Stap 5: De Personio-carrièrepagina instellen

 

In dit artikel leggen we je uit hoe je een Personio-carrièrepagina aanmaakt en afstemt op de huisstijl van jouw bedrijf.

De Personio-carrièrepagina is een afzonderlijke website waarop alle vacatures in je Personio-account te vinden zijn. Kandidaten kunnen naar deze functies solliciteren met behulp van een sollicitatieformulier. Vervolgens voegt Personio voor elke sollicitatie een kandidaatprofiel toe in je account.

Tip: Je kunt de Personio-carrièrepagina ook integreren in de carrièrepagina van je bedrijf door gebruik te maken van een iframe, een link of via XML

 

Een Personio-carrièrepagina aanmaken

Om een Personio-carrièrepagina aan te maken, moet je die pagina eerst activeren. Vervolgens kun je de instellingen van de carrièrepagina aanpassen en een sollicitatieformulier opstellen.

Tip: Als je dochterondernemingen hebt, kun je voor elke dochteronderneming een carrièrepagina aanmaken met een eigen domeinnaam en design. Vervolgens kun je vacatures publiceren op de specifieke carrièrepagina's van elk van de dochterondernemingen. Ontdek hoe je een carrièrepagina voor een dochteronderneming aanmaakt.

 

Activeringen

Hier kun je de Personio-carrièrepagina activeren, Google Jobs inschakelen en een XML-feed activeren.

Een Personio-carrièrepagina activeren

Volg de onderstaande stappen om een Personio-carrièrepagina te activeren:

 1. Ga naar Instellingen > WERVING & SELECTIE > Werving & Selectie > Carrièrepagina > Activeringen.
 2. Kies de gewenste domeinnaamextensie (.de of .com). Dit betekent dat je toegang hebt tot je Personio-carrièrepagina via jouwaccount.jobs.personio.de of jouwaccount.jobs.personio.com.
 3. Selecteer Activeer je Personio-carrièrepagina.
 4. Klik op Wijzigingen toepassen om je wijzigingen op te slaan.


Google Jobs activeren

Om te zorgen dat de Google-zoekmachine alle vacatures op een Personio-carrièrepagina kan scannen en deze kan weergeven in de Google-zoekresultaten en op Google Jobs, vink je het selectievakje Activeer Google Jobs ook aan. Je kunt deze zoekmachine gebruiken om je vacatures beter zichtbaar te maken voor potentiële kandidaten.

Opmerkingen
▶︎ De integratie van Google Jobs werkt alleen voor vacatures die rechtstreeks op de Personio-carrièrepagina worden geplaatst.
▶︎ Het inschakelen van deze optie garandeert niet dat je functie wordt weergegeven in Google for Jobs. Personio heeft hier geen invloed op.


XML-feed activeren

Om vacatures toe te voegen aan de gepersonaliseerde carrièrepagina van jouw bedrijf, vink je het selectievakje bij Activeer XML-feed aan. Als de XML-feed is geactiveerd, kun je alle relevante gegevens over de gepubliceerde functies op de Personio-carrièrepagina overnemen op de eigen carrièrepagina van je bedrijf. Gegevens over je gepubliceerde functies zijn te vinden via jouwaccount.jobs.personio.de/xml.

Lees meer over XML-interfaces.

 

Instellingen carrièrepagina

Ga naar Instellingen > WERVING & SELECTIE > Werving & Selectie > Carrièrepagina > Instellingen carrièrepagina.Hier kun je jouw Personio-carrièrepagina verder instellen.

Veld Opmerkingen
Link naar eigen carrièrepagina

Maak je gebruik van de eigen carrièrepagina van jouw bedrijf in plaats van de Personio-carrièrepagina? Voer dan de URL van je eigen carrièrepagina in dit veld in. Dit is alleen ter informatie bedoeld.

Opmerking: Als je dit veld hebt gebruikt voor trackinglinks, kun je nu in plaats daarvan trackinglinks aanmaken voor elke functie. 

Bedrijfsnaam

Deze titel zal in je browser te zien zijn op het tabblad waarin je Personio-carrièrepagina is geopend.

Het wordt tegelijk ook de naam van de afzender in e-mails wanneer je hebt aangegeven dat de bedrijfsnaam gebruikt moet worden als afzender van wervings- en selectie-e-mails onder Instellingen > WERVING & SELECTIE > Werving & Selectie > Algemeen > Naam afzender. Meer hierover lees je in Stap 2: E-mailcommunicatie met kandidaten instellen.

Link naar impressum Kan gebruikt worden om een link toe te voegen naar de wettelijke kennisgeving op je bedrijfswebsite.
Functies groeperen per

Je kunt functies op de Personio-carrièrepagina groeperen volgens een van de opties in het vervolgkeuzemenu. Je kunt de functies meer bepaald groeperen volgens: Type dienstverband, Afdeling, Dochteronderneming (indien ingesteld),  Locatie of Categorie.

Let op: Zodra de gebruiker de resultaten op de Personio-carrièrepagina filtert op functie zal de groepering van de functies niet langer van toepassing zijn.

Functiefilters

Klik op Filter toevoegen om nieuwe filtercriteria in te stellen voor de functies op jouw Personio-carrièrepagina. Je kunt filters activeren voor Type dienstverband, Afdeling, Dochteronderneming (indien ingesteld), Locatie of Categorie.

Als je meerdere filters instelt, kun je de functies op de carrièrepagina volgens meerdere criteria in de vervolgkeuzemenu's filteren.

Tip: Bij activatie van een filter op de Personio-carrièrepagina wordt ook de URL bijgewerkt. Wanneer je die URL vervolgens deelt, krijgen anderen dezelfde gefilterde resultaten te zien.

 

Instellingen sollicitatieformulier

Kandidaten die willen solliciteren naar een functie via jouw Personio-carrièrepagina moeten een sollicitatieformulier invullen. Het sollicitatieformulier moet peilen naar alle informatie die jij over de kandidaat wilt verzamelen. Op basis van deze informatie wordt vervolgens een kandidaatprofiel aangemaakt in Personio. Volg de onderstaande stappen om je sollicitatieformulier aan te maken:

 1. Ga naar Instellingen > WERVING & SELECTIE > Werving & Selectie > Carrièrepagina > Instellingen sollicitatieformulier.
 2. Selecteer onder Velden sollicitatieformulier de kandidaatattributen die je wilt opnemen in je sollicitatieformulier. Kies uit de lijst met beschikbare opties.
 3. Je kunt verplichte velden instellen door het selectievakje naast Verplicht aan te vinken.
  Tip: Je kunt eventueel extra kandidaatattributen aanmaken via Instellingen > WERVING & SELECTIE > Werving & Selectie > Attributen. Lees ons artikel over het toevoegen van aangepaste kandidaatattributen voor meer informatie.

  Let op: Als je variabelen voor geslacht in je jobaanbiedingen en e-mailsjablonen wilt gebruiken, kun je in het sollicitatieformulier bijvoorbeeld informatie over het geslacht van de kandidaat opvragen.
 4. Versleep de formuliervelden om te bepalen in welke volgorde ze op het formulier moeten verschijnen.

  settings_career_page_application_form_nl.png
 5. Onder de kop Velden voor documentupload kun je aangeven welke documenten kandidaten moeten of kunnen uploaden. De vooraf gedefinieerde standaardcategorieën zijn Cv en Overige.

 

De Personio-carrièrepagina personaliseren

Om de Personio-carrièrepagina af te stemmen op de huisstijl van jouw bedrijf, kun je eigen elementen aan de pagina toevoegen, zoals een logo of een achtergrondafbeelding voor de kopregel. Je kunt bovendien de lettertypes en kleuren van verschillende onderdelen van de carrièrepagina wijzigen.

Tip: Je kunt op elk moment een voorbeeld genereren van de huidige instellingen van je Personio-carrièrepagina. Klik daarvoor op Preview onderaan rechts. Om de wijzigingen aan je Personio-carrièrepagina toe te passen, klik je op Wijzigingen toepassen.

 

Design

Ga naar Instellingen > WERVING & SELECTIE > Werving & Selectie > Carrièrepagina > Design.Hier kun je de look van je Personio-carrièrepagina personaliseren.

De achtergrondafbeelding voor de koptekst en het opschrift verbergen

Ga naar Lay-out en selecteer Afbeelding van koptekst en opschrift verbergen.

Opmerking: Deze functie is vooral nuttig als je de Personio-carrièrepagina met iframe naadloos wilt integreren in de eigen carrièrepagina van je bedrijf.

Een logo uploaden

Ga naar Logo  en klik op Bestand selecteren om het logo van je bedrijf toe te voegen.

Opmerking: wanneer je op het logo van je bedrijf klikt, word je automatisch naar de startpagina van je Personio-carrièrepagina omgeleid. Als je gebruikers liever naar een andere website stuurt, kun je deze link eenvoudig wijzigen door een andere URL in te voeren voor het logo van je carrièrepagina.

Link 'Alle functies bekijken' Maak je gebruik van de eigen carrièrepagina van je bedrijf voor openstaande vacatures? Dan kun je een aangepaste link naar de overzichtspagina invoeren in het veld voor de link 'Alle functies bekijken'. Zodra een kandidaat op de knop Alle functies bekijken klikt, op om het even welke functiepagina, wordt hij of zij omgeleid naar de overzichtspagina van de carrièrepagina van je bedrijf   in plaats van naar het overzicht van je Personio-carrièrepagina.
Achtergrondafbeelding voor de koptekst

Om een achtergrondafbeelding voor de koptekst toe te voegen, ga je naar Achtergrondafbeelding kopregel en klik je op Bestand selecteren.

Tip: De aanbevolen resolutie voor de afbeelding is 1920 x 1080 pixels.

Lettertype

Om een lettertype te kiezen, ga je naar Lettertype en selecteer je een van de opties in het vervolgkeuzemenu.

Kleuren

Om de kleuren te wijzigen, kun je een kleur selecteren of een HEX-kleurcode invoeren voor de volgende onderdelen:

 • Primair: de kleur van de knoppen en de achtergrondkleur van de afbeelding voor de koptekst.
 • Knoptekst
 • Functiebenaming
 • Opschrift

 

Tip: Je kunt nog meer designaanpassingen doorvoeren op je Personio-carrièrepagina met gebruik van CSS. Meer hierover lees je in ons artikel 'Personio-carrièrepagina - ontwerpen met CSS'.

 

Over ons

Ga naar Instellingen > WERVING & SELECTIE > Werving & Selectie > Carrièrepagina > Over ons. Hier kun je algemene informatie toevoegen over jouw bedrijf. Dit onderdeel verschijnt standaard onder de functieomschrijving.

Opmerking: Laat dit veld leeg als je dit onderdeel liever niet aan de functieomschrijvingen wilt toevoegen. Het veld Over ons wordt alleen weergegeven en gepubliceerd als je er inhoud in hebt opgenomen.

Je kunt informatie over je bedrijf invoeren in het tekstvak en een afbeelding of video toevoegen. Meer hierover lees je in ons artikel 'Personio-carrièrepagina: afbeeldingen en video's integreren'.

Tip: Je kunt een Personio-carrièrepagina of functieomschrijvingen in verschillende talen maken. Zorg er in dat geval wel voor dat je de tekst vertaalt.

 

Beschrijvingen en vertalingen

Ga naar Instellingen > WERVING & SELECTIE > Werving & Selectie > Carrièrepagina > Omschrijvingen & vertalingen. Hier kun je algemene informatie invoeren die te zien zal zijn op jouw Personio-carrièrepagina. 

recruiting_career_page_description_and_translations_nl.gif

 

Ga naar Vertaling en selecteer in de vervolgkeuzelijst in welke taal je informatie wilt toevoegen (Duits, Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Italiaans of Portugees).

Veld Opmerkingen
Dankbericht Voer de tekst in van het bericht dat kandidaten te zien krijgen nadat ze hun sollicitatieformulier hebben ingediend.
Privacyverklaring

Als beheerder van je carrièrepagina voegt Personio automatisch een verklaring toe over het verwerken van (persoons)gegevens. Meer informatie over de toevoeging van een privacyverklaring aan je Personio-carrièrepagina's en de opname ervan in je sollicitatieproces lees je in ons artikel 'Personio-carrièrepagina: Sjabloon voor privacyverklaring'.

Let op: Alle kandidaten moeten akkoord gaan met deze verklaring voordat ze een sollicitatie kunnen indienen.

Uitleg sollicitatieformulier Voer bijkomende informatie in om kandidaten te helpen bij het invullen van het sollicitatieformulier.
Kopregel sollicitatieformulier Voer de titel in van het sollicitatieformulier.
Uitleg vereiste documenten Voer hier extra informatie in over de documenten die aan het sollicitatieformulier moeten worden toegevoegd.
Opschrift Voer een kop in die bovenop de achtergrondafbeelding wordt weergegeven. Als je liever geen opschrift wilt gebruiken, laat dit veld dan leeg.

 

Je kunt nu via het vervolgkeuzemenu een andere taal selecteren en vertaalde functieomschrijvingen toevoegen.

Tip: In het artikel 'Personio-carrièrepagina: Taalbeheer' lees je meer over hoe je carrièrepagina's in andere talen kunt vertalen en weergeven.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.