Toegang tot de kalender configureren en beheren

 

In dit artikel wordt beschreven hoe je toegang tot de kalender verleent aan de verschillende medewerkersrollen in het hoofdmenu. Ook worden de verschillende soorten kalenders besproken.

Meer informatie over de bedrijfskalender vind je in ons artikel De kalender.

 

Toegang tot de kalender configureren

Deze toegangsrechten hebben betrekking op de kalender, niet op de afwezigheidstabbladen van individuele medewerkers. De hier ingestelde toegangsrechten kunnen de weergaverechten overschrijven die ingesteld zijn in de algemene toegangsrechten.

calendar-configuration-access_nl.png

Volg deze stappen om toegangsrechten voor de kalender te configureren:

 1. Ga naar Instellingen > Medewerkers > Medewerkersrollen > [selecteer een rol] > Kalenders.
 2. Gebruik het vervolgkeuzemenu om de toegang voor de verschillende kalenders in te stellen.

Alle medewerkers hebben altijd toegang tot hun eigen kalender, met daarin herinneringen en vergaderingen.

 

Kalendercategorieën

 • Mijn kalender toont alle persoonlijke afspraken, zoals persoonlijke herinneringen of functionerings- en sollicitatiegesprekken waarbij de betreffende medewerker betrokken is.
 • Verjaardagen toont de verjaardagen van medewerkers.
 • Begin-/einddatums toont de eerste werkdag en de laatste dag van het dienstverband.
  In ons artikel Wat is het verschil tussen de einddatum van een contract en de beëindiging van een dienstverband? wordt dit verschil uitgelegd.
 • Officiële feestdagen toont alle officiële feestdagen.
  Informatie over het aanpassen van feestdagenkalenders vind je in het artikel Feestdagenkalenders toewijzen.
 • Werving & Selectie toont wervingsitems zoals sollicitatiegesprekken.
  Informatie over het creëren van sollicitatiegesprekken vind je in Stap 3: Sollicitatiegesprekken organiseren.
 • Afwezigheden toont welke medewerkers afwezig zijn zonder de reden van hun afwezigheid te vermelden.
  Informatie over het personaliseren van de bedrijfskalender (voor afwezigheden) vind je in het artikel De bedrijfskalender (voor afwezigheden) configureren.
 • Daaronder wordt een lijst weergegeven met de verschillende afwezigheidstypes, zoals 'Wettelijk verlof', 'Ziekteverlof', 'Ouderschapsverlof' enzovoort. 

Voor elke kalender kun je de weergaverechten op de volgende manieren instellen:

 • Geen voorkomt toegang tot de betreffende kalender.
 • Globaal toont de gebeurtenissen van alle medewerkers.
 • Eigen team toont de gebeurtenissen binnen het eigen team.
 • Eigen afdeling toont de gebeurtenissen binnen de eigen afdeling.
 • Eigen kantoor toont de gebeurtenissen binnen het eigen kantoor.
 • Eigen dochteronderneming toont de gebeurtenissen binnen de eigen dochteronderneming.
 • Aangepast… biedt de mogelijkheid om een speciaal medewerkersfilter te creëren.

Configureer de bedrijfskalender (voor afwezigheden) voor je medewerkers om informatie over de afwezigheden van collega's te tonen zonder de reden voor die afwezigheden te vermelden. Informatie over het aanpassen van de bedrijfskalender (voor afwezigheden) vind je in het artikel De bedrijfskalender (voor afwezigheden) configureren.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel