Best practices: standaard goedkeuringsworkflow

 

Workflow_Hub.png Dit artikel gaat over workflows. Je kunt al je workflows aanmaken en opvolgen vanuit de Workflow Hub.

In dit artikel geven we je voorbeelden van de meest voorkomende goedkeuringsworkflows.

 

Best practice 1: één goedkeuringsstap (leidinggevende)

Eén goedkeuringsstap via de leidinggevende.

Approval-Approvalstep-Supervisor_nl.png

De leidinggevende van de medewerker kan de aanvraag goedkeuren. Als er geen leidinggevende is opgegeven in het medewerkersprofiel, wordt de aanvraag automatisch goedgekeurd. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat alle aanvragen voor het afwezigheidstype Betaald verlof door de leidinggevende moeten worden goedgekeurd.

 

Best practice 2: één goedkeuringsstap (bepaalde medewerker)

Eén enkele goedkeuringsstap via een bepaalde medewerker.

Approval-Approvalstep-Employee_nl.png

Alle aanvragen worden ontvangen door een bepaalde medewerker, 'Max Jansen', die ze kan goedkeuren. Dit proces zou bijvoorbeeld van toepassing kunnen zijn indien alle afwezigheden van het type Zakenreis door Max Jansen moeten worden goedgekeurd.

Houd er rekening mee dat deze goedkeuringsworkflow moet worden bijgewerkt als Max Jansen het bedrijf verlaat, omdat anders alle aanvragen automatisch worden goedgekeurd.

 

Best practice 3: één goedkeuringsworkflow (medewerkersrol)

Eén enkele goedkeuringsworkflow via een medewerkersrol.

Approval-Approvalstep-Employeerole_nl.png

De goedkeuringsworkflow wordt gestart bij alle medewerkers die de geselecteerde medewerkersrol hebben. Zodra een medewerker met die rol de aanvraag heeft goedgekeurd, verschijnt deze niet meer voor de anderen. Goedkeuring door één medewerker met de geselecteerde rol is dus voldoende. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor het afwezigheidstype Ouderschapsverlof.

 

Best practice 4: goedkeuringsworkflow in twee stappen (leidinggevende en medewerkersrol)

Een goedkeuringsworkflow in twee stappen via de leidinggevende, gevolgd door een medewerker met een bepaalde rol.

Approval-Approvalsteps-Supervisorandrole_nl.png

De betreffende leidinggevende ontvangt de aanvraag als eerste. Zodra de leidinggevende de aanvraag heeft goedgekeurd, verschijnt deze voor alle medewerkers met de rol HR-manager. Goedkeuring door één medewerker met die rol is voldoende.

Deze workflow zou geschikt kunnen zijn voor het afwezigheidstype Ziekte, zodat medische attesten eerst aan de leidinggevende kunnen worden voorgelegd en dan, als tweede stap, naar de HR-manager kunnen worden doorgestuurd. Het artikel Goedkeuringsworkflows opzetten voor ziekteverlof en medische attesten geeft een overzicht van deze workflow.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel