Documentsjablonen maken: plaatshouders

 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je plaatshouders kunt gebruiken in overeenstemming met de interne richtlijnen van je bedrijf.

Let op: De plaatshouders die in dit document worden genoemd, kunnen alleen worden gebruikt voor personeelsgegevens. Lees meer over plaatshouders die kunnen worden gebruikt voor document- en e-mailsjablonen in het gedeelte Werving & selectie.

 

Een tekstsjabloon maken: plaatshouders

Maak eerst een tekstdocument in MS Office (DOCX/DOTX) of OpenOffice (ODT/OTT). Bewerk het document en maak het op zoals je dat gewend bent. Als je plaatshouders gebruikt, moeten deze altijd binnen twee paar accolades worden geplaatst.

Met Personio kun je drie verschillende soorten plaatshouders gebruiken:

  • Vooraf gedefinieerde plaatshouders voor systeemattributen
  • Aangepaste plaatshouders voor attributen die je zelf hebt gemaakt
  • Vrije plaatshouders die niet naar attributen verwijzen

Plaatshouders die betrekking hebben op attributen worden automatisch vervangen door de betreffende personeelsgegevens. Plaatshouders die niet naar attributen verwijzen, kunnen worden gevuld met vrije tekst.

 

Vooraf gedefinieerde plaatshouders

Opmerking: Deze plaatshouders zijn gekoppeld aan systeemattributen en moeten in het Engels blijven.

Voorbeeld: {{first_name}}

Vooraf gedefinieerde plaatshouders Medewerkersattribuut
first_name Voornaam
last_name Achternaam
email E-mailadres
position Functie
department Afdeling
team_id Team
gender Geslacht
status Status
hire_date Aanstellingsdatum
probation_period Duur van de proeftijd
probation_period_custom Einde van de proeftijd
contract_end_date Einddatum contract
termination_type Soort beëindiging
termination_reason Reden voor beëindiging
termination_date Beëindigingsdatum 
last_working_day Laatste werkdag
document_date Aanmaakdatum van het document
weekly_working_hours Uur per week
children Kinderen
Leidinggevende Volledige naam van de leidinggevende
supervisor_position Functie van leidinggevende
office_id Kantoor
subcompany subcompany
fix_salary Vast salaris
hourly_salary Uurloon
Fte (fulltime-equivalent) Fte (fulltime-equivalent)
last_login Laatste login
cost_centers Kostenplaats
date_of_birth Geboortedatum

Klik op de volgende links voor meer informatie over het gebruik van variabelen voor geslacht en datumnotatie.

In Personio worden de plaatshouders als volgt weergegeven onder Medewerkersprofiel > Documenten:

employee-profile-documents-preview_nl.png

  

Aangepaste plaatshouders

Opmerking: Deze plaatshouders zijn gekoppeld aan attributen die je vrij kunt aanmaken in Personio en moeten in dezelfde taal staan als je Personio-account. Gebruik de exacte naam die je aan het attribuut hebt gegeven.

Voorbeeld: {{Naam bank}} {{IBAN}} {{BIC}}

 

In het documentbeheer van Personio ziet dat er als volgt uit:

employee-profile-documents-custom-placeholders_nl.png

 

Vrije plaatshouders

Opmerking: Deze plaatshouders zijn niet gekoppeld aan attributen en hebben dus geen naamgevingsvereisten. Je moet deze plaatshouders handmatig invullen met tekst.

Voorbeeld: {{Taak 1}}

 

Een vast aantal punten opsommen

In een Word-document zou je bijvoorbeeld de volgende individuele tekstblokken (Best practice: sjablonen) kunnen gebruiken:

document_template-tasks_nl.png

In het documentbeheer van Personio ziet dat er als volgt uit:

employee-profile-documents-preview-bullet-points_nl.png

 

Een variabel aantal punten opsommen

Je kunt ook een flexibel aantal taken aanmaken. Dat is bijvoorbeeld handig als je de taken afzonderlijk wilt invoeren zonder gebonden te zijn aan een bepaald aantal. Gebruik hiervoor de volgende opmaak:

document-template-many_options_nl.png

Selecteer in het tabblad Documenten van het medewerkersprofiel onder Opties het vereiste aantal taken en vul vervolgens de bijbehorende vrije plaatshouders in:

employee-profile-documents-multiple-bullet-points_nl.gif

Tip: Zoals hierboven weergegeven komt het aantal plaatshouders in het document overeen met het aantal dat je onder Opties geselecteerd hebt.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel