Stap 4: Evaluatieformulieren maken

 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je evaluatieformulieren en -secties maakt. Het bevat ook enkele voorbeelden van veelgebruikte evaluatieformulieren en de onderdelen daarvan.

 

Voordelen

Door evaluatieformulieren aan te maken en te gebruiken in je wervingsproces, kun je:

 • ervoor zorgen dat het wervingsproces eerlijk verloopt door duidelijke, consistente feedback van de interviewers te verzamelen;
 • eenvoudig beoordelingen aanvragen of formulieren toevoegen aan sollicitatiegesprekken;
 • evaluatieformulieren opstellen die nodig zijn voor elk gesprekstype met verschillende evaluatiecriteria.

 

Stap 1: Secties toevoegen

Elk evaluatieformulier bevat doorgaans verschillende secties. Elke sectie bevat een aantal items of vragen die je kunt gebruiken om feedback van je interviewers te verzamelen. Je kunt secties opnieuw gebruiken door ze aan veel verschillende formulieren toe te voegen.

Elk item in een sectie gebruikt een van de volgende methoden om informatie te verzamelen:

Methode Beschrijving
Titel van subsectie Titels van subsecties vergemakkelijken het indelen van vragenlijsten in blokken.
Tekstveld Gebruik tekstvelden om kwalitatieve feedback in te voeren.
Schaal

Je kunt de evaluatie van je medewerkers kwantificeren met een 5-puntsschaal. Als je meerdere schalen gebruikt, heb je de mogelijkheid om de relevantie van afzonderlijke vragen aan te geven door ze een cijfer te geven tussen 0 tot 1. Op basis hiervan wordt een totaalscore van alle beoordelingen berekend. Lees meer over hoe de resultaten van schalen worden berekend.

 

Voorbeeld
Je hebt een formulier met de naam Evaluatie van sollicitatiegesprek. Dit formulier bevat een sectie die Taalvaardigheden heet. Deze sectie bevat het item Wat is de taalkennis van Engels? en dat item wordt gemeten met een schaal.

Volg deze stappen om een nieuwe sectie toe te voegen:

 1. Ga naar Instellingen > Werving & Selectie > Werving & Selectie.
 2. Klik op het tabblad Evaluaties en ga aan de linkerkant naar Secties.
 3. Klik op Nieuwe sectie toevoegen.
 4. In het dialoogvenster dat verschijnt, voer je de naam van de nieuwe sectie in.
 5. Je kunt nu items aan je sectie toevoegen. Onder Nieuw item toevoegen gebruik je de vervolgkeuzelijst om te selecteren of het item een schaal, tekstveld of titel van subsectie moet zijn.
 6. Voeg een titel toe, informatie voor de beoordelaar indien nodig, en voeg de labels voor de laagste en hoogste score toe als je een schaal gebruikt.
 7. Je kunt alle items die je nodig hebt aan de sectie toevoegen.
 8. Klik op Wijzigingen toepassen om de items in je nieuwe sectie op te slaan.

 

Stap 2: Een formulier maken

Volg deze stappen om een evaluatieformulier aan te maken:

 1. Ga naar Instellingen > Werving & Selectie > Werving & Selectie.
 2. Klik op het tabblad Evaluaties en ga aan de linkerkant naar Formulieren.
 3. Klik op Nieuw formulier toevoegen.
 4. In het dialoogvenster dat verschijnt, voer je de naam van het nieuwe formulier in.
 5. Je kunt nu secties aan je formulier toevoegen. Selecteer hiervoor de betreffende vakjes uit de vervolgkeuzelijst onder Selecteer sectie.
  Opmerking
  Om de evaluatie samen te vatten, bevat elk evaluatieformulier standaard de secties Belangrijkste conclusies en Algemene aanbeveling.
 6. Klik op Wijzigingen toepassen om de secties in je nieuwe formulier op te slaan.

Tip
Ontdek hoe je evaluatieformulieren voor kandidaten kunt gebruiken via het tabblad Evaluaties van de kandidaat, via een feedbackverzoek of via een sollicitatiegesprek.

 

Voorbeelden van evaluatieformulieren

Klik op de naam van het formulier om voorbeelden te zien van secties en de soorten vragen die je in je eigen evaluatieformulieren kunt gebruiken.

 

Telefonisch sollicitatiegesprek
Titel van de sectie Titel van het item Methode
Professionele kennis Hoeveel ervaring heeft de kandidaat? Schaal
  Algemene indruk van de professionele kennis van de kandidaat Tekstveld
Persoonlijkheid Wat is mijn eerste indruk van de kandidaat? Tekstveld
  Hoe beoordeel ik de leiderschapsvaardigheden van de kandidaat? Schaal
  Past de kandidaat goed in het team? Tekstveld

 

Persoonlijk sollicitatiegesprek
Titel van de sectie Titel van het item Methode
Belangrijkste kwalificatie Hoe beoordeel ik de belangrijkste kwalificaties van de kandidaat? Titel van subsectie
  Hoe beoordeel ik de flexibiliteit van de kandidaat? Schaal
  Hoe beoordeel ik de motivatie van de kandidaat? Schaal
  Hoe beoordeel ik de zelfstandigheid van de kandidaat? Schaal

 

Gesprek met collega's
Titel van de sectie Titel van het item Methode
Aansluiting bij het team Hoe goed past de kandidaat in het team? Titel van subsectie
  Hoe beoordeel ik de algemene geschiktheid van de kandidaat voor het team? Schaal
  Ik kan me een langdurige, succesvolle samenwerking met de kandidaat voorstellen Schaal
Feedbackcultuur Hoe ervaar ik de feedbackcultuur van de kandidaat? Titel van subsectie
  Hoe gaat de kandidaat om met het geven en ontvangen van feedback? Tekstveld
  Andere opmerkingen over de feedbackcultuur van de kandidaat Tekstveld

 

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel