Toegangsrechten van wervingsrollen en wat ze betekenen

 

In dit artikel bespreken we de verschillende rechten die aan wervingsrollen gekoppeld kunnen worden en welke effecten ze hebben. Ga naar Instellingen > Werving & Selectie > Rollen om rollen te creëren en de bijbehorende rechten te beheren. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Je kunt aan elke gecreëerde wervingsrol toegangsrechten toewzijen voor de elf categorieën die in onderstaande schermafbeelding worden weergegeven.

recruiting-roles-access-rights_nl.png

Momenteel kunnen gebruikers voor de verschillende categorieën weergave- of bewerkingsrechten krijgen. Er zijn geen voorstelrechten voor wervingsrollen. Rollen kunnen worden toegewezen voor volledige vacatures of voor individuele kandidaatprofielen. Deze keuze bepaalt de reikwijdte van de toegangsrechten.

In de volgende tabel wordt uitgelegd wat de verschillende rechten betekenen voor elk van de beschikbare categorieën:

Categorie Bekijken Bewerken
Functie

Functies die aan de gebruiker toegewezen zijn, kunnen wel bekeken worden, maar de gegevens kunnen niet gewijzigd worden. Dit recht stelt gebruikers niet automatisch in staat om kandidaten voor de betreffende functie te bekijken.

Aan de gebruiker toegewezen functies kunnen worden bewerkt en verwijderd. De functies kunnen ook gepubliceerd worden op de carrièrepagina en op externe jobboards. 

Kandidaat Kandidaatprofielen kunnen bekeken worden, maar de toegang is beperkt tot het tabblad 'Overzicht' in de kandidaatprofielen waarvoor toegang verleend is. Kandidaten die aan de gebruiker toegewezen zijn, kunnen naar een andere sectie of een andere fase van het sollicitatieproces verplaatst worden, feedback en evaluaties kunnen aan anderen gevraagd worden, sollicitaties kunnen volledig verwijderd worden of kandidaten kunnen afgewezen worden.

Berichten

⚠️ Toegangsrechten voor bijlagen in inkomende en uitgaande berichten worden beheerd via Documenten kandidaat 

Berichten aan en van kandidaten die aan de gebruiker toegewezen zijn, kunnen bekeken worden in het tabblad 'Berichten'. Berichten kunnen ook verstuurd worden aan toegewezen kandidaten.
Sollicitatiegesprekken Geplande sollicitatiegesprekken en de gegevens van de kandidaten kunnen bekeken worden. Geplande sollicitatiegesprekken en deelnemers aan sollicitatiegesprekken kunnen bewerkt worden en nieuwe sollicitatiegesprekken kunnen gepland worden.
Aanbiedingen Aanbiedingen aan kandidaten kunnen bekeken worden. Nieuwe aanbiedingen kunnen aangemaakt worden, bestaande aanbiedingen kunnen bewerkt worden en aan aanbiedingen gekoppelde documenten kunnen gedownload of verwijderd worden. Kandidaten kunnen ook omgezet worden in medewerkers door de stappen Nieuw aanbod > Aanbod opslaan > Aanbod verzenden > Aanbod geaccepteerd te volgen.
Opmerkingen Alle bestaande opmerkingen over kandidaten die aan de gebruiker zijn toegewezen, kunnen worden bekeken (zowel hun eigen opmerkingen als die van andere medewerkers). Opmerkingen kunnen worden toegevoegd en bestaande opmerkingen kunnen worden bekeken, ook die van anderen.
Evaluaties Alle evaluaties van kandidaten die aan de gebruiker toegewezen zijn, kunnen bekeken worden. Nieuwe evaluaties kunnen gecreëerd worden.
Tags Bestaande tags en hun vervaldatum, indien van toepassing, kunnen bekeken worden naast de naam van de kandidaat. Tags kunnen gecreëerd en toegewezen worden. Bestaande tags kunnen verwijderd worden.
Sollicitantgeschiedenis Een logboek van alle wijzigingen in statusparameters en acties kan in het overzicht worden bekeken.

 - 

(Deze categorie is alleen-lezen, omdat de geschiedenis niet bewerkt kan worden.)

Profiel

(Deze attributen worden gedefinieerd onder Instellingen > Werving & Selectie > Attributen)

Informatie die is opgeslagen voor de verschillende attributen in de toegewezen sectie (Profiel kandidaat en/of HR-informatie) kan bekeken worden.
⚠️ In het kandidaatprofiel worden de attributen van beide secties samen weergegeven onder Kandidaatgegevens. Attributen waarvoor niet ten minste weergaverechten toegewezen zijn, kunnen niet bekeken worden door de medewerker.

Informatie voor de verschillende attributen in de toegewezen sectie (Profiel kandidaatl/HR-informatie) kan toegevoegd, bewerkt en verwijderd worden.

Documenten kandidaat

 

Documenten in het kandidaatprofiel kunnen worden bekeken en gedownload. Klik hier voor meer informatie.

Documenten in het profiel kunnen verwijderd en hernoemd worden en de documentcategorie kan aangepast worden. Klik hier voor meer informatie.

De gebruiker heeft ook het recht om nieuwe documenten te uploaden en elektronische handtekeningen aan te vragen.

De hiërarchie van rechten gaat van links naar rechts, wat betekent dat bewerkingsrechten automatisch ook weergaverechten omvatten.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel