Overuren beheren

 

 

Dit artikel geeft uitleg over het overurensaldo en taken zoals het verwijderen van een tijdregistratie, het uitbetalen van overuren en het omzetten van overuren in vrije tijd. Als je overurenregelingen wilt opzetten, lees dan ons artikel Overuren configureren.

Opmerking
Voor medewerkers met een uurloon worden bepaalde soorten afwezigheden (bijvoorbeeld betaalde vakantie of ziekte) op werkdagen automatisch meegenomen in loonberekeningen, zolang de optie Geregistreerde tijd tijdens een afwezigheidsperiode van dit type als overuren beschouwen? actief is voor het betreffende afwezigheidstype.

 

De widget Overuren en minuren 

Indien overuren en minuren worden geregistreerd op basis van het rooster van de medewerker, verschijnt er een overzicht in het tabblad Aanwezigheid van het medewerkersprofiel.

employee-profile-attendance-overtime-deficit-widget_nl.png

De individuele waarden zijn als volgt samengesteld:

Geregistreerd Alle geregistreerde overuren in de maand zonder aftrek.
Maandsaldo Overurensaldo aan het eind van de maand, zodra de overuren zijn goedgekeurd en gecompenseerd (vakantiedagen, uitbetalingen enz.).
Totaalsaldo Overurensaldo sinds het begin van de tijdregistratie, zodra het overwerk is goedgekeurd.

 

Weergave van het overurensaldo

Klik op de drie puntjes in de widget Overuren en minuren en vervolgens op Meer details om naar de weergave van het Saldo overuren te gaan.

Hier krijg je een overzicht van de individuele overuren en minuren die je medewerkers hebben geregistreerd en van de maandelijkse overurensaldo's.

In deze weergave kun je het saldo bewerken en de overuren uitbetalen of omzetten in vrije tijd.

employee-profile-attendance-overtime_nl.png

Opmerking
Medewerkers hebben bewerkingsrechten nodig voor het gedeelte Aanwezigheidsgegevens om zowel het overurensaldo te kunnen bewerken als dit te kunnen compenseren met vakantiedagen of uitbetalingen.

 

 

Een tijdregistratie verwijderen

Klik op het prullenbakpictogram naast een tijdregistratie om de overuren/minuren voor die dag te verwijderen.

Opmerking
Hiermee wordt niet de tijdregistratie zelf verwijderd, maar kun je de overuren/minuren voor die dag handmatig aanpassen.

 

Saldo bewerken

Klik op Saldo bewerken om het overurensaldo van een medewerker op een specifieke datum in het verleden of de toekomst aan te passen.

Als je onder Overuren een negatief getal invult, wordt dit aantal uren afgetrokken van het saldo. Als de waarde positief is, wordt het aantal uren erbij opgeteld.

 

Overuren uitbetalen

  1. Klik op Uitbetalen om overuren financieel te compenseren.
  2. Voer in het venster Uitbetaling overuren het aantal uit te betalen uren, het salaris per uur en de omzettingsfactor in.

   employe-profile-attendance-overtime-pay_nl.png

   Tip
   Het salaris per uur wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

   Vast salaris x 3 / 13 / wekelijkse werkuren van afdeling (vast salaris x 3 maanden / 13 weken / wekelijkse werkuren van afdeling)

   Personio gebruikt een vooraf gedefinieerde formule om automatisch tarieven per uur te berekenen op basis van maandsalaris, omdat de berekening van het uurloon te afhankelijk is van omstandigheden die per jaar kunnen verschillen (bijvoorbeeld het aantal feestdagen in een maand). Je kunt de bedragen echter ook handmatig aanpassen.

   Voorbeeld:
   Een vast maandsalaris van € 3.250 en 40 uren in de werkweek van de afdeling.

   € 3.250 x 3 / 13 / 40 = € 18,75

   De medewerker krijgt dus € 18,75 per overuur uitbetaald.

 1. Bij Totale uitbetaling zie je een standaardtarief op basis van het huidige maandsalaris van de medewerker.
 2. Voer bij Dag van uitbetaling de datum in waarop de wijziging moet plaatsvinden.
 3. Klik op Opslaan om de wijziging door te voeren. De betreffende medewerker kan de financiële compensatie bekijken in het tabblad Salaris.

  Opmerking
  Medewerkers hebben bewerkingsrechten nodig voor salarisgegevens om overuren financieel te kunnen compenseren.

 

Overuren ter compensatie omzetten in vrije tijd

  1. Klik op Overuren omzetten in vrije tijd om overuren om te zetten in extra verlof.
  2. Voer in het venster Overuren ter compensatie omzetten in vrije tijd het aantal om te zetten overuren en de omzettingsfactor in.

employee-profile-attendance-overtime-absences_nl.png

Tip
De omzettingsfactor wordt berekend met de volgende formule:

8 / x = factor ( waarbij x het aantal uren is dat nodig is voor één dag verlof)

De meestgebruikte factoren zijn 0,5 (16 uur overuren vereist voor één dag verlof), 1 (8 uur vereist voor één dag verlof) en 2 (4 uur vereist voor één dag verlof).

De factorgebaseerde berekening is onafhankelijk van het gedefinieerde werkrooster, dus als een factor 1 wordt toegepast, zijn 8 uur overwerk vereist, zelfs voor medewerkers die slechts 4 uur per werkdag werken. 

  1. In Vrije tijd ter compensatie zie je hoeveel nieuwe vrije dagen/uren op basis hiervan worden aangemaakt.
  2. Klik op Omzetten om de wijziging uit te voeren. De betreffende medewerker ziet het extra verlof op het tabblad Afwezigheid (onder het toepasselijke afwezigheidstype).

   employee-profile-absence-balance_nl.png

Overuren kunnen alleen worden omgezet naar afwezigheidstypen met een verlofregeling. Als je verlof ter compensatie van overuren en gewoon verlof apart wilt weergeven, kun je voor overuren een apart afwezigheidstype aanmaken. Zorg er in dit geval voor dat je voor dit type verlofregelingen inschakelt, het aantal dagen per jaar instelt op 0 dagen, en de regeling toewijst aan medewerkers.

Opmerking
Medewerkers hebben bewerkingsrechten nodig voor aanwezigheden om overuren om te kunnen zetten in vrije tijd.

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

  Onderwerpen in dit artikel