Afwezigheidstypes configureren

 

⚠️ Dit artikel richt zich op afwezigheden die in dagen worden bijgehouden. Voor afwezigheden die in uren worden bijgehouden, zie dit artikel.

Om afwezigheden te beheren, heb je in Personio verschillende afwezigheidstypes nodig. In dit artikel wordt beschreven hoe je verschillende afwezigheidstypes aanmaakt en configureert, zoals 'wettelijk verlof', 'ziekteverlof' en 'thuiswerk'. 

De enige dagen waarop een afwezigheidsaanvraag betrekking heeft, zijn de dagen die in het respectieve werkrooster als werkdagen worden gedefinieerd, onafhankelijk van de variabele 'Geldig op'.

 

Afwezigheidstypes aanmaken

Om een nieuw afwezigheidstype in te stellen, vul je de naam ervan in (bv. 'wettelijk verlof', 'ziekteverlof', 'thuiswerk' enz.) in het daarvoor voorziene veld en klik je vervolgens op de plusknop.

absence-type-creation_nl.png

 

Afwezigheidstypes configureren

Klik nu op de knop Bewerken om het afwezigheidstype dat je net hebt aangemaakt te configureren.

Bepaal eerst de categorie waaraan het afwezigheidstype dat je hebt aangemaakt, moet worden toegewezen. Selecteer bijvoorbeeld de categorie Vakantie (betaald) voor het afwezigheidstype Wettelijk verlof, de categorie Ziekteverlof voor Ziekteverlof, en de categorie Remote-werk voor Thuiswerk. Meer informatie over de effecten en functies van afwezigheidscategorieën kun je hier vinden.

Houd er rekening mee dat het verplicht is een afwezigheidscategorie te definiëren als je de algemene instellingen van je afwezigheidstype opslaat.

Kies in het veld Geldig op welke dagen van de week moeten worden meegeteld bij de berekening van de afwezigheidsdagen.

Je kunt ook aangeven of halve dagen, een vervanger, afwezigheidsattesten of soortgelijke opties vereist of mogelijk zijn voor het afwezigheidstype.

Het activeren van de functie Geregistreerde tijd tijdens een afwezigheidsperiode van dit type als overuren beschouwen? betekent dat alle gewerkte uren tijdens een periode die in Personio als afwezigheid is gemarkeerd, als overuren zullen worden beschouwd. Dit vereist dat de medewerker zijn of haar gewerkte tijd (aanwezigheid) in Personio invoert.

Over het algemeen is het nuttig om deze optie te activeren voor afwezigheidstypes zoals 'wettelijk verlof' en 'ziekteverlof'.

absence-type-paidvacation_nl.png

Afwezigheidstypes verschillen fundamenteel van elkaar doordat er een bepaald aantal verlofdagen wordt opgebouwd, zoals bij wettelijk verlof, of doordat de verlofdagen onbeperkt zijn, wat het geval kan zijn bij ziektedagen.

Voor afwezigheden die worden opgebouwd, moet je een verlofregeling aanmaken zodat het systeem het juiste aantal dagen berekent. Meer informatie vind je in het artikel Verlofregelingen configureren.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

    Onderwerpen in dit artikel