Best practices: performancemanagement

 

Opmerking
Dit artikel verwijst naar de functies voor doelen en feedback in het tabblad Performance van het medewerkersprofiel. Dit tabblad zal met ingang van 1 januari 2023 niet meer beschikbaar zijn voor alle gebruikers zonder het pakket Performance & ontwikkeling. Vanaf dan zullen er nieuwe, verbeterde functies voor doelen en feedback beschikbaar zijn voor alle klanten met het pakket Performance & ontwikkeling.

Het volgende artikel geeft een overzicht van beproefde best practices voor performancemanagement.

 

Performancefeedback

In het gedeelte performancefeedback kunnen je medewerkers zelfreflecties over hun performance schrijven. Je kunt specifieke formuliersjablonen maken om hen daarbij te helpen.

Zie Performance-instellingen voor meer informatie over het aanmaken van formuliersjablonen. 

performance-best-practice-feedback_nl.gif

Om hun eigen feedback te kunnen schrijven, moeten je medewerkers beschikken over bewerkingsrechten voor het gedeelte Performancegegevens

 

Formuliersjablonen

Als je naar Instellingen > Performance & ontwikkeling > Performance & ontwikkeling > Formuliersjablonen gaat, kun je sjablonen maken die je kunt gebruiken om de performance van je medewerkers bij te houden.

Hieronder volgt een lijst van sjablonen die je kunt maken voor de verschillende soorten feedback die je wilt verzamelen.

Naam formuliersjabloon Voorbeelden van vragen of onderwerpen
Zelfreflectie
 • Ben je tevreden met je taken en verantwoordelijkheden?
 • Ben je tevreden met je werkomgeving?
 • Heb je verzoeken, suggesties of ideeën voor verandering?
Gesprek einde proeftijd
 • Updates over de laatste zes maanden
 • Feedback van de leidinggevende (gedrag en performance)
 • Persoonlijke ontwikkelingsdoelen
Beoordelingsgesprek
 • Algemene feedback
 • Ontwikkelingspotentieel
 • Persoonlijke ontwikkelingsdoelen

 

Discussie over doelen

 

 • Welke doelstellingen zijn de afgelopen periode bereikt?
 • Welke verbetermogelijkheden zijn er?
 • Wat zijn de suggesties en zorgen van de medewerker?
 • Hoe worden de besproken resultaten in de praktijk gebracht?

 

Doelen

Je kunt doelen definiëren door naar het tabblad Performance in het profiel van de medewerker te gaan en op Nieuw doel toevoegen in het gedeelte Doelen te klikken.

Je kunt een willekeurig aantal KPI's definiëren voor elk overeengekomen doel. De volgende drie KPI-types zijn beschikbaar:

 • Binair: doel bereikt of niet bereikt
 • Kwalitatief: niet direct meetbaar
 • Kwantitatief: direct meetbaar

Je kunt ook bepalen of KPI's in aanmerking moeten worden genomen bij de bonusberekening en hoe ze worden gewogen. Het volgende voorbeeld toont vastgestelde KPI's en hun doelen:

KPI Doel KPI-type
Kennisoverdracht binnen de afdeling
 • Houd 4 sessies per maand met minimaal 3 deelnemers
 • Kwalitatief
150.000 euro extra omzet
 • Doelstelling: 150, resultaat: 93
 • Kwantitatief
Beursbezoek
 • Bezoek een relevante beurs
 • Binaire vraag
Klanttevredenheid
 • Uit de kwartaalenquête
 • Kwalitatief

Hieronder volgt het overzicht van de hierboven vermelde doelen nadat ze zijn ingesteld in het profiel van de medewerker:

Performance-Goals_nl.png

Meer informatie

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel