Best practice: medewerkersrollen

 

Dit artikel geeft een overzicht van enkele van de meest voorkomende medewerkersrollen en toegangsrechten.

Om te leren hoe je medewerkersrollen aanmaakt in Personio, ga je naar Medewerkersrollen aanmaken en beheren.

Bekijk Toegangsrechten in detail voor meer informatie over toegangsrechten.

 

Beheerder

In Personio heeft deze rol de meest uitgebreide toegangsrechten die beschikbaar zijn. De beheerder heeft in het Personio-account exclusieve toegangsrechten die aan geen enkele andere medewerkersrol kunnen worden toegewezen. Voor meer informatie bekijk je Medewerkersrollen aanmaken en beheren.

Daarom raden we aan om de beheerdersrol alleen toe te wijzen aan de hoofdverantwoordelijken van je Personio-account.

administrator-role_nl.png

 

Alle medewerkers

Omdat deze rol standaard alle medewerkers omvat, worden hier zeer beperkte toegangsrechten aan toegewezen. Medewerkers hebben weergaverechten voor hun eigen gegevens en voorstelrechten voor specifieke gedeeltes. De voorstelrechten gelden ook voor medische attesten, zodat medewerkers in geval van ziekte hun eigen attesten kunnen uploaden in Personio.
Bekijk Algemene toegangsrechten voor meer gedetailleerde informatie over de verschillen tussen voorstelrechten en bewerkingsrechten.

all-personal-data_nl.png

all-salary-information_nl.png

all-attendence_nl.png

all-documents_nl.png

all-performance-data_nl.png

all-manage-acccounts_nl.png

all-abesences_nl.png

all-employee-history_nl.png

all-orgchart_nl.png

 

Werkstudenten

Behalve de toegangsrechten die aan de rol Alle medewerkers toegewezen zijn, krijgen Studenten ook bewerkingsrechten voor documenten die aan hun studie gerelateerd zijn, zoals inschrijvingscertificaten, zodat ze die documenten zelf kunnen uploaden.

Verder krijgen ze voorstelrechten in het gedeelte Aanwezigheid, zodat ze hun dagelijkse werkuren kunnen invoeren in Personio. In onderstaand voorbeeld is een goedkeuringsproces opgesteld waarin de leidinggevende de ingevoerde uren moet bevestigen voordat ze in het systeem gepubliceerd worden. Raadpleeg Stap 9: Goedkeuringsworkflows maken om te leren hoe je een goedkeuringsproces instelt.

workingstudents-documents_nl.png

all-attendence_nl.png

 

HR-manager

De HR-manager heeft vergelijkbare rechten als de beheerder.

Het belangrijkste verschil in hun toegangsrechten ligt op het gebied van Salarisgegevens. In ons voorbeeld hieronder hebben we een filter aangemaakt om te voorkomen dat HR-managers de salarissen van hun collega's op de HR-afdeling kunnen bewerken of bekijken. Voor meer informatie over het instellen van een filter, zie Algemene toegangsrechten.

hrm-salary-information_nl.pnghrm-custom-access_nl.png

De rol HR-manager krijgt ook bewerkingsrechten voor aan HR gerelateerde documenten.

hrm-documents_nl.png

 

Financiën

De financiële afdeling krijgt toegangsrechten voor de loonadministratie en salarisrapporten. Medewerkers met deze rol hebben toegang tot de salarisgegevens van alle medewerkers.

finance-salary-information_nl.png

finance-documents_nl.png

finance-reports_nl.png

finance-account-config_nl.png

finance-imports_nl.png

 

Recruiter

De rol Recruiter krijgt alle benodigde toegangsrechten voor het sollicitatieproces.

recruiting-documents_nl.png

recruiting-reports1_nl.pngrecruiting-reports2_nl.png

recruiting-recruiting_nl.png

 

 

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel