Personeelsfilters gebruiken om aangepaste toegangsrechten te verlenen

 

 

Je kunt personeelsfilters gebruiken om je medewerkers aangepaste toegangsrechten te geven voor verschillende gebieden in Personio.

Aangepaste toegangsrechten zijn nauwkeurig afgestemde toegangsrechten waarbij de medewerker alleen toegang heeft tot zeer specifieke informatie (een medewerker kan bijvoorbeeld alleen het tabblad Persoonlijke gegevens bekijken van medewerkers die deel uitmaken van een bepaald team). 

 

Hoe werken personeelsfilters?

Met personeelsfilters kun je de toegangsrechten van bepaalde medewerkers binnen je bedrijf beperken. 

Bij het instellen van personeelsfilters kun je verschillende attributen van medewerkers en de bijbehorende waarden selecteren. Alle medewerkers met overeenkomende (of niet-overeenkomende) attribuutwaarden, worden opgenomen in de betreffende selectie van medewerkers. 

Volg deze stappen om personeelsfilters in te stellen:

 1. Selecteer een attribuut waarop je wilt filteren.
 2. Bepaal of medewerkers die aan die waarde voldoen, in de filter moeten worden opgenomen (is gelijk aan) of uitgesloten (is niet gelijk aan).
 3. Voer de specifieke attribuutwaarde in waarnaar de filter moet zoeken.
 4. Optioneel: klik op Een filter toevoegen om een extra filter toe te voegen. Dit beperkt de selectie van medewerkers nog verder, omdat alleen medewerkers die aan alle filters voldoen in de selectie worden opgenomen.

Employeefilter-Property-Attribut_nl.png

Voorbeelden:

▶︎ Afdeling is gelijk aan Marketing: de selectie van medewerkers omvat alle medewerkers voor wie de waarde Marketing is opgeslagen in het attribuut Afdeling. Je kunt deze filter bijvoorbeeld gebruiken om een rol toegang te geven tot de openbare medewerkersprofielen van alleen een bepaalde afdeling.

▶︎ Functie is niet gelijk aan CEO: de selectie van medewerkers omvat alle medewerkers voor wie de waarde voor het attribuut Functie niet CEO is. Gebruik deze filter bijvoorbeeld om een rol toegang te geven tot de openbare profielen van alle medewerkers, behalve die van de CEO.

▶︎ Afdeling is gelijk aan Eigen: voor attributen van het type Lijst met opties kan ook de waarde Eigen gekozen worden. Als je deze filter toewijst aan een rol die twee medewerkers hebben, en medewerker A werkt op de afdeling Sales en medewerker B op de afdeling Customer Success, dan heeft medewerker A toegang tot alle medewerkers op de afdeling Sales, en medewerker B tot alle medewerkers op de afdeling Customer Success.

Employeefilter-Attribute-Own_nl.png

Opmerking 
Het is niet mogelijk om meerdere 'Is gelijk aan'-filters voor hetzelfde attribuut in één personeelsfilter te gebruiken. Als er bijvoorbeeld voor één personeelsfilter twee criteria zouden worden gedefinieerd, 'Afdeling is gelijk aan Marketing' en 'Afdeling is gelijk aan Verkoop', dan zou Personio zoeken naar medewerkers die op beide afdelingen tegelijk werken.

  

 

Waar kun je personeelsfilters gebruiken? 

Personeelsfilters zijn te vinden onder Instellingen > Medewerkersrollen. 

Voor elke medewerkersrol kun je personeelsfilters op drie verschillende manieren gebruiken:

      • Bij het instellen van toegangsrechten voor de verschillende gebieden in Personio. 
      • Bij het instellen van toegangsrechten voor de bedrijfskalender. 
      • Bij het instellen van een herinneringsworkflow

Personeelsfilters in de instellingen voor toegangsrechten

Volg deze stappen om personeelsfilters te maken voor de algemene toegangsrechten:

 1. Navigeer naar Instellingen > Medewerkersrollen > Toegangsrechten.
 2. Klik op Aangepast.
 3. Klik op Een filter toevoegen om een specifieke selectie voor een toegangsgebied in te stellen.
 4. Je kunt ook de regelset kopiëren van een andere aangepaste filter binnen de medewerkersrol. Klik hiervoor op Kopiëren van. Zo kun je snel identieke aangepaste toegangsrechten voor verschillende toegangsgebieden instellen voor dezelfde medewerkersrol.

Employeefilter-Employeeroles-Accessrights_nl_.png

Employeefilter-Employeeroles-Accessrights2_nl.gif

 

Personeelsfilters in de kalenderinstellingen

Volg deze stappen om personeelsfilters te maken voor de bedrijfskalender:

 1. Ga naar Instellingen > Medewerkersrollen > Kalenders
 2. Selecteer de kalender waarvoor je aangepaste weergaverechten wilt instellen.
 3. Om hier een personeelsfilter te maken, selecteer je Aangepast
 4. Klik op Aangepaste regels bewerken en vervolgens op Filter toevoegen.

Employeefilter-Employeeroles-Calendar_nl.gif

 

Personeelsfilters in de instellingen voor herinneringen 

 

 

Volg deze stappen om personeelsfilters voor herinneringen te maken:

 1. Ga naar Instellingen > Medewerkersrollen > Herinneringen
 2. Klik op Herinneringsworkflow toevoegen.
 3. Naast van selecteer je specifieke medewerkers en vervolgens klik je op Filter toevoegen.

Employeefilter-Accessrights-Reminder_nl.png

Opmerking
Voor herinneringen kan geen onderscheid worden gemaakt tussen 'Is gelijk aan' en 'Is niet gelijk aan'. Het attribuut is altijd 'Is gelijk aan'.

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel