Andere systeemrapporten

 

In het volgende artikel vind je een overzicht van overige systeemrapporten die in Personio beschikbaar zijn. Wij raden je aan de functie Gepersonaliseerde rapporten te gebruiken als je aanvullende, aangepaste analyses nodig hebt. 

 

Salarisrapport

Het salarisrapport toont het basissalaris (vast salaris of uurloon) en de terugkerende vergoedingen van je medewerkers tijdens de geselecteerde periode in de vorm van een staaf- of lijndiagram, alsook in een tabel met absolute cijfers. Uurlonen worden weergegeven als totalen op basis van de bevestigde werktijden per loonperiode. Het rapport houdt rekening met elke verhoging van de vaste salarissen of uurlonen tijdens de lopende maand vanaf het ogenblik waarop de wijziging van kracht wordt.

Let op: Eenmalige vergoedingen en bonussen zijn niet in het salarisrapport opgenomen.

 

Afwezigheidspercentage

Het afwezigheidspercentage (zonder decimalen) wordt berekend op basis van de overlapping tussen het werkrooster en de dagen waarop een bepaald afwezigheidstype van toepassing was. Je kunt het afwezigheidspercentage berekenen voor een periode en afwezigheidstype naar keuze.

 

Afwezigheidsverdeling 

Dit systeemrapport toont de verdeling van het geselecteerde afwezigheidstype, bijvoorbeeld wettelijk verlof, over de verschillende dagen van de week in de afgelopen zes maanden. Het resultaat wordt weergegeven als een percentage zonder decimalen.

 

Personeelsverloop

Dit systeemrapport toont de maandelijkse fluctuatie van je medewerkers (aantal medewerkers dat is vertrokken/aantal actieve medewerkers in de vorige maand). Je kunt dit rapport filteren op reden van vertrek en groeperen op verschillende parameters, zoals functie. Het rapport wordt weergegeven als een lijndiagram en in percentages (zonder decimalen).

 

Aanwezigheidsperioden

Dit systeemrapport geeft een overzicht van alle bevestigde aanwezigheidsperioden van je medewerkers, evenals pauzes en projecttijden, binnen de vastgestelde periode. De kolom Status geeft aan of de aanwezigheidsperioden al zijn goedgekeurd of dat de goedkeuring nog in behandeling is. Je kunt het tijdsbestek van het rapport aanpassen.

 

Aanstellingen

Dit systeemrapport toont je alle medewerkers waarvan de aanstellingsdatum in de gedefinieerde periode viel of zal vallen. Het rapport wordt weergegeven als een tabel, die standaard de attributen Naam, Functie, Afdeling, Kantoor, Dochteronderneming en Aanstellingsdatum bevat. Je kunt je rapport aanpassen door een specifiek tijdsbestek en attribuutfilters in te stellen.

 

Sollicitaties

Dit systeemrapport toon het aantal kandidaten die sollicitaties bij je bedrijf hebben ingediend. Je kunt de periode selecteren waarop het rapport betrekking moet hebben, en de resultaten groeperen volgens Wervingscategorie, Functie, Afdeling, Kantoor, Wervingskanaal of Dochteronderneming. Het rapport wordt weergegeven als staafdiagram en in absolute cijfers.

 

Uitgesloten kandidaten

Dit rapport geeft een overzicht van het aantal kandidaten dat zich tijdens de gespecificeerde periode uit de sollicitatieprocedure heeft teruggetrokken of werd afgewezen en geeft aan in welke fase van de sollicitatieprocedure zij zich op dat moment bevonden. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen Teruggetrokken en Afgewezen sollicitaties. Teruggetrokken betekent dat de kandidaat niet langer geïnteresseerd is in de functie, terwijl Afgewezen betekent dat je bedrijf de kandidaat heeft afgewezen, bijvoorbeeld omdat hij of zij niet geschikt was voor de functie. Het rapport wordt weergegeven als staafdiagram en in absolute cijfers.

Voor meer informatie over de systeemrapporten voor personeelswerving, kun je het volgende raadplegen:

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel