Systeemrapport Sollicitatiefunnel

 

Het volgende artikel geeft een overzicht van het rapport Sollicitatiefunnel. Dit rapport laat zien hoe de sollicitaties zich door het wervingsproces bewegen.

Je kunt het rapport openen via de zijbalk onder Rapporten > Systeemrapporten.

 

Functionaliteit en weergave

Er zijn verschillende opties om een systeemrapport aan je vereisten aan te passen:  


Periode

Definieer de periode die je wilt bekijken. Alleen kandidaten van wie de sollicitatiedatum binnen de geselecteerde periode valt, worden opgenomen in het rapport.


Filters

Je kunt filters toevoegen om je selectie te verfijnen. Selecteer de functie en/of wervingscategorie waarvoor je een analyse wilt genereren.

application_funnel_report_filter_nl.png

Je kunt een ongewenste filter verwijderen door op het blauwe kruisje blue_cross-removebg-preview__2_.png rechts te klikken.

Als je klaar bent met het configureren van je rapport, klik je op Toepassen om de resultaten te genereren.

De knop Acties

Volg deze stappen om je rapport Sollicitatiefunnel te exporteren:

  1. Klik op de knop Acties in de rechterbovenhoek van het venster.
  2. Selecteer Exporteren.

Je rapport wordt standaard geëxporteerd in een Excel-spreadsheet (.xlsx).

Volg deze stappen om je rapport bij te werken:

  1. Klik op de knop Acties om bestaande systeemrapporten bij te werken met de meest recente gegevens.
  2. Selecteer Bijwerken.

Afhankelijk van de grootte van je dataset heeft Personio tussen de 5 en 10 minuten nodig om alle gegevens te laden en het volledige rapport te vernieuwen. 

application-funnel-report_action-nl.png

Inzicht in je resultaten

De aantallen worden weergegeven in gekleurde staafdiagrammen in het bovenste gedeelte van het rapport, gevolgd door absolute en relatieve cijfers.

application_funnel_report_nl.png


Sollicitaties zijn standaard onderverdeeld in de volgende sollicitatiefases:

Sollicitaties De sollicitaties die in de geselecteerde periode zijn ontvangen en zich in deze fase bevonden.
Gevorderd De sollicitaties die zijn doorgegaan naar een andere fase.
Afgewezen De sollicitaties die zijn afgewezen in deze fase.
Teruggetrokken De sollicitaties die zijn teruggetrokken in deze fase.
Nog in de fase De sollicitaties die zich momenteel in deze fase bevinden.


De eerste tabel geeft een voorbeeld van het volledige sollicitatieproces. Het begint met het aantal ontvangen sollicitaties en hoe zij zich door de gedefinieerde fasen door de sollicitatiefunnel bewegen. In dit geval begint het met 54 sollicitaties die de screeningfase hebben doorlopen en waarvan er 4 de eindfase Geaccepteerd hebben bereikt.

application-funnel-report-data_nl.png

De tweede tabel geeft een aanvullend overzicht van de volledige conversiepercentages voor elke fase. Hier zijn de sollicitaties ook standaard onderverdeeld in de volgende sollicitatiefases:

Sollicitaties

Het totale aantal ontvangen sollicitaties. Dit cijfer is het totaal van de kolommen Sollicitaties, Gevorderd, Afgewezen, Teruggetrokken en Nog in de fase voor de initiële wervingsfase.

Geaccepteerd De sollicitaties die hebben geleid tot het aannemen van een medewerker.
Afgewezen De sollicitaties die zijn afgewezen.
Teruggetrokken De sollicitaties die zijn teruggetrokken.
Nog in de funnel De sollicitaties die zich momenteel in een wervingsfase bevinden.


Lees de volgende artikelen voor een overzicht en een uitleg van alle beschikbare systeemrapporten en hoe je gepersonaliseerde rapporten in Personio kunt maken.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel