Overzicht van alle attributen in Personio

 

Sommige attributen zijn vooraf gedefinieerd in Personio. Deze attributen zijn in de instellingen gemarkeerd met het grijze label Vooraf gedefinieerd attribuut en kunnen niet worden hernoemd of verwijderd.

predefined-attributes_nl.png

De meeste van deze attributen hebben ook een vooraf gedefinieerde plaatshouder voor document- of e-mailsjablonen. Meer informatie over documentsjablonen vind je hier.

 

Vooraf gedefinieerde attributen

In de volgende tabel staan alle vooraf gedefinieerde attributen met uitleg, en de bijbehorende plaatshouders voor documentsjablonen.

Naam Uitleg Plaatshouder
Voornaam Voornaam {{first_name}}
Achternaam Achternaam

{{last_name}}

Geslacht Geslacht {{gender}}
Functie Huidige functie binnen het bedrijf

{{position}}

E-mail E-mailadres; vooraf gedefinieerd als de unieke identificatiecode die wordt gebruikt om medewerkersgegevens toe te wijzen tijdens een import {{email}}
Kantoor Kantoor waar een medewerker werkt {{office}}

Dochteronderneming

Dochteronderneming waarvoor een medewerker werkt, indien van toepassing {{subcompany}}
Naam Volledige naam, inclusief voor- en achternaam *
Status Status van de medewerker: Onboarding, Actief, Inactief, Verlof {{status}}
Aanstellingsdatum Datum vanaf wanneer de arbeidsovereenkomst in werking treedt {{hire_date}}
Einde contract Datum waarop de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt {{contract_end_date}}
Einde dienstverband Datum waarop het dienstverband eindigt. Zodra deze datum is bereikt, wordt de status van de medewerker automatisch ingesteld op Inactief {{termination_date}}
Leidinggevende Volledige naam van de leidinggevende {{supervisor}}
Uur per week De contractueel overeengekomen wekelijkse werkuren van een medewerker; deze waarde is gekoppeld aan het salaris {{weekly_working_hours}}
Kinderen Kinderen kunnen worden toegevoegd met de vermelding van naam, geslacht en geboortedatum {{children}}
Afdeling Afdeling waar een medewerker werkt {{department}}
Type dienstverband Geeft aan of een medewerker intern of extern in dienst is {{employment_type}}
Kostenplaats De relevante kostenplaats. Je kunt meerdere kostenplaatsen selecteren en aan elke kostenplaats een verschillend kostenpercentage toekennen. {{cost_centers}}

Lengte proeftijd

Duur van de proeftijd in maanden {{probation_period}}
Einde van de proeftijd Einddatum van de proeftijd {{probation_period_custom}}
Verjaardag Geboortedatum; je kiest of het jaartal openbaar moet worden gemaakt of niet {{date_of_birth}}

  

 

Aangepaste attributen

Naast de vooraf gedefinieerde attributen zijn er nog andere attributen die vaak worden gebruikt en in Personio standaard zijn toegevoegd, bijvoorbeeld:

custom-attributes_nl.png 

Naam Uitleg Plaatshouder

Mobiel nummer (zakelijk)

Bedrijfstelefoonnummer *
LinkedIn Link naar het LinkedIn-profiel *
Personeelsnummer Personeelsnummer *
Type contract Beroepstype gebaseerd op het rooster; de vooraf gedefinieerde opties zijn permanent contract, tijdelijk contract en stage. Deze opties kunnen vrij worden gewijzigd. *
Soort salaris De vooraf gedefinieerde opties zijn Vast salaris en Uurloon. Deze kunnen worden gebruikt om de exporten van de loonadministratie te groeperen. *

* Je kunt plaatshouders voor deze attributen gebruiken door de attribuutnaam tussen accolades te zetten. Indien attribuutnamen uit twee of meer woorden bestaan, moet de plaatshouder precies zo worden genoemd als de attribuutnaam. Voorbeeld: {{Soort salaris}}

Je kunt natuurlijk een willekeurig aantal extra attributen aanmaken, naast de attributen die vooraf gedefinieerd zijn in Personio. Hier vind je informatie over het aanmaken van attributen.

 

Attributen voor gepersonaliseerde rapporten

Een aantal extra attributen kan worden gebruikt voor gepersonaliseerde rapporten.

Klik hier voor een overzicht van attributen voor de loonadministratie.

 

Attributen voor gepersonaliseerde rapporten van het type 'tijdstip'

Voor gepersonaliseerde rapporten van het type 'tijdstip' kun je kiezen uit alle medewerkersattributen, de extra vermelde attributen, afwezigheidsattributen en eenmalige vergoedingen.

Naam Uitleg Plaatshouder
Medewerkersattributen Systeem- en zelfgemaakte attributen Zie hierboven
Uitnodigingsstatus Uitnodigingsstatus; de beschikbare opties zijn: Niet uitgenodigd, Uitgenodigd, Toegetreden {{login_status}}
FTE Fulltime equivalent; deze waarde geeft aan hoeveel fulltime posities de functie van een medewerker vertegenwoordigt. {{fte}}
Vast salaris (100%) Vast maandelijks brutosalaris 100% -
Uurloon Uurloon {{hourly_salary}}
Opgezegd per Datum waarop de beëindiging van een dienstverband wordt bekendgemaakt

{{termination_at}}


Reden voor beëindiging Reden voor beëindiging; vrij tekstveld {{termination_reason}}
Laatste werkdag Laatste dag dat de medewerker naar het werk moet komen; vrij tekstveld

{{last_working_day}}

[Afwezigheidstype] - aanspraak Vakantiedagen, bestaande uit de toegekende vakantie en eventuele handmatige aanpassingen

-

[Afwezigheidstype] - saldo Aantal nog niet opgenomen vakantiedagen (min geplande vakantiedagen vóór de datum)

{{vacation_day_balance}}

[Afwezigheidstype] – vervallen dagen van restverlof Aantal vakantiedagen die van het vorige jaar zijn overgedragen en vervallen zijn op de vervaldatum

-

[Afwezigheidstype] – restverlof van vorig jaar Aantal vakantiedagen overgedragen van het vorige jaar

-

Eenmalige vergoeding Betaald op een specifieke datum

-

Leeftijd Leeftijd

{{age}}

Anciënniteit 

Aantal jaren dat een medewerker bij het bedrijf werkt

-

Aantal medewerkers – status Actief De waarde kan 1 of 0 zijn

{{headcount_active}}

Aantal medewerkers – status Actief en Verlof De waarde kan 1 of 0 zijn

{{headcount_active_and_leave}}

 

Attributen voor gepersonaliseerde rapporten van het type 'Periode'

Voor gepersonaliseerde rapporten van het type Periode kun je kiezen uit alle medewerkersattributen, de extra attributen in de lijst hieronder, en aanwezigheids- en afwezigheidsattributen.

Naam Uitleg Plaatshouder
Medewerkersattributen Systeem- en zelfgemaakte attributen Zie hierboven
Uitnodigingsstatus Uitnodigingsstatus; de beschikbare opties zijn: Niet uitgenodigd, Uitgenodigd, Toegetreden {{login_status}}
FTE Fulltime equivalent; deze waarde geeft aan hoeveel fulltime posities de functie van een medewerker vertegenwoordigt. {{fte}}
Vast salaris (100%) Vast maandelijks brutosalaris 100% {{fix_salary}}
Uurloon Uurloon {{hourly_salary}}
Opgezegd per Datum waarop de beëindiging van een dienstverband wordt bekendgemaakt

{{termination_at}}


Reden voor beëindiging Reden voor beëindiging; vrij tekstveld {{termination_reason}}
Laatste werkdag Reden voor beëindiging; vrij tekstveld

{{last_working_day}}

[Afwezigheidstype] - aanspraak Vakantiedagen, bestaande uit de toegekende vakantie en eventuele handmatige aanpassingen -
[Afwezigheidstype] – saldo aan het einde van de periode Aantal nog niet opgenomen vakantiedagen (inclusief geplande vakantiedagen) aan het einde van de periode -
[Afwezigheidstype] – saldo vandaag Aantal nog niet opgenomen vakantiedagen -
[Afwezigheidstype] – saldo aan het begin van de periode Aantal nog niet opgenomen vakantiedagen aan het begin van de periode -
[Afwezigheidstype] – periodes Vakantieperiodes die voor het betreffende tijdsbestek zijn ingevoerd -
[Afwezigheidstype] – contractuele werkuren zonder overlappingen met officiële feestdagen Contractuele werkuren die tijdens afwezigheden vallen, met uitzondering van feestdagen  -
[Afwezigheidstype] – geplande dagen Aantal vakantiedagen gepland voor de periode {{vacation_days_planned}}
Opmerking: dit omvat de dagen die in het lopende en de volgende jaren zijn gepland.
[Afwezigheidstype] – opgenomen dagen Aantal vakantiedagen opgenomen tijdens de periode -
[Afwezigheidstype] – vervallen dagen van restverlof Aantal vakantiedagen die van het vorige jaar zijn overgedragen en vervallen zijn op de vervaldatum
[Afwezigheidstype] – restverlof van vorig jaar Aantal vakantiedagen overgedragen van het vorige jaar -
Ziekteverlof – periodes Ziekteperiodes die voor de betreffende periode zijn ingevoerd -
Ziekteverlof – contractuele werkuren zonder overlappingen met officiële feestdagen Contractuele werkuren die tijdens afwezigheden wegens ziekte vallen, met uitzondering van feestdagen  -
Ziekteverlof – geplande dagen Aantal toekomstige ziektedagen -
Ziekteverlof – opgenomen dagen Aantal opgenomen ziektedagen -
Ziekteverlof – dagen met attest Aantal ziektedagen tijdens de betreffende periode waarvoor een medisch attest is afgegeven -
Gewerkte uren (wachtend op goedkeuring) Werkuren die nog niet zijn goedgekeurd -

Gewerkte uren (goedgekeurd)

Werkuren die zijn goedgekeurd -

Daadwerkelijk werkurendoel

Daadwerkelijk gewerkte uren (exclusief feestdagen en afwezigheden) -

Contractuele werkuren die op feestdagen vallen

Contractuele uren die op feestdagen vallen -

Contractueel werkurendoel

Contractueel werkurendoel -

Overuren (goedgekeurd)

Geregistreerde overuren die zijn goedgekeurd

-

Leeftijd Leeftijd

-

Anciënniteit

Aantal jaren dat een medewerker bij het bedrijf werkt

{{tenure}}

Aantal medewerkers – status Actief De waarde kan 1 of 0 zijn

-

Aantal medewerkers – status Actief en Verlof De waarde kan 1 of 0 zijn

-

Naam doel

Naam van het performancedoel

-

Doelstatus

Status van het performancedoel

-

Totale doelrealisatie

Totaalpercentage van de bereikte doelen, waarbij alle subdoelen worden gecombineerd

-

Periode van doel

Interval van het performancedoel

-

Startdatum van periode van doel

Startdatum van het doel

-

Einddatum van periode van doel

Einddatum van het doel 

-

Naam doel

Naam van het doel

-

Realisatiepercentage subdoel

Realisatie van het subdoel in procenten, die bijdraagt aan de totale doelrealisatie

-

Beschrijving van subdoel

Beschrijving van het subdoel

-

Doel van subdoel

Doel van een kwantitatief subdoel in cijfers

-

Meetmethode van subdoel

Kan kwantitatief, kwalitatief of binair zijn

-

Gewicht van subdoel -

-

Realisatie van subdoel Realisatie van het kwantitatief subdoel in cijfers

-

 

Attributen voor gepersonaliseerde rapporten van het type 'Historische gegevens'

Voor gepersonaliseerde rapporten van het type Historische gegevens kun je kiezen uit alle medewerkersattributen en de extra attributen die in de lijst staan.

Naam Uitleg Plaatshouder
Medewerkersattributen Systeem- en zelfgemaakte attributen Zie hierboven
Uitnodigingsstatus Uitnodigingsstatus; de beschikbare opties zijn: Niet uitgenodigd, Uitgenodigd, Toegetreden {{login_status}}
FTE Fulltime equivalent; deze waarde geeft aan hoeveel fulltime posities de functie van een medewerker vertegenwoordigt. {{fte}}
Vast salaris (100%) Vast maandelijks brutosalaris 100% -
Uurloon Uurloon {{hourly_salary}}
Opgezegd per Datum waarop de beëindiging van een dienstverband wordt bekendgemaakt

{{termination_at}}


Type beëindiging Soort beëindiging, bijvoorbeeld schikking, overeenkomst tot beëindiging {{termination_type}}
Reden voor beëindiging Reden voor beëindiging; vrij tekstveld {{termination_reason}}
Uur per week De contractueel overeengekomen wekelijkse werkuren van een medewerker; deze waarde is gekoppeld aan het salaris {{weekly_working_hours}}

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel