Een rapport over restverlof maken

 

In dit artikel wordt beschreven hoe Personio je helpt bij het beheren van niet-opgenomen vakantiedagen die je medewerkers hebben opgebouwd. Afhankelijk van hoe gedetailleerd je de verlofsaldo's van je medewerkers wilt uitsplitsen, tonen we je hoe je voor elke medewerker de niet-opgenomen vakantiedagen die naar het volgende jaar kunnen worden meegenomen, kunt weergeven.

Als je de vakantiedagen die worden meegenomen wilt aanpassen, kun je dat doen door het verlofsaldo handmatig aan te passen of door per 31 december de verlofsaldo's te importeren.

 

Een gepersonaliseerd rapport maken

Je kunt de Gepersonaliseerde rapporten gebruiken om een overzicht te krijgen van de niet-opgenomen vakantiedagen die je medewerkers aan het einde van het jaar hebben opgebouwd. Hieronder laten we je twee manieren zien om zo'n rapport te configureren. Het verschil zit in het aantal extra afwezigheidsattributen dat kan worden toegevoegd.

De term Afwezigheid wordt hier gebruikt als een plaatshouder voor het door de gebruiker gedefinieerde afwezigheidstype, bijvoorbeeld Wettelijk verlof.

 

Optie A: kort overzicht met behulp van het rapporttype 'Tijdstip'

Als je alleen de vakantiedagen wilt zien die naar het volgende jaar worden meegenomen, biedt deze optie een kort overzicht aan de hand van het afwezigheidsattribuut 'Afwezigheid - saldo'. Het attribuut toont het opgebouwde saldo na aftrek van de opgenomen of geplande afwezigheden gedurende het jaar. Ga als volgt te werk om dit gepersonaliseerde rapport te configureren:

 1. Ga naar Rapporten > Gepersonaliseerde rapporten en klik op 'Gepersonaliseerd rapport creëren' om het configuratievenster te openen.

 2. Geef het rapport een naam, zoals 'Restverlof'.
 3. Selecteer het rapporttype 'Tijdstip', en klik onder 'Datum' op het vervolgkeuzemenu om bijvoorbeeld de datum 31.12.2021 te selecteren.

 4. Klik op 'Tabelkolommen' om het vervolgkeuzemenu te openen en voeg het attribuut 'Afwezigheid - saldo' en eventueel andere identificatie-attributen toe.

 5. Pas indien nodig filters voor medewerkers toe en beslis of je de vakantiedagen van alle medewerkers wilt weergeven of alleen van degenen die op dat moment Actief zijn. Klik op de knop 'Creëren' om te bevestigen.

custom_reports-configuration-eoy-vacation-point_in_time_nl.png

Naast het attribuut 'Afwezigheid - saldo' kunnen nog andere afwezigheidsattributen worden toegevoegd.

 

Optie B: gedetailleerd overzicht met behulp van het rapporttype 'Periode'

Deze optie is nuttig als je niet alleen de resterende verlofdagen maar ook andere afwezigheidsattributen wilt zien, zoals vakantiedagen die de medewerkers gepland of opgenomen hebben, of verlofperiodes en meegenomen vakantiedagen van het jaar ervoor. Ga als volgt te werk om dit rapport te configureren:

 1. Ga naar Rapporten > Gepersonaliseerde rapporten en klik op 'Gepersonaliseerd rapport creëren' om het configuratievenster te openen.

 2. Geef het rapport een naam, zoals 'Restverlof'.
 3. Selecteer het rapporttype 'Periode' en selecteer bijvoorbeeld 'Dit jaar'. Controleer of 31.12 de einddatum is voor de periode.

 4. Klik op 'Tabelkolommen' om het vervolgkeuzemenu te openen en voeg het kenmerk 'Afwezigheid - saldo aan het einde van de periode (dagen)' toe en eventuele andere afwezigheidsattributen zoals 'Afwezigheid - aanspraak', 'Afwezigheid - gepland (dagen)', 'Afwezigheid - opgenomen (dagen)' en identificatie-attributen.

 5. Pas indien nodig filters voor medewerkers toe en beslis of je het verlof van alle medewerkers wilt weergeven of alleen van degenen die gedurende die periode Actief zijn. Klik op de knop 'Creëren' om te bevestigen.

custom_report-eoy-vacation-timeframe-configuration_nl.png

Behalve de reeds vermelde afwezigheidsattributen kun je uiteraard nog andere attributen toevoegen.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel