Stap 7: Wervingsrollen definiëren

 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je wervingsrollen kunt definiëren om individuele medewerkers bij het wervingsproces te betrekken. Met wervingsrollen kun je medewerkers groeperen zodat ze alleen toegang hebben tot bepaalde delen van het wervingsgedeelte. Je kunt ook notificaties instellen voor elke rol.

Als medewerkers toegang nodig hebben tot het hele wervingsgedeelte, ga dan naar het gedeelte medewerkersbeheer. Klik op Instellingen > ORGANISATIE EN MEDEWERKERS> Medewerkersrollen > Toegangsrechten > Werving en selectie en wijs weergave- of bewerkingsrechten toe.

 

Wervingsrollen aanmaken

Ga naar Instellingen > WERVING EN SELECTIE > Werving en selectie > Rollen en definieer wervingsrollen door op het invoervak Nieuwe wervingsrol toevoegen te klikken.

recruiting-roles_nl.png

Selecteer eerst bij Notificaties voor de gebeurtenissen waarvoor medewerkers met een bepaalde rol e-mailnotificaties ontvangen:

  • Nieuwe sollicitatie: nieuwe sollicitaties ontvangen voor toegewezen vacatures.
  • Nieuw bericht: nieuwe berichten ontvangen voor toegewezen kandidaten.
  • Nieuwe opmerking: nieuwe opmerkingen toegevoegd aan toegewezen kandidaten.
  • Nieuwe feedback: nieuwe feedback die is ontvangen naar aanleiding van feedbackverzoeken die zijn ingediend door de betreffende medewerker.
  • Nieuwe evaluatie: nieuwe evaluaties toegevoegd voor toegewezen kandidaten.

Geef medewerkers nog steeds wervingsrollen als ze met hun medewerkersrollen al toegang hebben tot het hele wervingsgedeelte. Dit zorgt ervoor dat deze medewerkers alle notificaties ontvangen die je ingesteld hebt.

Stel de toegangsrechten van je medewerkers zo in dat ze alleen die wervingsdelen en kandidaatgegevens in Personio kunnen zien of bewerken die voor hen bedoeld zijn. Lees ons artikel over toegangsrechten voor wervingsrollen en wat ze betekenen voor meer informatie .

beheerders kunnen inloggen op Personio als een bepaalde medewerker om te controleren welke toegangsrechten voor die medewerker zijn geconfigureerd. Ga hiervoor naar het profiel van de betreffende medewerker en klik rechts bovenin het scherm op het pictogram Als deze medewerker aanmelden.

Bepaal de vereiste toegangsbeperkingen voor elke medewerkersrol:

  • Weergeven: Met dit toegangsrecht kunnen medewerkers de gegevens van toegewezen functies en kandidaten bekijken.
  • Bewerken: Met dit toegangsrecht kunnen medewerkers de gegevens van toegewezen functies en kandidaten bewerken.

Ken de toegangsrechten voor Profiel kandidaat en HR-informatie apart toe onder Profiel. De kandidaatattributen van de twee secties worden samen weergegeven onder Kandidaatgegevens in het profiel van de kandidaat. Medewerkers hebben echter alleen toegang tot die attributen waarvoor ze via hun wervingsrollen gemachtigd zijn. Ga naar Instellingen > Werving & selectie > Attributen om de attributen te bepalen die je als gevoelige gegevens beschouwt (zoals salarisverwachtingen). Op deze manier kun je medewerkers actief bij het sollicitatieproces betrekken zonder elk van hen toegang te geven tot vertrouwelijke kandidaatgegevens. 

Onder Documenten kandidaat bepaal je de documentcategorieën die de betreffende wervingsrol mag openen. Lees ons artikel over het beheren van documenten van kandidaten voor meer informatie over het categoriseren en toekennen van toegangsrechten voor documenten.

 

Toegang tot sollicitaties

Personio biedt twee manieren om medewerkers via de toekenning van een wervingsrol bij het wervingsproces te betrekken. Je kunt toegang verlenen tot ofwel de hele functie, ofwel alleen tot individuele sollicitaties binnen de vacature.

 

1. Toegang tot volledige functies

Open een functie en ga naar Details weergeven.Kies onder Verantwoordelijken één of meer medewerkers en wijs elk van hen de juiste wervingsrol toe. Afhankelijk van de toegangsrechten die ze krijgen, krijgen die medewerkers op verschillende manieren toegang tot de vacature. 

In de detailweergave zie je alle verantwoordelijke personen en hun toegangsrechten.

recruiting-role-hiring-team_nl.png

 

2. Toegang tot individuele kandidaatprofielen

Als je medewerkers niet voor een hele functie verantwoordelijk wilt maken, kun je ook een wervingsrol toekennen om toegangsrechten te verlenen voor bepaalde kandidaatprofielen. Klik hiervoor op het tabblad Toegang en selecteer Medewerker toevoegen. Wijs bepaalde medewerkers een wervingsrol toe en klik op Opslaan.

Je kunt ook medewerkers ook rechtstreeks om feedback vragen, of ze als deelnemers aan sollicitatiegesprekken toevoegen. Lees voor meer informatie ons artikel over het gebruiken van wervingsrollen om werknemers toegang te geven tot sollicitaties.

recruiting-role-access-tab_nl.png

Lees ons artikel Best practices: wervingsrollen om praktische voorbeelden te vinden voor het configureren van wervingsrollen.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel