Verlof plannen

 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je langdurige afwezigheden zoals ouderschapsverlof of sabbaticals aanmaakt en configureert.

Voor zwangerschaps- en bevallingsverlof gelden andere regels. Daarover vind je hier meer informatie.

 

Verlof plannen

Klik in het relevante medewerkersprofiel op de optieknop met de drie puntjes in de rechterbovenhoek en selecteer Verlof plannen.

leave-schedule-leave_nl.png

Voer het Begin en Einde van het verlof in en voeg een Opmerking toe. Hierdoor wordt de status van de medewerker automatisch op Verlof gezet tijdens deze periode. Aan het einde van de verlofperiode wordt de status van de medewerker automatisch weer op Actief gezet.

employee-profile-options-leave-period_nl.png

Het verlof, de duur ervan en de opmerking verschijnen in het medewerkersprofiel onder HR-informatie.

employee-profile-information-leave-period_nl.png

 

Als de status van een medewerker in een lopende verlofperiode handmatig op Actief wordt gezet via Medewerkersprofiel > Persoonlijke informatie > HR-informatie, beëindigt Personio de verlofperiode automatisch en wordt de einddatum van het verlof die in deze sectie wordt weergegeven, aangepast. De verlofperiode die is geregistreerd via Medewerkersprofiel > Afwezigheid moet nog steeds handmatig worden aangepast.

 

Een afwezigheid toevoegen aan de kalender

Selecteer het relevante afwezigheidstype in het tabblad Afwezigheid in het medewerkersprofiel en voeg de tijdsperiode toe. Zolang het afwezigheidstype al is aangemaakt in de instellingen, zal het als optie verschijnen. Je vindt hier meer informatie over het configureren van afwezigheidstypes.

leave-config-absence-calendar_nl.png

Stel het afwezigheidstype in om het in je kalender te doen verschijnen, zoals hieronder weergegeven voor Ouderschapsverlof.

leave-absence-calendar_nl.png

 

Salarisbetalingen

Salarisbetalingen en andere vergoedingen worden tijdens het verlof opgeschort. Als de begin-/einddatum van het verlof in de lopende maand valt, worden de betalingen pro rata berekend.

Ga naar Instellingen > Salaris & Loonadministratie om aan te geven welk type pro rata salarisberekening je wilt gebruiken: Gebaseerd op 30 dagen of Gebaseerd op aantal dagen van de maand. Je kunt hier meer informatie vinden over het pro rata berekenen van salaris.

leave-salary-overview_nl.png

 

Berekening vakantiedagen

De aanspraak op verlof van de medewerker wordt automatisch verminderd voor iedere volle kalendermaand aan verlof.

leave-calculating-entilement_nl.png

 

Export van de loonadministratie

Stel de volgende kolommen in om ze in de loonadministratie weer te geven: Verlof begint, Verlof eindigt en Opmerking over verlof. Ga in de instellingen naar Salaris & Loonadministratie en bewerk de Attributen en vergoedingstypes op tabblad Persoonlijke informatie. Klik op Opslaan om dit proces te voltooien.

leave-payroll-configuration_nl.png

De attributen die je hebt geselecteerd, verschijnen nu in de export van de loonadministratie.

leave-payroll-overview_nl.png

Klik hier voor meer informatie over het instellen van ouderschapsverlof in Personio.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel