Stap 4: Evaluatieformulieren maken

 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je gestandaardiseerde evaluatieformulieren kunt maken en gebruiken om van iedereen die bij het wervingsproces is betrokken duidelijke, gestructureerde feedback te verzamelen.

In Personio kun je gestandaardiseerde evaluatieformulieren maken. Ze zijn vrij in te stellen en kunnen gemakkelijk in het selectieproces worden geïntegreerd.

Omdat voor verschillende soorten sollicitatiegesprekken verschillende evaluatiecriteria nodig zijn, kun je de formulieren vrij aan je wensen aanpassen.

Volg deze stappen om een evaluatieformulier aan te maken:

 1. Ga naar Instellingen > Werving & Selectie > Evaluaties en klik op het invoerveld Nieuw formulier toevoegen.
 2. Voer de naam van je nieuwe formulier in en klik op de plusknop.
 3. Scrol omlaag naar de Formuliersecties om alle vereiste secties, zoals 'Expertise', aan te maken om je evaluatieformulier structuur te geven. Combineer in iedere sectie zoveel elementen als je wilt.
  Element Uitleg
  Titel Met titels kun je vragenlijsten structureren in verschillende blokken.
  Schaal Je kunt de evaluatie van je medewerkers kwantificeren met 5-puntsschalen. Als je meerdere schalen gebruikt, heb je de mogelijkheid om de relevantie van afzonderlijke vragen weer te geven door ze een cijfer te geven tussen 0 tot 1. Op basis hiervan wordt een totaalscore van alle beoordelingen berekend.
  Tekstveld Tekstvelden zijn bedoeld om kwalitatieve feedback in te voeren.

  Om de evaluatie samen te vatten, bevat elk evaluatieformulier de onderdelen Belangrijkste conclusies en Algemene aanbeveling.

 4. Om de secties vervolgens aan de overeenkomstige evaluatieformulieren toe te wijzen, klik je op het betreffende evaluatieformulier en voeg je de sectie toe met het plusteken.

settings-recruiting-evaluations_nl.png

Raadpleeg voor voorbeelden van evaluatieformulieren ons artikel Best practices: evaluatieformulieren. Lees Evaluatieformulieren voor kandidaten gebruiken voor meer informatie over het gebruik van evaluatieformulieren.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel