Wervingsrollen gebruiken om medewerkers toegang te geven tot sollicitaties

 

Personio biedt twee manieren om medewerkers bij het wervingsproces te betrekken via de toewijzing van een wervingsrol. Je kunt toegangsrechten verlenen tot ofwel de hele vacature, ofwel alleen tot bepaalde kandidaatprofielen. Als je wilt dat beheerders een notificatie ontvangen over bijvoorbeeld evaluaties of nieuwe opmerkingen, moet je hen ook een wervingsrol toewijzen. 

Let op: Een wervingsrol is niet hetzelfde als een medewerkersrol. Lees dit artikel voor meer informatie over dit onderwerp.

 

Toegang tot volledige vacatures

Medewerkers die verantwoordelijk zijn gemaakt voor een vacature, kunnen alle sollicitaties voor die functie bekijken. Om een medewerker deze toegang te geven, open je de betreffende functie via Details weergeven, ga je naar het gedeelte Verantwoordelijken en klik je op Verantwoordelijken toevoegen. Selecteer de gewenste medewerkers en wijs een wervingsrol aan hen toe.

recruiting-role-hiring-team_nl.png

 

Toegang tot individuele kandidaatprofielen

Als je medewerkers niet voor een hele vacature verantwoordelijk wilt maken, kun je ook een wervingsrol toewijzen om toegangsrechten te verlenen voor bepaalde kandidaatprofielen. Er zijn twee manieren om medewerkers toegangsrechten te geven:

1. Toegang op basis van een wervingsrol

Klik op het tabblad Toegang in het geselecteerde kandidaatprofiel. Rechts zie je de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor die functie. Klik op Medewerker toevoegen om extra medewerkers wervingsrollen voor dit kandidaatprofiel toe te wijzen en klik op Opslaan.

recruiting-role-access-tab_nl.png

2. Toegang op basis van deelname aan een sollicitatiegesprek of een feedbackaanvraag

Je kunt toegang tot specifieke kandidaatprofielen ook koppelen aan taken via de functies Sollicitatiegesprek plannen of Feedback aanvragen.

  • Een sollicitatiegesprek plannen: Ga naar het gewenste kandidaatprofiel en kies het tabblad Sollicitatiegesprekken. Klik op Nieuw sollicitatiegesprek om een nieuw gesprek te plannen. Er verschijnt een pop-upvenster waarin je het gesprekstype moet kiezen. Vervolgens kun je de interviewers selecteren en de juiste wervingsrol aan hen toewijzen. 
  • Feedback aanvragen: Ga naar het gewenste kandidaatprofiel en klik op de knop Feedback aanvragen. Selecteer de medewerkers van wie je feedback wilt, kies tussen een opmerking of een evaluatie en wijs de juiste wervingsrol toe. Voeg eventueel een omschrijving toe. Activeer een automatische herinneringsmail en geef aan wanneer je die wilt laten versturen.

recruiting-candidate-profile-request-feedback_nl.gif

De geselecteerde medewerkers en alle interviewers en beoordelaars worden weergegeven onder Medewerkers met toegang tot sollicitatie van (naam kandidaat) samen met de betreffende wervingsrollen. Je kunt hier altijd op Bewerken klikken om de toegang in te trekken.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel