hier voor meer informatie over medewerkersrollen en toegangsrechten.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel