Algemene toegangsrechten

 

 

In dit artikel worden de algemene toegangsrechten en secties beschreven. Er worden ook een aantal casestudy's besproken.

Ga naar Instellingen > Medewerkers > Medewerkersrollen en kies een rol. Open het tabblad Toegangsrechten om de toegangsrechten in te stellen. Afzonderlijke toelichting voor het toegangsniveau van elk gedeelte kun je vinden in de info-tooltips. Deze kun je openen door met je muis over het info-symbooltje te gaan. Lees voor meer informatie over toegangsrechten ons artikel Toegangsrechten in detail.

 

Algemene toegangsrechten

Toegangsrechten zijn onderverdeeld in weergaverechten, voorstelrechten en bewerkingsrechten.

general-access-rights_nl.png

Bekijken Met dit toegangsrecht kun je de betreffende gegevens bekijken.
Voorstellen

Met dit toegangsrecht kun je wijzigingen aan de betreffende gegevens voorstellen.

Houd er rekening mee dat als je dit toegangsrecht selecteert, er ook een bijbehorend goedkeuringsproces wordt geactiveerd.

Bewerken Met dit toegangsrecht kun je de betreffende gegevens bewerken of inplannen zonder dat goedkeuring vereist is.

 

Toegangsgebieden

Eigen Dit toegangsgebied bevat alleen de gegevens van de medewerker zelf.
Mijn ondergeschikten Voor medewerkers die als leidinggevende zijn ingesteld biedt dit toegangsgebied toegang tot de gegevens van alle medewerkers die direct of indirect aan hen rapporteren (lees voor meer informatie het gedeelte onder de kop Het concept van Mijn team), maar niet tot hun eigen gegevens. Als de leidinggevende ook toegang moet hebben tot eigen gegevens, selecteer dan ook Eigen.
Aangepast

Dit toegangsgebied bevat een specifieke selectie van medewerkers, die kan worden samengesteld met behulp van filters door op Aangepast te klikken. Bij bepaalde attributen (zoals 'Afdeling') kan ook het volgende worden geselecteerd: Afdeling is gelijk aan 'Eigen'.

settings-roles-access-rights-custom_nl.png

Alle Dit toegangsgebied bevat alle actieve medewerkers, behalve de medewerker zelf. Als de medewerker ook toegang moet hebben tot de eigen gegevens, selecteer dan ook Eigen.

 

Het concept Mijn ondergeschikten

In Personio is het concept Mijn ondergeschikten altijd relatief ten opzichte van de referentiepersoon. Dit toegangsgebied geeft medewerkers die als leidinggevende zijn ingesteld toegang tot de gegevens van alle medewerkers die direct of indirect aan hen rapporteren.

Voorbeeld:

Het volgende uittreksel van een organigram toont het toegangsgebied van de leidinggevende Felix Posch als de optie Mijn ondergeschikten voor hem is ingeschakeld:

general-access-rights-example-my-reports_nl.png

Felix Posch heeft toegang tot de gegevens van Andreas Greif, Nora Haverkamp, Nora Maele en Susi Kaiser, maar niet tot de gegevens van Susan Holt en Leonard Marmann, en niet tot de gegevens van Felix Posch zelf.

 

Het concept Mijn directe ondergeschikten

De Directe ondergeschikten van een medewerker zijn alle medewerkers die rechtstreeks aan die medewerker rapporteren. In Personio kun je de instelling Mijn directe ondergeschikten alleen gebruiken voor herinneringen. Lees ons artikel Herinneringsworkflows maken voor meer informatie over herinneringen.

Voorbeeld:

Het volgende uittreksel van een organigram toont het toegangsgebied van de leidinggevende Felix Posch als de optie Mijn directe ondergeschikten voor hem is ingeschakeld:

general-access-rights-ornigram-my-direct-reports_nl.png

 

Casestudy's

Laagste toegangsrecht

general-access-rights-weakest-rights_nl.png

In dit voorbeeld zijn er helemaal geen toegangsrechten toegekend. Het gebied kan niet worden bekeken (d.w.z. gelezen) of bewerkt.

 

Hoogste toegangsrecht

general-access-rights-strongest-rights_nl.png

In dit voorbeeld is het hoogste toegangsrecht toegewezen. Elk lid met deze rol kan het gebied zowel voor zichzelf als voor andere medewerkers bewerken.

 

Casestudy Eigen: Felix Posch

general-access-rights-own_nl.png

Felix heeft een rol waarvoor het toegangsrecht Eigen is geactiveerd. Dit betekent dat het toegekende recht alleen betrekking heeft op zijn eigen gegevens.

 

Casestudy Alle: Felix Posch

general-access-rights-all_nl.png

Felix heeft weergave-, voorstel- of bewerkingsrechten voor alle medewerkers. Aangezien het toegangsrecht Alle is geselecteerd, maar Eigen niet, heeft hij geen toegang tot zijn eigen gegevens.

 

Casestudy Alle en Eigen: Felix Posch

general-access-rights-own-all_nl.png

Als Felix zowel de gegevens van alle medewerkers als zijn eigen gegevens wil kunnen bekijken en bewerken, dan moet hij ook toegang krijgen tot zijn Eigen gegevens.

 

Casestudy Mijn ondergeschikten: Felix Posch

general-access-rights-example-my-reports_nl.png

Felix is de direct leidinggevende van Andreas en Nora H. Hij heeft toegang tot zijn eigen team en de indirecte ondergeschikten Nora M. en Susi.

 

Case study Aangepast: Afdeling = Finance

general-access-rights-example-custom_nl.png

Dit voorbeeld gaat over het toegangsgebied Aangepast. Er wordt een filter gebruikt om precies te bepalen voor welke gebieden het toegangsrecht geldt. In dit geval is het filter ingesteld op de afdeling Finance.

 

Casestudy Aangepast: Leidinggevende = Felix Posch

general-access-rights-example-custom2_nl.png

Hier is nog een voorbeeld van hoe een filter voor aangepaste toegangsrechten kan worden gebruikt. In dit voorbeeld geldt het toegangsrecht alleen als Felix de direct leidinggevende is.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel