Wie zijn Mijn ondergeschikten in Personio?

 

In dit artikel worden de concepten Mijn ondergeschikten en Mijn directe ondergeschikten in Personio uitgelegd, en hoe ze verband houden met toegangsrechten. 

 

Mijn ondergeschikten

Het concept Mijn ondergeschikten heeft te maken met het toegangsgebied Mijn ondergeschikten in de toegangsrechten in Personio.

Dit toegangsgebied geeft medewerkers die als leidinggevende zijn ingesteld toegang tot de gegevens van alle medewerkers die direct of indirect aan hen rapporteren.

Voorbeeld:

De volgende afbeelding van de organigramweergave toont het toegangsgebied van de leidinggevende Felix Posch, als de optie Mijn ondergeschikten voor hem is ingeschakeld:

general-access-rights-example-my-reports_nl.png

In dit voorbeeld heeft Felix Posch toegang tot de gegevens van zijn ondergeschikten (Andreas Greif, Nora Haverkamp, Nora Maele en Susi Kaiser), maar heeft hij geen toegang tot de gegevens van Susan Holt en Leonard Marmann, of tot zijn eigen gegevens. 

 

Mijn directe ondergeschikten

Het concept Mijn directe ondergeschikten is vergelijkbaar met het concept Mijn ondergeschikten, alleen omvat dit alle medewerkers die rechtstreeks ondergeschikt zijn aan de betreffende medewerker. In Personio wordt het concept Mijn directe ondergeschikten alleen gebruikt bij het instellen van herinneringen

Voorbeeld:

De volgende afbeelding van de organigramweergave toont het toegangsgebied van de leidinggevende Felix Posch, als de optie Mijn directe ondergeschikten voor hem is ingeschakeld:

general-access-rights-ornigram-my-direct-reports_nl.png

 

Het toegangsgebied Mijn ondergeschikten versus andere toegangsgebieden

Voorbeeld: je geeft Felix Posch toegang tot het toegangsgebied Eigen

general-access-rights-own_nl.png

Felix heeft een rol waarvoor het toegangsrecht Eigen is geactiveerd. Dit betekent dat het toegekende recht alleen betrekking heeft op zijn eigen gegevens.

 

Voorbeeld: je geeft Felix Posch toegang tot het toegangsgebied Alle

general-access-rights-all_nl.png

Felix heeft weergave-, voorstel- of bewerkingsrechten voor alle medewerkers. Omdat het toegangsrecht Alle is geselecteerd, maar Eigen niet, heeft hij geen toegang tot zijn eigen gegevens.

 

Voorbeeld: je geeft Felix Posch toegang tot de toegangsgebieden Alle én Eigen

general-access-rights-own-all_nl.png

Als Felix zowel de gegevens van alle medewerkers als zijn eigen gegevens moet kunnen bekijken en bewerken, dan moet hij ook toegang krijgen tot zijn eigen gegevens.

 

Voorbeeld: je geeft Felix Posch toegang tot het toegangsgebied Mijn ondergeschikten 

general-access-rights-example-my-reports_nl.png

Felix is de direct leidinggevende van Andreas en Nora H. Hij heeft toegang tot zijn eigen team en de indirecte ondergeschikten Nora M. en Susi.

 

Voorbeeld: je geeft Felix Posch aangepaste toegangsrechten (Afdeling = Finance)

general-access-rights-example-custom_nl.png

In dit voorbeeld wordt het toegangsgebied Aangepast gebruikt. Er wordt een filter gebruikt om precies te bepalen voor welke gebieden het toegangsrecht geldt. In dit geval is de filter ingesteld op de afdeling Finance.

 

Voorbeeld: je geeft Felix Posch aangepaste toegangsrechten (Leidinggevende = Felix Posch)

general-access-rights-example-custom2_nl.png

Hier is nog een voorbeeld van hoe een filter voor aangepaste toegangsrechten kan worden gebruikt. In dit voorbeeld geldt het toegangsrecht alleen als Felix de direct leidinggevende is.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel