Best practices: voorbereidende loonadministratie

 

Het bestand dat uit Personio wordt geëxporteerd moet alle gegevens van je medewerkers bevatten die relevant zijn voor de loonadministratie. Bekijk de volgende best practice voor de configuratie van loonadministratie-attributen, onderverdeeld in Persoonlijke informatie, Salarisgegevens en Afwezigheidsperiodes.

 

Persoonlijke informatie

Onder Medewerkersgegevens kun je alle medewerkersinformatie toevoegen die je hebt vastgelegd als attributen in Instellingen > Medewerkersgegevens. Dit kan bijvoorbeeld de volgende attributen omvatten:

 • Personeelsnummer
 • Achternaam
 • Voornaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Verjaardag
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Afdeling
 • Functie
 • Type dienstverband
 • Aanstellingsdatum
 • Einddatum contract
 • Einddatum dienstverband
 • Kostenplaats
 • Uren werkweek
 • Burgerservicenummer
 • Rijksregisternummer
 • Belastingtarief
 • Kinderen
 • Religieuze overtuiging
 • Religieuze overtuiging van partner
 • Zorgverzekering
 • Type zorgverzekering
 • IBAN
 • Naam bank
 • Ziektedagen
 • Vakantiedagen
 • Onbetaalde vakantiedagen
 • Dagen zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • Dagen ouderschapsverlof
 • Doorbetaalde dagen
 • Dagen werkverbod
 • Uurloon
 • Gewerkte uren
 • Start loopbaanonderbreking
 • Einde loopbaanonderbreking
 • Opmerking loopbaanonderbreking
 • Salaris
 • Salaris/Premie
 • Salaris/Bedrijfsbonus
 • Salaris/Reiskostenvergoeding
 • Salaris/Medewerkersbijdrage spaarregeling
 • Salaris/Kinderbijslag
 • Eenmalige vergoedingen

Payroll_Personneldata_Settings_nl.png

In de voorbeeldtabel worden de toegevoegde attributen weergegeven onder Persoonlijke informatie. Dat ziet er zo uit:

Payroll_Personneldata_Employee_nl.png

 

Salarisgegevens

Onder Salaris worden de volgende attributen standaard weergegeven in de tabel. Deze selectie kan niet worden aangepast.

 • E-mailadres
 • Achternaam
 • Voornaam
 • Soort salaris
 • Bedrag
 • Uurtarief
 • Gewerkte uren
 • Valuta

Daarnaast wordt het attribuut weergegeven dat is opgeslagen in de instellingen als 'Uniek ID'.

Payroll_Salarydata_Employee_nl.png

 

Afwezigheidsperiodes 

Je hebt ook de mogelijkheid om voor de loonadministratie relevante afwezigheidsperiodes op te nemen in je export. Je kunt in de accountconfiguratie instellen welke afwezigheidstypes worden vermeld. Alle types die je eerder hebt aangemaakt onder Instellingen > Afwezigheid kunnen worden geselecteerd.

Payroll_Absences_Settings_nl.png

De tabel onder Afwezigheid bevat standaard de volgende kolommen:

 • E-mailadres
 • Achternaam
 • Voornaam
 • Afwezigheidstype
 • Begin
 • Einde
 • Afwezigheidsdagen

Ook hier wordt het attribuut weergegeven dat in de instellingen is gedefinieerd als 'Uniek ID'.

Payroll_Absences_Employee_nl.png

 

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel