Functionaliteiten van de sollicitatielijst

 

Selecteer het tabblad Sollicitaties in het gedeelte Werving & selectie om een overzicht van alle ontvangen sollicitaties weer te geven. Hier kun je afzonderlijke parameters vergelijken en specifieke acties uitvoeren. In dit artikel worden de functionaliteiten van de sollicitatielijst uitgelegd.

application-list-functions_nl.gif

Filteren op positie

Gebruik filters om te bepalen welke sollicitaties worden weergegeven.

 • Selecteer Alle functies om alle sollicitaties weer te gegeven voor functies waarvoor je weergave- of bewerkingsrechten hebt.
 • Gebruik de filter Mijn functies om sollicitaties weer te geven voor functies waarvoor jij de Verantwoordelijke bent.
 • Je kunt ook filteren op alle functies in een Categorie of op afzonderlijke Functies

Opmerking: Functies worden alleen weergegeven als jij de Verantwoordelijke voor de betreffende functies bent, als je beheerdersrechten hebt of als je bewerkingsrechten voor het hele wervingsgedeelte hebt.

Kandidatenpijplijn 

Met wervingsfases kun je in Personio het specifieke wervingsproces van je bedrijf aanhouden vanaf het moment dat je een sollicitatie ontvangt totdat de kandidaat de functie aangeboden krijgt. Ga om te beginnen naar Instellingen > Werving & Selectie > Werving & Selectie > Fases en stel de verschillende Wervingsfases in die kandidaten moeten doorlopen. Verplaats kandidaten vervolgens steeds naar de fase die overeenkomt met hun status. Zo houd je altijd een actueel overzicht van alle sollicitaties in de kandidatenpijplijn. 

Alle kandidaten voor elke functie en de verschillende fases worden weergegeven onder Werving & selectie > Functies. Klik op een fase om direct naar de betreffende functie te gaan en alle kandidaten te zien die zich momenteel in die fase bevinden. In het functievenster kunnen kandidaten naar de verschillende fases verplaatst worden.

Standaardfilter

Er zijn meerdere filteropties beschikbaar voor de sollicitatielijst.

  • Filter op alle sollicitaties met een openstaande taak. Je kunt kiezen uit Vervallen sollicitaties, Onbeantwoorde berichten, Mislukte berichten, Ongelezen evaluaties en Ongelezen opmerkingen.
  • Filter op de huidige wervingsfase van de sollicitatie.
  • Filter op tags om kandidaten te zien die je gemarkeerd hebt met een tag voor kandidaten.
  • Filter op Kanaal om sollicitaties weer te geven die via een bepaald wervingskanaal binnengekomen zijn.
  • Standaard geeft Personio kandidaten weer die zich in een huidig sollicitatieproces bevinden. Selecteer Meer filters en vink het vakje Inclusief geanonimiseerde sollicitanten aan om ook geanonimiseerde sollicitaties weer te geven.

Prioriteitsfilter

In de kolom Prioriteit van de sollicitatielijst kun je filteren op topkandidaten die gedurende het sollicitatieproces gemarkeerd zijn.

applicant-list-flag_nl.png

Directe toegang tot kandidaatprofielen

Klik op een rij in de lijst met sollicitaties om het profiel van de betreffende kandidaat in een zijbalk weer te geven. Zo kun je rechtstreeks in het profiel werken, bijvoorbeeld om berichten te beantwoorden of om feedback te vragen.

Dagen in de fase

De kolom Dagen in de fase laat zien hoeveel dagen een sollicitant zich al in de huidige fase bevindt. Als een kandidaat het eerder gedefinieerde maximumaantal dagen voor die fase heeft overschreden, dan wordt de kandidaat gemarkeerd in een afwijkende kleur. Lees hier meer over het configureren van wervingsfases.

Exporteren

De sollicitatiegegevens kunnen geëxporteerd worden in csv- of xlxs-indeling met behulp van de knop Exporteren. Exporten bevatten alle kandidaatattributen (systeemattributen en door de gebruiker gedefinieerde attributen), functieattributen en alle gegevens over kandidaten die van fase veranderd zijn. Lees hier meer over het exporteren van sollicitatiegegevens.

Je kunt ook kandidaatgegevens importeren door naar Importen te gaan en Massa-upload van sollicitanten te selecteren. Lees hier hoe je sollicitatiegegevens importeert.

Kolommen sorteren

applicationlist-sortbycolumns_nl.png

Elke kolom in de kandidatenlijst kan in oplopende of aflopende volgorde gesorteerd worden. Afhankelijk van de geselecteerde kolom wordt alfabetisch of chronologisch gesorteerd. Je kunt slechts een enkele kolom sorteren, niet meerdere kolommen tegelijkertijd.

Openstaande taken in de kandidatenlijst weergeven

application-list_messages_evaluations_notes_nl.png

Sollicitaties in de kandidatenlijst waarvoor jij actie moet ondernemen, worden aangegeven door een blauwe stip of een rood uitroepteken.

Opmerking: Alleen de volgende medewerkers krijgen deze openstaande taken te zien:
▶︎ De verantwoordelijke van een functie
▶︎ Beheerders
▶︎ Medewerkers met bewerkingsrechten voor het hele gedeelte Werving & selectie

Openstaande taken verschijnen in de volgende gebieden en kunnen de volgende betekenissen hebben:

Berichtstatus

De blauwe stip duidt op een onbeantwoord bericht in het kandidaatprofiel. De stip verdwijnt als het bericht van de kandidaat beantwoord wordt of als de taak in het bericht van de kandidaat in zijn of haar profiel gesloten wordt.
Een rood uitroepteken betekent dat een bericht niet kan worden afgeleverd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het e-mailadres in het kandidaatprofiel ongeldig is of als er een fout opgetreden is bij de SMTP-verbinding met het postvak van je bedrijf.

 

Ongelezen evaluaties

Een blauwe stip in de kolom Evaluaties betekent dat er een nieuwe evaluatie in het kandidaatprofiel staat die nog niet gelezen is. Klik op dit gebied om direct naar de nieuwe evaluatie te gaan. De blauwe stip verschijnt niet langer in het overzicht. Lees hier meer over het gebruik van evaluatieformulieren om kandidaten te beoordelen. 

 

Ongelezen opmerkingen

Een blauwe stip onder Opmerkingen betekent dat er een opmerking in het kandidaatprofiel staat die je nog niet gelezen hebt. Klik bij een kandidaat met deze markering op de blauwe stip om direct naar het tabblad Opmerkingen in zijn of haar profiel te gaan. De opmerking wordt vervolgens automatisch gemarkeerd als gelezen en de blauwe stip verdwijnt.

Massabewerkingen

Selecteer de vakjes naast meerdere sollicitaties en bewerk ze allemaal tegelijk met behulp van de knop Acties. De volgende acties zijn beschikbaar:

Sollicitaties handmatig toevoegen

Klik op de knop Sollicitatie creëren om handmatig een nieuw kandidaatprofiel toe te voegen. Voer de gegevens van de kandidaat in en klik op Creëren om het proces te voltooien. Je kunt relevante sollicitatiedocumenten uploaden via het tabblad Profiel.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel