Pro rata berekening van verlof voor parttime medewerkers instellen

Stel dat je medewerkers hebt die maar drie dagen per week werken. Om ervoor te zorgen dat deze medewerkers slechts drie vijfde van de reguliere betaalde vakantiedagen opbouwen en dat de vakantieperioden voor parttime medewerkers correct berekend worden, moet je de hieronder beschreven stappen in precies de aangegeven volgorde volgen.

 

1. Maak een parttime werkrooster met pro rata betaalde vakantiedagen

Ga naar Instellingen > Aanwezigheid om een werkrooster te maken met de uren van de parttime medewerker. Selecteer het vakje Pro rata verlofdagen?,zodat de aanspraak op vakantiedagen berekend wordt naar rato van het aantal werkdagen.

settings-attendance-part-time-schedule_nl.png

 

2. Maak het afwezigheidstype aan

In de meeste gevallen zul je dat al eerder gedaan hebben. Ga anders naar Instellingen > Afwezigheden en voeg een nieuw afwezigheidstype toe, bijvoorbeeld Wettelijk verlof. Klik hier voor meer informatie over het aanmaken van afwezigheidstypes.

settings-absence-accrual-policies_nl.png

 

3. Wijs het werkrooster toe

Ga naar het Medewerkersprofiel > Aanwezigheid en klik op Rooster wijzigen om het nieuw aangemaakte rooster toe te wijzen aan de betreffende medewerkers.

Vul bij de ingangsdatum (Vanaf wanneer?) de datum in waarop de regelingen ingaan. Dat is normaal gesproken 1 januari van het jaar waarin de medewerker in dienst is getreden, dus niet de aanstellingsdatum van de medewerker.

profile-attendance-assign-working-schedule_nl.png 

 

4. Wijs de verlofregeling toe

Ga naar het Medewerkersprofiel > Afwezigheden en klik op Nu regeling instellen om een verlofregeling toe te wijzen aan de medewerker.

profile-absence-set-accrual-policy_nl.png

De pro rata vakantiedagen van de medewerker worden dan weergegeven in zijn of haar profiel.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel