Standaard goedkeuringsworkflows aanmaken

 

 

Workflow_Hub.png Dit artikel gaat over workflows. Je kunt al je workflows aanmaken en opvolgen vanuit de Workflow Hub.

 

Dit artikel beschrijft hoe je goedkeuringsworkflows kunt configureren voor afwezigheid, aanwezigheid en wijzigingen in medewerkersgegevens.

 

Wat zijn standaard goedkeuringsworkflows?

Een standaard goedkeuringsworkflow voor afwezigheidsverzoeken, aanwezigheid en wijzigingen in medewerkersgegevens stelt een norm vast voor alle medewerkers in je bedrijf die hiervan niet worden vrijgesteld door een speciale regelset. Met de uitgebreide configuratiemogelijkheden kun je een of meer goedkeurders kiezen. De widget Goedkeuringsverzoeken in de Workflow Hub helpt je lopende workflows bij te houden.

Om speciale regelsets in te stellen voor specifieke medewerkers of groepen medewerkers, moet je personeelsfilters en regels toevoegen. Lees voor meer informatie ons artikel Regelsets configureren.

 

Goedkeurdersopties

Voor standaard goedkeuringsworkflows kun je één tot zes goedkeuringsstappen toevoegen. Voor iedere goedkeuringsstap kun je kiezen uit vier opties in het vervolgkeuzemenu:

 

Goedkeurdersoptie Beschrijving
Bepaalde medewerker Kies een willekeurige medewerker uit alle medewerkers in het bedrijf.
Medewerkers met rol

Kies een medewerkersrol om alle aan die rol toegewezen medewerkers in staat te stellen om verzoeken goed te keuren.

Opmerking: alle medewerkers met deze rol ontvangen het bevestigingsverzoek, maar slechts één persoon in deze rol hoeft het verzoek te bevestigen of af te wijzen.

Leidinggevende van de leidinggevende Kies een leidinggevende van de leidinggevende van een individuele medewerker als goedkeurder, zoals getoond in de Organigramweergave.
Leidinggevende Kies een willekeurige leidinggevende van een medewerker als goedkeurder.

 

Een standaard goedkeuringsworkflow aanmaken

settings-approvals-default-approval_nl.gif

  1. Ga naar Instellingen > Goedkeuringen.
  2. Kies een afwezigheidstype, aanwezigheid of medewerkersgegevens om de goedkeuringsworkflow te activeren.
  3. Klik in de standaardsectie op Goedkeuringsstap toevoegen.
  4. Kies de goedkeurder in het vervolgkeuzemenu.
  5. Voeg indien nodig tot vijf extra goedkeuringsstappen toe.
  6. Klik op Opslaan om de nieuwe goedkeuringsworkflow in te dienen.

Voor afwezigheidstypes met een medisch attest wordt het goedkeuringsproces voor het medisch attest automatisch gekoppeld aan het goedkeuringsproces voor het afwezigheidstype. Je kunt hier gedetailleerde informatie vinden over afwezigheidstypes met een medisch attest.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel